Reklam tanıtımları, çeşitli medya araçlarında yapılmaktadır. Medya araçları, daha doğrusu kitle iletişim araçları; televizyon, radyo, gazete, dergi, internet olmaktadır. Bunların dışında, açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, duvar reklamları, durak reklamları, billboard, afiş, megalight, silindir kule olmaktadır. Reklam veren firma veya reklam ajansları, hazırladıkları reklam tasarımlarını, bu araçlarda belirli bir süre uygulayabilmektedir. Kullandıkları her aracın kullanım süresi, birbirinden farklı olmakla beraber, maliyetleri de farklı olabilmektedir. Örneğin bir televizyon reklam filminin maliyeti, en yüksek olanıdır. Bu noktada, reklam verenin, reklam yatırımı, filmin süresini belirlemektedir. Ne kadar yüksek maliyet ayırdıysa, o kadar uzun süre, reklamlarını televizyonlarda yayınlayabilmektedir. Televizyon reklam filmlerinin maliyeti, saniyelerle ölçülmektedir. Üstelik bu ölçünün maliyeti, kanaldan kanala değişmektedir. Yani reytingleri yüksek bir kanalın, reklam filmini yayınlaması diğerlerine oranla daha yüksek olabilmektedir. Bu durum, her ne kadar reklam filmi değil de, baskılı reklam yayınlasa da, gazeteler içinde geçerli olan bir durumdur. Yalnız gazetelerin reklam maliyetleri, televizyon filmlerine oranla, çok daha uygun olabilmektedir. Burada da reklamın gazetelerde yayınlanacağı süre belirlenmekte ve ona göre ücret ödenmektedir. Örneğin bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta v.b. reklam süreleri olabilmekte ve ona göre ücret ödeyebilmektedirler. Burada da en çok okunan, yani baskı tirajı en yüksek olan gazetenin reklam maliyeti yüksek olabilmektedir. Bu süre ve maliyet zincirini, dergiler, üçüncü sırada takip etmektedir. Bilindiği gibi dergiler, haftalık veya aylık çıkmakta veya üç aylık olarak. Burada ki reklam alanları, bu sürelerle kullandırılmakta ve ücretlendirilmektedir. Ama dergilerin reklam ücretleri, televizyon ve gazeteden sonra uygun olmaktadır. Açık hava reklam araçlarında ise, reklam gene benzer bir süreç takip etmektedir. Reklam veren firma veya ajans kullanmak istediği reklam aracını yani, billboard, tabela, levha v.s. belediye veya o bölgenin idari yönetiminden sorumlu birimden kiralamaktadır. Bunlar da, kaç gün isteniyorsa, yoğunluk durumlarına göre, kiralanabilmekte ve reklam veren firmaya kullandırılmaktadır. Burada farklılık, şehir merkezlerinde kullanılan billboardlarda yaşanmaktadır. Buradaki bazı reklam araçları, özel bir firmaya veya ajansa satılmış olabilmektedir. Bu durumlarda, reklam veren firma, ilgili firmadan bu aracı kiralamaktadır. Bina giydirmelerinde de durum farklıdır. Binasını reklam amaçlı kullandırmak isteyen, bina yöneticileri, belirli bir ücret karşılığında, bina duvarını satabilmekte veya kiralayabilmektedir. Gene özel işletme otobüsleri, belediye otobüslerinin reklama uygun yüzeyleri, reklam amaçlı belirli sürelerde kiralanabilmektedir. İnternet uygulamalarında da durum, benzeri bir yol takip eder. Ama burada farklı olan durum, sitede belirli bir süre, reklam alanı kiralama şeklinde değil de, reklam alanını alabilmekteler fakat, tıklama veya gösterim başına ücret almaktadırlar.

Arşiv

Etiketler