Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam, tanıtımlarını tüketicilerine yapabilmek için, insanın olduğu her alanı kullanabilmektedir. Kitle iletişim araçlarını, yani; televizyon, gazete, radyo, internet, sinemalar en yaygın kullandığı araçlardır. açık hava reklam araçlarını, yani; bina giydirme, araç giydirme, duvar ve durak tasarımları, billboard, afiş, megalight, silindir kule v.s. gene yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Bunların dışında, piyasa araştırmalarını dahi kullanabilmektedir. Reklamın aktif olarak kendini gösterdiği mecralardan biri de organizasyondur. Organize edilmiş bir toplulukta reklam, aynı anda birçok kişiye sesleme fırsatını bulabilmektedir. Bu bakımdan organizasyonlar, reklam tanıtımları için önemli bir yer olmaktadır. Bu alanlara uygun reklam tasarımları yaparak, insanları etkilemeye çalışmakta ve zihinlerinde yer edinmeye çalışmaktadır. Reklamın tanıtım yaptığı organizasyon türleri ise, tanıtım biçimleriyle aşağıdaki gibidir. 1-Bireysel organizasyonlar: düğün, sünnet, doğum günü v.b. türü organizasyonlar olmaktadır. Firmalar, bu tip bireysel organizasyonların toplam giderlerini karşılayarak, tanıtım yapabilmektedir. Organizasyonun yapılması planlanan yerin iç mekân tasarımlarını yapmakta ve uygulamaktadır. Duvarlarına, davetiyelerine, afişlerine, internet üzerinde kullanılan davetiyelerde, konukların oturdukları sandalye giydirmelerinde, masa örtülerine, sponsor bölümleri eklemekte ve orada kendini ifade etmektedir. Burada, amblemini, ismini, şirket isim açılımda hizmet veya faaliyetlerini, ona ayrılan bölümün sınırlarına göre sıralamaktadır. İletişim bilgilerini vermekte, bazen de reklam sloganı yazabilmektedir. 2- Kültürel organizasyonlar; festivali, bahar şenlikleri, konser, turne, v.s. olmaktadır. Bu organizasyonlar, bireysel organizasyonlara göre daha çok tüketicinin bir arada olduğu faaliyetlerdir. Bu tip organizasyonlar açık havada yapılmaktadır. Dolayısıyla reklam, burada açık hava araçlarını kullanabilmektedir. Billboard, afiş, veya yapay duvarlara reklam tasarımlarını uygulayabilmektedir. Gene burada da, davetiyeler, internet duyurularında, sandalye giydirmelerinde, sahne arkalarında, duvarlara, iç mekân tasarımlarında tanıtım yapabilmektedir. Sportif organizasyonlar; şirketler arası turnuvalar, adventure v.b. organizasyonlar olmaktadır. Burada da markalar, aynı şekilde davranmaktadır. Yapay duvar tasarımları, sandalye, masa örtüleri, iç mekân tasarımlarında tanıtımlarını yapabilmektedirler. Bu noktada bir organizasyon çeşidi olan fuarlar da en yaygın kullanılanlardan biridir. Burada reklam ajansları, reklam veren firmaya ait tanıtımları, fuar standını tepeden tırnağa tasarlayarak yapabilmektedir. Gene afişleri, billboard’ları, internet duyurularını tanıtım amaçlı kullanabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini tüketicilere aktardığı bir mecradır. Günümüzde ekonomik sistemler, hem teknolojinin getirdiği kolaylıklar, hem de yeryüzünde ulaşım sorunlarının çözülmesiyle, dünyanın her tarafına ulaşmaktadır. Firmalar, ürettikleri ürün ve hizmetleri dünyanın bütün pazarlarında satışa sunabilmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazede çalışan firmalar, insanlara ürün ve hizmetlerini satabilmek için, reklamın bütün mecralarını kullanmaktadır. Reklam, günümüzde insanın bulunduğu her alanda, karşısına çıkabilmektedir. Hem kitle iletişim araçları vasıtasıyla, hem de açık hava reklamları vasıtasıyla ulaşabilmekte ve tanıtımlarını yapabilmektedir. Bunların dışında, reklamın kendi tanıtım biçimlerini belirlemek üzere kullandığı piyasa analizlerinde bile, tanıtımlarına devam etmektedir. Hem araştırma hem de reklam yapabilmektedir. Günümüzün en yaygın kullanılan, teknolojik gelişim olan internet ise, son zamanlarda reklamın en çok kullandığı mecralardan biridir. Reklamın, internet üzerinde yaptığı reklam çeşitleri; Banner Reklamları, Arama Motoru Pazarlama, Akıllı Linkler, Sosyal Medya Pazarlama, Online PR, E-Posta ile Pazarlama, Satış Ortaklıkları olmaktadır. Bunlardan online PR, ve e-posta ile pazarlama reklam çeşitleri, insanların ilgisini çekmek ve etkileyebilmek için, okuyucularına para kazandıran reklam çeşitleri olmaktadır. İnternet üzerinden yapılan bu tür reklam tanıtımları, yazılan reklam metnini okuyan ve kendi çevresine yayan insanlara cüzi miktarda para veya puan veya alışveriş yaptırmaktadır. Online PR. Aslında, tanıtılan ürün veya hizmetin insanlar tarafından nasıl karşılandığına yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Online PR, bu araştırmayla, içinde bulunduğu toplumu analiz etmektedir. Eğilimlerini, isteklerini, özlemlerini davranış biçimlerini, (ör; paralarını nelere yatırdıkları, hangi alışveriş tarzını gerçekleştirdikleri v.b.) tanıtılan firma ile ilgili düşüncelerini, markaları hatırlama seviyelerini, hangi reklamı daha çok akıllarında tuttuklarını öğrenmek adına yapmaktadır. Online PR, toplum analiz sonuçlarını ilgili firmaya iletmekte ve firma ona göre pazarlama yöntemlerini geliştirmekte veya kendini tüketicilerin özlemleri, eğilimleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaktadır. Online PR, anket sistemini kullanırken, insanların cevaplandırmalarını istemektedir. Daha çok insana ulaşabilmek için, ilgilerini çekmeye çalışmakta ve para ödeme sistemini kullanmaktadır. e-posta ile reklam da, online PR’ın yöntemini kullanmaktadır. Reklam tasarımı yapıldıktan sonra e-mail yoluyla kişilerin adreslerine gönderilmektedir. Bu reklamı tıklayıp, okumaları veya görmeleri halinde de gene, para, puan veya mal ile karşılık verilmektedir. İnternet üzerinde, buna benzer binlerce site bulunmaktadır. e-posta ile pazarlama yönteminin kullanıldığı siteler, tıkla kazan, oku kazan sloganlarıyla tanıtım yapmakta ve insanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

ARED Toplantısı ve Sektörel Eğitim Semineri, Kıbrıs Türk Reklamcılar Birliğinin daveti ve desteği üzerine 22 Nisan'da Kıbrıs'ta yapıldı.

Kıbrıs Türk Reklamcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Öztunç'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda; “ülkemizde ilk defa yapılan bu seminerin, reklamcılık mesleğinin, uzman statüsünde yapılması ve kurum, kuruluşların birbirleriyle iletişiminin sağlamlaşması yönünden, çok önemli olduğuna inanıyoruz. ARED vasıtasıyla, sektördeki en son gelişmeleri yakından izleme olanağı bulmuş olacağız. Bunun yanında, Uluslar arası meslek kuruluşlarına katılım gibi, bizim için hedef olan, uluslar arası çalışmalarda, ülkemizin reklamcılarını temsil etme şansını ARED'in başlattığı bu etkinlik ile, onların desteği ile elde edeceğimize inanıyoruz. Reklam sektörü kurumları arasında olan işbirliğinin, bizim aramızda da yapılması en büyük dileğimizdir” dedi. Ardından ARED Yönetim Kuruluna Teşekkür etti.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam metinleri, bütünlük gerektiren tasarım biçimleridir. Reklam veren firmayla ilgili bütün bilgileri içerirler. Firmanın logosu, faaliyet gösterdiği alanlar, ürettiği ürün ve hizmetler, ulaşım bilgileri, adresleri, telefonları, elektronik iletişim adresleri v.s. reklamın kullanıldığı her alanda, bu bilgilerin hepsi yer alır. Bu ister reklam filmi olsun, ister afiş, ister bilboard hangi reklam aracını kullanırsa kullansın bunlar olmak zorundadır. Bu bilgilerin yer almadığı, sadece ürün ve hizmetin tanıtıldığı reklam metinleri, genellikle artık marka olmuş firmalara ait olmaktadır. Marka reklam metinlerinde, firma ile ilgili bilginin yer almasına gerek yoktur. Çünkü zaten, marka ürünlerin nereden ve nasıl alınacağı bilinmektedir. Bu noktada marka reklamı, piyasaya sunduğu yeni ürünü veya hizmeti veya reklam kampanyasını tanıtır. Burada sadece markanın ismi ve logosu çarpıcı bir sloganla mesajı iletilir. Genel anlamda reklam metninin yapılma biçimi; reklam veren firma, reklam yapma isteği ile ilgili reklam ajansına sunum yapar. Sunum, reklam metnin hazırlanmasında, oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Firma sunumunda, reklamı yapılacak ürünün özelliklerini, üretim biçimini, neden reklam ihtiyaç duyduğunu yani reklamla neleri hedeflediğini, reklamı hangi mecrada kullanmak istediğini, reklama ayırdığı bütçeyi, ayrıntılarıyla reklam ajansına anlatır. Reklamda kullanılmasını istediği, fotoğraflar, imajlar, resimler, varsa oyuncu isimleri, yani kısaca verilerin hepsini, reklam ajansına verir veya bulmalarını ister. Bu noktada reklam ajansı, yapılacak işin niteliğini saptar. Reklam filmi, gazete reklamı, radyo reklamı, cıngıl, duvar reklamı, bina giydirme v.s. hangi kitle iletişim aracında kullanılacaksa onu, reklam veren firmanın bütçesi ve istekleri doğrultusunda saptar. Daha sonra, piyasa analizlerine başvurur. Reklam ajansının piyasa analizlerine başvurması; firmanın hedef kitlede edindiği yeri, bilinirliğini, hedef kitlenin firmaya yaklaşımını, hedef kitlenin firmadan beklentilerini, hedef kitlenin kendi yaşamlarında olan özlemlerini, beklentilerini öğrenir. Reklam ajansı, metnini yazma aşamasına, bütün bunları tamamladıktan sonra gelmektedir. Firmanın sunumunda elde ettiği veriler ile hedef kitle analizinden gelen verileri birleştirerek, reklam metninde neleri dikkate alarak, neyi nasıl yapması gerektiği fikrini ortaya çıkarır. Reklam mesajını, bu sonuçlardan elde eden reklam ajansı; metnini yapmaya başlar; firmanın sunumundaki hedef ile piyasa analizinden çıkardığı ayrıntıları birleştirir ve reklamın mesajını ortaya çıkarır. Örneğin, analiz sonuçları, hedef kitlenin, ürün veya hizmetin uzun ömürlü olmasını tercih ettiğini öğrendi. Reklam mesajını bunu vurgulamak için kullanır v.s. böylece hem reklamın mesajı hem de sloganın konusu ortaya çıkmıştır. Reklam metni; kullanılacak ürün fotoğrafları, verilecek duygu veya ifadeyle ilgili imajlar veya kreatif tasarımlar, kullanılacak sloganlar, spotlar, firma bilgileri, adres bilgileri tasarımcı tarafından, belirli bir düzen içinde harmanlanarak, çarpıcı, farklı, etkileyici bir reklam metni yapılır. Eğer yapılan reklam metni, reklam filmi için kullanılacaksa, bu sefer reklam filmine özgü aynı faaliyetleri dönüştürerek yaparlar. Yani yapım firmasıyla anlaşırlar. Yapım firması, reklam filmine cast hizmeti verir. Reklam metnin yazımı da ona göre yapılır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürün ve hizmetlerinin satış miktarını arttırmak için yapılır; firmaların ürettikleri ürün ve hizmet satışları, bazen, hedeflenen noktaya gelmesi için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, firmanın ayakta kalmasını sağlayacak miktarda satış yapılamamaktadır. Bu iki neden firmanın reklama yönelmesini sağlamaktadır. Reklam, kampanyalar yaparak, ürün ve hizmetlerin özelliklerini, hedef kitleye tanıtır, tanıtırken sevdirir ve güven duymalarını sağlar. Ürün ve hizmetlerin alınması için, promosyon ürün dağıtır ve bunların hedef kitle tarafından bilinmesini sağlar. Reklam, çarpıcı, etkileyici, farklı reklam tasarımları yaparak, insanlar için, ilgili firmanın ürün ve hizmetlerini cazip hale getirir, satış miktarını arttırmasını sağlar. Reklam, ürün ve hizmetlere insanların sahip olmak istedikleri standartları yükleyerek, ürüne sahip olmaları halinde, bu standartlara sahip olacakları hissini vererek alınmasını kolaylaştırır. Reklam, ihtiyaç olmasa bile, ihtiyacı yaratacak reklam tasarımlarıyla hedef kitlenin karşısına çıkar ve ihtiyaç olduğunu düşündürür. Reklam, firmaların rekabet gücünü arttırmak için yapılır; serbest piyasa ekonomilerinde, binlerce benzer ürün ve hizmet üreten firma bulunmaktadır. Genellikle hepsinin hedefleri arasında, satış miktarının arttırılması, markalaşma bulunmaktadır. Reklam, bu ortam içerisinde, reklam veren firmanın ürünlerinin, insanlar tarafından, diğer ürünlerden ayrı tutulmasını ve kabul görmesini sağlar. Bunu reklam tasarımlarında, çarpıcı bir biçimde kullandığı ayrıt edici özellikleri kullanarak yapar. Reklam veren firmanın üretim farklılıklarını vurgular, insanların zihinlerine ürün ve hizmet isimlerini kazımaya çalışarak, hatırlamalarını ve ürünü satın almalarını sağlar. Reklam rekabet ederken, benzer ürün ve hizmetlerle, reklam verenin ürün ve hizmetlerini karşılaştırır ve kendisininkini öne çıkararak tercih edilmesini kolaylaştırır. Reklam firmaların marka bilinirliğini arttırmak için yapılır; Bütün firmalar, dünya çapında bir marka olmak ister. Marka; bilinen, hatırlanan, tercih edilen, sevilen, güvenilendir. Bu nedenle, insanların marka ürününü terci etmeleri ve satın almaları en kolay olanıdır. Reklam, firmaların bunu gerçekleştirmelerini sağlar. İnsanların zihinlerinde yer edinmesi için, etkileyici sloganlar, çarpıcı reklam tasarımları, görüntüler, ifadeler, spotlar kullanarak markaya yer açar. Hedef kitlesini markaya bağımlı hale getirir. Ürün ve hizmet özelliklerini insanların bilincine taşır. Reklam, firmayı çağrıştıracak logo, ibare, işaretleri insanların fark etmesini ve markayı tanımalarını sağlar. Pazar hayatına yeni başlamış bir firma da, reklama ihtiyaç duyar. Kendi varlığını hedef kitlesine anlatır. Reklamı kullanarak, ürün ve hizmetlerinin neler olduğunu, nereden temin edebileceklerinin bilgisini aktarır. Ürün ve hizmetlerinin özelliklerinde nelerin olduğunu, bu özelliklerin ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğinin bilgisini reklam vasıtasıyla hedef kitlesine aktarır. Ayrıca, reklam yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamanın yanında, hedef kitlenin beklentilerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını firmalara taşıyan bir özellik taşır. Çünkü reklam tanıtımlarına başlamadan önce, reklam için toplum analizini yapar ve buradan çıkan sonuçları firmalara bildirir. Firmalar bu verileri kullanarak, hedef kitlesinin beklentilerine göre kendine şekil verir.


Devamı için tıklayınız ...

Binlerce ürün ve hizmet, günümüzün ekonomik sistemlerinde, insanların beğenilerine sunulmuştur. Artık firmalar, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapma tarzını çoktan gerilerde bırakmıştır. Firmalar, önce yerel, sonra bölgesel en sonunda da dünya çapında bir marka olma yolunda ilerlemektedirler. Firmalar, gittikçe ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmekte ve kapasitesini arttırmaktadırlar. Firmaların kimisi, ürün ve hizmetlerine, birbirinden farklı özellikler eklemekte, kimisi en iyi standartlarda üretim yapma yoluna gitmekte v.b. türü türevi farklı, ekler katarak Pazar payını arttırmaya çalışmaktadır. Firmalar, Pazar koşullarında satış yapmakta, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet etmekte, kendilerini, insanların zihinlerine yerleştirmek için çabalamaktadır. Yani marka olmaya çalışmaktadır. Firmaların bunca hareketini, bunları gerçekleştirmeye yönelik davranışlarını sağlayan reklamdır. Reklam, firmalarının bu hedeflerini gerçekleştirmek için, insanlarla aralarında köprü görevi görür. Ürün ve hizmetleri tanıtır, markanın bilinirliğini arttırır. Satış yapmalarını sağlar. Rekabet gücünü kontrol eder. Bir levis markası veya diğerleri; Nestle, Ariel, Pirelli, Mcdonald’s v.b. markaların, bu kadar çok bilinmesi, ürün özelliklerine kadar; dayanıklılık süresine, kullanım biçimine kadar bilinmesinin, dünya çapındaki satış miktarının tek nedeni reklamdır. Reklam, hedef kitle ile firmalar arasındaki iletişimi sağlamak için, kitle iletişim araçlarını kullanır. Yani televizyon, sinema, radyo, gazete, dergi, insert, katalog, el ilanı gibi araçların yanı sıra, açık hava reklam alanına giren, araç giydirme, bina giydirme, billboard, afiş, megalight, silindir kule, durak tasarımları, duvar tasarımları v.b. araçların hepsini firmaların istedikleri hedefleri gerçekleştirmek için kullanır. Reklam, firmaların yukarıdaki hedeflerini gerçekleştirmek için, insanları etkilemeye ve istenilen yönde davranışlara yönlendirir. Reklam bunu yapabilmek için, ünlü simalar, güzel ve çekici yüzler, etkileyici sesler, dikkat çekici tasarımlar, şaşırtıcı sloganlar, efektler, görüntüler v.s. ifadeler kullanarak insanların etkilenmelerini sağlayıp amaçlarını gerçekleştirir. Reklam firmanın satış miktarını arttırır; firmanın ürettiği ürün ve hizmeti, hedef kitlenin özlemlerine, ihtiyaçlarına, gelecek beklentilerine v.b. özdeşleştirir ve alınmasını sağlar. Firmanın, satış miktarını arttırarak, daha büyük bir Pazar payına sahip olmasını sağlar. Reklam, firmanın markalaşma yolunda ilerlemesine hız katar. Bir firmayı ve üretim özelliklerini insanlara taşır, onu beğendirir, insanların bu markaya güven duymasını sağlayarak marka bilinirliğini arttırır. Ürünlerinin her çeşidinin satılmasını ve yaygın kullanımını sağlar. İnsanların gördükleri ürün üzerinde, logo, işaret, ibarelerden firmayı tanımasını sağlar. Reklam, firmanın benzer ürün ve hizmet üreten diğer firmalarla rekabet gücünü arttırır. Yaptığı reklam tasarımlarında, ürün ve hizmeti diğerlerinde ayıracak, farklı özellikleri öne çıkarır ve insanların seçebilmesini sağlar. Firmanın avantaj, kampanya v.b. özelliklerini vurgular ve insanları çekerek diğer firmalardan ayırt etmelerini ve buna yönelmelerini sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, ürün ve hizmetle ilgili reklam tasarımlarında, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve onları etkilemek için, insan fonksiyonunu kullanır. Reklamın, film olarak hazırlandığı reklam tasarımlarında, insanlar oyuncu olarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan oyuncular, farklı yerlerden yetişmişlerdir. Kimisi tiyatro oyuncusudur, kimisi dizi oyuncusudur. Veya Fakültelerin tiyatro bölümlerinden mezun olmuş veya sinema ile ilgili eğitim almışlardır. Oyuncuların bu alanda eğitim almış olmalarına dikkat ederken, her zaman eğitim alan insanları kullanmakla kalmamaktadır. Bazen halk arasından, oyunculuk yeteneği olan kişileri seçip, onları reklam filmlerinde kullanabilmektedir. Ama reklamın en yaygın oyuncu kullanımı; bir bölgenin veya ülkenin dizilerinde, sinema filmlerinde, tiyatrolarında oynayan, halk tarafından tanınmış, halkın içerisinde kendine saygın bir yer edinmiş, sevilen ünlü simaların kullanımı olmaktadır. Bu tip oyuncuların kullanımı, hedef kitlenin, ürünü sevmelerini, markaya güven duymalarını sağlar. Çünkü oyuncunun halk arasında böyle bir yeri vardır. İnsanlar ürünle oyuncuyu özdeşleştirir ve reklamı izler. Reklam tasarımlarını, reklam ajansları yapmaktadır. Bu tip ajanslar, televizyon, sinema veya radyo, internet gibi ortamlarda yayınlanmak üzere, reklam filmi yapmaya karar vermişlerse (ki bu karar, reklam veren firma ile ajansın ortak kararıyla, bütçeye göre yapılmaktadır) yapım yani prodüksiyon şirketlerine başvurmaktadır. Yapım firmaları, reklam ajanslarına cast hizmeti vermektedir. Yani yapım şirketleri, reklam filminde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan oyuncuları seçmekte ve temin etmektedir. Yapım firması seçimlerini, tasarlanan reklam filminin konusuna, en uygun oyuncuyu temin etmekte ve kullanmaktadır. Seçim yapmalarını sağlayan kriterler tek başına oyunculukla ilgili olmayabilmektedir. Bu seçim yapılırken çeşitli ölçütleri kullanmaktadır. Aslında kullandığı bu ölçütler, reklamın kullandığı ölçütlerdir. Yani reklamın amacı; insanların dikkatini çekerek, etkilenmelerini sağlayarak, eğlenmelerini ve böylece verilen bilgilerin akıllarında kalmasını sağlayarak, özenmelerini sağlayarak, reklamı yapılan ürün ile ilgili, istenilen davranışı yapmalarını ister. Yapım firmaları, oyuncu seçerken bunlara dikkat ederek seçimlerini yapmaktadır. Bu noktada ister halk arasından, ister eğitim birimlerinden, ister ünlü bir sima seçerken, bu özelliklerin herhangi birine sahip olmalarına dikkat etmektedir. Fiziksel güzellik, çekicilik, mizahi yetenek, oyunculuk yeteneği, bilinen ve güvenilen yüzler, reklam filmlerinin aradıkları özelliklerdir. Reklam ajansı, yaptığı reklam tasarımına, bu özelliğe sahip kişiyi, konu bütünlüğünde dâhil eder ve reklam filminin hedef kitleyi etkilemesini sağlar. Reklam, insana ait her türlü duygu ve hissi kullanmaktadır. Televizyon veya sinema reklam filminde kullanılacak oyuncuların, mutlaka, reklamın ihtiyaç duyduğu özelliklerden birine sahip olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak kişilerin, kimisi sempatik, kimisi karizmatik, kimisi içimizden biri hissini verecek kadar yerel, kimisi mimikleri ve ifade kullanımı etkili olanları, reklam tasarımında insanlara vermek istediği duygu çeşidine göre seçer ve kullanır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzün ekonomik sistemleri, inanılmaz bir hızla büyümekte ve bütün dünya pazarlarına açılmaktadır. Bu sistemlerde faaliyet gösteren firmalar da, gün geçtikçe büyümekte ürün ve hizmetleri ise çeşitlenmektedir. Aynı ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler, oldukça fazla bulunabilmektedir. Örneğin bir tekstil firması pazara girdiğinde, onunla aynı mal ve hizmeti üreten, yüzlerce firma ile rekabet etmek zorundadır. Veya hizmet sunan bir emlak firmasının veya meşrubat üretimi yapan bir firmanın durumları da hep aynıdır. Artık, mal veya hizmet üretip, pazarda rekabet edebilmeyi bırakalım bir tarafa, yer bulmak oldukça güç bir hal almıştır. Pazarların dünya çapında olması, birbirinden farklı kökene sahip, yerli ve yabancı, birbirinden farklı ürün ve hizmetlerin de kat kat çoğalmasını getirmiştir. Bir firmanın herhangi bir şey yapmadan, böylesi bir ortamda, pazarda yer bulması, ayakta kalması imkânsız olmaktadır. Reklam, böylesi bir gelişim içindeki firmaların kurtarıcısı olmuş ve günümüz toplumlarını derinden etkileyen, pazarı hareketlendiren, firmalarla insanların arasında köprü görevi görerek, aralarında ki iletişimi sağlayan tanıtımlar bütününü oluşturmuştur. Kendisi de dev bir sektör haline gelmiştir. Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, belli bir tema ile çerçevesi belli, düzeni belli bir bütünlükle insanlara aktarılmasıdır. Ürün ve hizmet özelliklerinin tek başına aktarımı, günümüzde yeterli olmamaktadır. Reklamın, insanların dikkatlerini çekmesi, etkilenmelerini, güven duymalarını ve ürünleri beğenmelerini sağlaması gerekmektedir. Başka türlü başarılı olması imkânsız hale gelmiştir. Reklam ise, bu işi olması gerektiği gibi yapabilmek için, insana dair, pek çok gelişmeden yararlanmak durumunda kalmıştır. Toplumların ekonomik yapısı, sosyolojik yapısı, kültürel yani gelenek ve görenekleri, psikolojik gelişimlerini hesaba katarak ,onları etkileme, dikkatlerine çekmeye çalışır hale gelmiştir. Ürün ve hizmeti sattırabilmek için, reklam yukarıda sözünü ettiğimiz bilimsel analiz sonuçlarını kullanır ve insanları etkilemeye çalışır. Reklam, bütün bu etkileme, dikkat çekme, ürünü sattırma işini, kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. Yani televizyon, sinema, radyo reklamları veya baskılı araçlar olan; Gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı gibi kitle iletişim araçlarında, kendini insanlara gösterir. Bunların dışında da, açık hava reklam alanında kullanılan, bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları, afişler, duvar reklamlarını kullanarak, insan gözünün iliştiği her yerden, kendini insanlara göstermeye gayret eder. Elbette ki reklamın, bütün reklam uygulama konuları, rastgele yapılmamaktadır. Hem reklamını yapacağı ürünle ilgili tasarım, hem de bu reklamı insanlara göstermek için kullanacağı kitle iletişim araçlarının özelliklerine uygun yapmak durumundadır. Üstelik her bölgenin, her ülkenin reklam uygulama esaslarına uymak zorunda kalırken, dünyaca kabul edilen, reklam uygulama esasları ve yönetmeliklerine uygun davranmak zorunda kalmaktadır. Reklam ilgili ürün ve hizmeti sattırmak, diğer firmalarla rekabet edebilmek, firmanın markalaşmasını sağlamak için kullanılır. Güzel bir görüntü, dikkat çeken bir slogan, etkileyici bir metin, farklı bir reklam çalışmasıyla insanlara ulaşır, ilgili ürün ve hizmeti satın almalarını, kullanmalarını sağlar. Reklam tasarımlarında, insanların özlemlerini, istedikleri ve sahip olmadıkları yaşam standartlarını, gelecek beklentilerini, reklamını yaptığı ürün ve hizmetle özdeşleştirir ve sattırır. Böylece firmanın satış miktarını arttırır, marka olmasını sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Dünyanın pek çok ülkesinden 1200 delege, Moskova'da yapılan, reklamcılık kongresine katıldı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen konferansta, reklam endüstrisinin ileri gelenleri buluştu. Burada bulunan konuşmacılar arasında; HP, WPP, Microsoft, Google, McCann Worldgroup, Procter and Gamble, Publicis, Yahoo!, Shaw Media Holding CEO'ları, United Nations, Grupo Televisa ve CMO'ları yer aldı. ilk konuşmacılar arasında; Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in baş ekonomist yardımcısı Arkady Dvorkovitch, Moskova Belediye başkanı Yuri Luzhkov ve McCann Worldgroup CEO'su Nick Brien, Procter and Gamble CMO'su Marc Pritchard; HP CMO'su Michael Mendenhall; WPP CEO'su Sir Martin Sorrell; yer aldı.

Diğer önemli konuşmacılar arasında ise; Britannia Industries ve Airtel , Gazprom-Media, Omnicom, 20th Century Fox, Vivaldi Partners, Yandex, GroupM, RusBrand, gibi ünlü firmalardan gelen temsilciler yer aldı. Reklamcılık kongresi, Rusya Federasyonu ile Moskova Belediyesinin ev sahipliğinde, Kremlin Sarayı, Kongre merkezinde düzenlendi.

Bundan önceki reklamcılık kongresi olan IAA, yani Dünya Reklamcılık Kongreleri, 2008'de Washington DC, Dubai'de 2006'da ve Pekin'de 2004 tarihlerinde düzenlenmişti.

Diğer önemli konuşmacılar arasında ise; Britannia Industries ve Airtel , Gazprom-Media, Omnicom, 20th Century Fox, Vivaldi Partners, Yandex, GroupM, RusBrand, gibi ünlü firmalardan gelen temsilciler yer aldı. Reklamcılık kongresi, Rusya Federasyonu ile Moskova Belediyesinin ev sahipliğinde, Kremlin Sarayı, Kongre merkezinde düzenlendi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettiği ürün ve hizmet özelliklerini geniş halk kitlelerine tanıtmasıdır. Firmalar markalaşma adına da, kendi vizyon ve misyonunu reklam yoluyla tanıtabilmektedir. Reklam vermek isteyen firma, buna karar verdiğinde, reklam ajanslarına başvurmaktadır. Reklam ajansları ise; artık dev bir sektör haline gelen, reklamcılık alanında, uzmanlaşmış reklamcıları bünyesinde çalıştıran kuruluşlar olmaktadırlar. Reklam ajansları, firmaların, reklama ayırdığı bütçeyi temel alarak, istediği reklam aracını kullanabilmektedir. Reklamın kullandığı mecralar; televizyon, sinema, radyo, internet reklam filmleri, cıngıllar olmaktadır. Bu tip reklam yatırımları maliyeti yüksek yatırımlar olmaktadır. Firmaların bütçeleri yeterli derecede olmayınca, reklam ajansları, daha farklı reklam mecralarını kullanmaktadır. Bunlar gazeteler, dergiler, kataloglar, insertler olmaktadır. veya açık hava reklamları alanında kullanılan; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları yapılmaktadır. Ürün-hizmet-marka reklamın işlediği ana konular olmaktadır. Firmalar reklamı genellikle üç neden için kullanmaktadır. Bunlardan birincisi, ürün ve hizmetlerin satış miktarının arttırılmasıdır. Firmanın satış miktarının artması, büyümesi, yani Pazar payının büyümesi anlamına gelmektedir. Piyasa da birbirine benzer binlerce ürün ve hizmet arasından, insanların ilgili firmanın ürünlerine yönelmesini reklam sağlamaktadır. Reklam yaptığı tasarımlara, dikkat çekici, farklı unsurlar ekleyerek insanların, ilgili firmanın ürününü hatırlamasını, sevmesini ve ilgilenmesini sağlamaktadır. İkinci neden ise; markalaşma yolunda ilerleme kaydedebilmek için, firmalar reklama ihtiyaç duymaktadır. Piyasada ki varlığını güçlendirmek, insanların firmayı ve ürünlerinin özelliklerini tanımasını ve kabul etmesini sağlama çalışmalarıdır. Burada temel amaç, kaliteli, uzun ömürlü, sağlıklı v.b. gibi özelliklerin sadece ürün veya hizmete değil, firmanın bütün üretimlerine yansıtılmasıdır. Bu noktada, firmayı yansıtan ibareler kullanılmaktadır. Örneğin logo ön plana çıkarılmaktadır. Firmanın vizyonu ve misyonu, üretim kalite ve standartları kabul gördükten sonra, insanlar firmayla ilgili logoyu gördüklerinde, o ürünü, ilgili özellikler ile bütünleştirmekte ve direkt kabul etmektedir. Bu noktada reklam firmanın markalaşmasını sağlamıştır. Üçüncü neden olarak rekabet ortamıdır. Firmaların pazarda, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabetini de reklam sağlamaktadır. Reklamını yaptığı ürün ve hizmetin farklı özelliklerini, öne çıkararak, çarpıcı bir şekilde, hedef kitleye duyuran reklam, insanların ilgisini çekmekte ve ürünü tercih etmelerini sağlamaktadır. Demek ki reklam bir firmanın pazardaki itici gücünü oluşturmaktadır. Adını duyurmak, görüşlerini ve üretim mantığını, ürün ve hizmet kalitesini, sağlık koşullarını v.s. insanların beynine kazıyarak, ihtiyaçları olması halinde onu tercih etmelerini sağlamaktadır. Yani satış miktarını arttırmaktadır. Markalaşma yolunda ise, ürettiği her yeni ürünün zeminini hazır bulmaktadır. Yani marka olmasından kaynaklı, insanlar üretimlerini almakta ve tercih etmektedirler. Firmanın Pazar satış miktarını arttırarak büyümesini ve daha farklı pazarlara açılmasını sağlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...