Haber Kategorisindeki Bloglar

Geçen yılın sonlarına doğru, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ABD'de yeni çıkacak olan 2010 Golf GTI Mark VI modeli için piyasaya sürülen yeni iPhone uygulaması, markanın ve üreticinin reklam ajansı AKQA Mobile'a göre iPhone uygulaması ile tercih edilen reklam ve tanıtım yoluyla büyük bir başarı elde edildiğini vurguladı.

AKQA'nın mobil reklam kampanya direktörü Dan Rosen, geleneksel bir otomotiv reklam ve tanıtım kampanyasına göre iPhone Tanıtım Uygulmasını %97 oranında daha az bir satış başına maliyet çıkardığını söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam filmlerinin çekimi, belirli süreçlerden geçmektedir. Bu sürecin başlaması, genellikle reklam veren firmanın, reklam yapmaya karar vermesi ile ilgilidir. Reklam veren firma, yeni bir ürünü tanıtmak veya bir ürünün Pazar payını büyütmek istediğinde, reklam filmine karar vermektedir. Reklam amaçlı yapılan piyasa analizlerinin göstergelerine göre de, reklam filmi yapmaya karar verebilmektedir. Firma reklama karar verdiğinde iki önemli nokta hesaplanmaktadır. İlki, reklam veren firmanın, daha önce reklam filmi yapıp yapmadığıdır. İkincisi ise ilk kez reklam filmine ihtiyaç duymasıdır. Reklam filmleri, yüksek maliyet gerektiren ve saniyelerle gösterilen bir tanıtım biçimidir. Reklam veren firma ilk kez reklam filmine karar veriyorsa, bunu yapabilecek reklam ajansı arayışına girer. Eğer daha önce, böyle bir çalışma yapmışsa, zaten daha önce çalıştığı reklam ajansına başvurmaktadır. Reklam veren firma, reklam ajansına sunum yaparak, hedeflerini, kullanılmasını istediği özellikleri belirginleştirir. Reklam ajansı, bu noktadan sonra ya kendi ekibiyle ya da yapım firmalarından birini seçerek, onunla beraber reklam filminin senaryosunu hazırlamaya başlar. Yani reklam metnini hazırlar. Reklam filmi senaryosunun kısa bir sürede, net mesaj ileten, karmaşık tasarım üzerine çalışılır. Verilen mesajların akılda kalması, dikkat çekmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan reklam filminin, reklam veren firmanın, kurumsal kimliğini ifade eder nitelikleri taşıması gerekmektedir. Reklam ajansı filmin, cıngıl, sadece müzik - görüntü veya sadece metin – görüntü ya da hikâyesi olan, karşılıklı diyalogların geçtiği film türüne karar verir. Ana temayı oluşturur. Ana temayla kullanılacak sloganlar, spotlar, reklam metnine konur. Yapım ajansı bu sırada, reklam ajansına cast hizmeti verir. Müzik seçimi için araştırmalar ve denemeler yapılır. Kullanılması uygun ve yerinde görülen oyuncular temin edilir. Reklam filminin tasarımına göre, kullanılacak araç-gereçler temin edilir. Yapım firması, filmin çekimini yapar. Reklamın hangi kanalda yayınlanacağının kararı, reklam ajansı ve reklam veren firmanın ortak kararıyla seçilir. Genellikle bu durum reklam filmine ayrılan bütçe ile ilgilidir. Çünkü yüksek reyting yapan kanallara verilen reklamların maliyeti öbür kanallara göre yüksek olabilmektedir. Reklam filmi için, ilgili kanallarla anlaşma yapıldıktan sonra, reklam yayınlarda dönmeye başlar. Reklam ajansı, bu esnada reklama yönelik, hedef kitlenin tepkilerini ölçmek için piyasa araştırmasına başvurabilir. Ayrıca reklam yayınlardan kaldırıldıktan sonra da piyasa araştırması yapılmaktadır. Reklamın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Reklamın hedeflerine ulaşması; tanıtılan ürün ve hizmetlerin satış miktarlarının artması, ilgi görmesi, halkın tepkilerinin olumlu olmasıyla anlaşılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Bir sene içerisinde Amerikan Sinema Filmleri Derneği'ne yaklaşık 60 bin kadar sinema reklamı, radyo reklamı, internet reklamı, internet reklamı ve online oyunlar reklamları için değerlendirme başvurusu bulunuyor. Başvuruda bulunan reklamlar dernek tarafından onaylndıktan sonra yayına alınabiliyor. Kurum tarafından reddedilen reklamlar yapımcılara büyük zorluklar çıkarmakta. Ahlaka aykırı bulunduğu için Jennifer Aniston'ın oynadığı bir komedi filminin posterleri ve Dwayne Johnson'ın son filmi için hazırlanan gazete reklamları ile filmin seyirci ve yaş kitlesi derecelendirmesi uyuşmadığı için Amerikan Sinema Filmleri Derneği tarafından reddedildi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam firmaların, marka, ürün ve hizmet özelliklerini, geniş halk kitlelerine aktardıkları tanıtımlar bütünüdür. Günümüzde reklam, sadece aktarım amaçlı kullanılmamaktadır. Artık tanıtım olmanın ötesinde ve birbirinden çok farklı misyonlar edinen reklam, toplumu yönlendirip biçim veren özellikleri taşımaktadır. Firmalar, serbest ekonomik sistemlerde, yerlerini sağlamlaştırmak, büyümek, satış miktarını arttırmak, rekabet edebilmek amacıyla reklama ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada insana dair bütün özellikleri kullanabilmektedir. Hedef kitlenin sosyolojik, psikolojik yönlerini, firmaların ürün ve hizmetleriyle veya markaların kullanımıyla özdeşleştirip amaçlarını gerçekleştirebilmektedir. Reklam sektörünün ve reklamcılığın gelişerek geldiği bugünkü nokta itibariyle, artık reklam sadece tanıtım ve aktarım olmaktan çıkmıştır. Piyasadaki benzer ürün ve hizmetlerin çok fazla artmış olmasından kaynaklı, hedef kitlenin dikkatini, o ürüne çekmek ve ürünü sattırmak durumdadır. Demek ki, reklam tasarımı yapılırken, insanların dikkatini çekebilecek yaratıcılığa sahip olması gerektiğini düşünebiliriz. Reklam tasarımlarının, insanların yaşamlarının her tarafını kaplamış durumda olması, onlarca slogan, onlarca ürün özelliği, birbirinden farklı reklam tasarımlarının her mecradan insanların üzerine doğru akması, reklamın tasarımını oldukça güç haline getirmiştir. Bu noktada reklam yaratıcılık gerektirir hale gelmiştir. Yaratıcılık ise; hitap edilen toplumun veya hedef kitlenin en küçük ayrıntısına kadar tanınmasını, tanıtılacak ürün veya hizmet özelliklerinin, bilinen toplumun hangi yönüyle örtüştüğünü bilmekle alakalı hale gelmiştir. Tek başına uç bir fikir, dikkat çeken bir slogan veya insanların bakmaktan kendilerini alıkoyamayacağı bir görüntü işe yaramamaktadır. Reklam tasarımı, firmanın misyonunu ve vizyonunu göstermelidir. Net, anlaşılabilir, okunabilir görsel güzellik ve ifadeyle anlatılmalıdır. Reklam sloganları veya spotları direkt verilmek isteneni vermeli ve kısa olmalıdır. Reklam tasarımı, hedef kitlesinin gelenek ve görenekleri çerçevesinde kendine yer bulacak şekilde yapılmalıdır. Reklam filminde kullanılan tema, farklı mesajları da beraberinde vermemelidir. Her düzeyden insana, aynı mesajı iletmelidir. Reklam hata kaldırmayan bir mecradır. Burada yapılan reklam hataları, hem firmaya, hem yapım firmalarına, hem de ajanslara güveni sarsarken, vizyonlarını ve misyonlarını yerle bir etmektedir. Ayrıca topluma verilen mesajlar niteliklerine göre, farklı kesimlere zarar veren yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bu noktada, tema-slogan-bilgilendirici metin-görüntülerdeki ifadeler-kullanılan malzemelerin ürün ve temayla uygunluğu bir bütün olmalı ve hedef mesajı iletmelidir. Aynı zamanda bunların fontları, resimleri, görüntüleri, fotoğrafları veya imajları v.s. etkileyici, çarpıcı olmak durumundadır. Reklam tasarımını insanlar, binlerce reklam tasarımından ayırmalıdır. Onu diğerlerinden ayıracak, farklı bir noktasının olması gerekmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar, serbest piyasa ekonomisinde belirli bir yere sahiptir veya yeni kurulmuştur. Pazarda belirli bir yere sahip olan firmalar genellikle, satış miktarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek veya markalaşma yolunda, reklama ihtiyaç duymaktadır. Yeni kurulan bir firma ise, kendini hedef kitleye tanıtmak, ürün veya hizmet özelliklerini tanıtmak amacıyla, reklama başvurur. Firmaların bu tür reklam ihtiyaçlarını ise, reklam ajansları karşılamaktadır. Günümüzde reklam ajanslarının veya reklam sektörünün gelişim açısından geldikleri nokta, oldukça genişlemiştir. Artık firmaların bütün reklam kampanyasını, tek başlarına, baştan sonra kadar tasarlayıp, yürütebilir hale gelmişlerdir. Bu alanda uzmanlaşmış reklam ajansları gittikçe de artmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz reklam ihtiyaçları doğrultusunda firmalar, reklam ajanslarını araştırmaya başlar veya zaten daha önce çalıştıkları bir reklam ajansı bulunmaktadır. Yapılacak reklamın tek kanal veya geniş kapsamlı bir reklam kampanyası olma durumuna göre, reklam ajansı seçimi yapılmaktadır. Reklam ajansı seçildikten sonra, firmalar ona başvurmaktadır. Reklam ajansının halkla ilişkiler birimi, reklam vermek isteyen firma ile görüşen birimdir. Bu birim reklam veren firmanın genel özelliklerini, isteklerini, hedeflerini öğrenerek kendi ajanslarıyla paylaşmaktadır. Eğer yapılması istenilen reklam, reklam ajansının baştan sona kadar yapabileceği niteliklere ve çalışma koşullarına sahipse, bütçe görüşmeleri başlatılır. Reklam ajansları bu noktada, planlama ekibini devreye sokarak, yapılması istenilen reklamın stratejik planlamasını ortaya çıkarır. Nerede, ne tür bir reklam yapılması gerekmekte, hangi reklam mecraları kullanılacak, bu kullanımlar esnasında, hangi araçlar, hangi firma veya kuruluşlardan yararlanacak, reklam filmi yapılacak mı? Hangi yapım firmasıyla görüşülecek v.b. gibi reklam kampanyasının gereksinim duyduğu bütün kalemler tek tek çıkarılmaktadır. Yani, reklam tasarımlarında kullanılan, oyuncu, malzeme, fotoğrafçı, tasarımcı v.b. hemen hepsinin maliyeti çıkarılmaktadır. Reklam ajansının ihtiyaç duyduğu bütçe, reklam veren firmaya teklif edilir. Günümüzde yapılan en doğru reklam bütçesi, ajans tarafından çıkarılmamaktadır. Reklam veren firma, reklama ne kadar yatırım yapmak istediğine karar vermektedir. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda, ayrıca mali durumuna göre bütçe çıkaran reklam veren firma, bunu reklam ajansına bildirmektedir. Reklam ajansı bu noktada, yukarıda ki stratejik reklam kampanyasını, reklam veren firmanın yaptığı bütçe dâhilinde yapmaktadır. Hem reklam veren firma, hem de reklam ajansı, yapılacak olan reklam kampanyasının stratejik planlamasında ve bütçesinde ortak bir anlaşma sağladıklarında, reklam sözleşmesini imzalamaktadır. Reklam sözleşmesinde her iki tarafın, Reklam Uygulama Esaslarına ve Yönetmeliklerine sadık kalacaklarına dair maddeler yer alır. Her iki firmanın birbirine karşı yapmaları gereken veya yapmamaları gereken davranış veya faaliyetler belirtilir ve her iki taraf bunu taahhüt eder ve imzalar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini, satış, rekabet, firmanın büyüme amaçları doğrultusunda hedef kitleye tanıtılmasıdır. Satış-rekabet-büyüme amacı taşıyan firmalar reklama ihtiyaç duyar. Firma reklam yapmaya karar verdiğinde, reklam ajansları ile görüşmeye başlar. Reklam ajansına gerekli bilgi verildikten sonra, reklam ajansı çalışmalarını, buna yönelik olarak başlatır. Reklam ajansı bilgi toplantısı esnasında, firmanın daha önceki reklam çalışmaları, piyasadaki konumu, hedefleri, yönelimlerini öğrenmiştir. Yapılan toplantıda, firmanın, reklama ayıracağı bütçeyi de aşağı yukarı ortaya çıkarmıştır. Bu esnada firma, reklam ajansına hangi reklam tasarımlarını istediğini de belirtmiştir. Yani televizyon reklam, radyo reklam, gazete veya dergi reklamı mı, olduğunu belirtmiştir. Bazı firmalar, herhangi bir reklam türünü seçmeden, tüm reklam çalışmalarının kararlarını, reklam ajansına bırakmaktadır. Aslında olması gereken de budur. Reklam ajansı, nerede, ne şekilde, hangi reklam mecralarını kullanması gerektiğine karar veren merci olmalıdır. Çünkü reklam sektörünü tanıyan, nerede ne yapılması gerektiğine karar verebilecek altyapıya sahip olarak, bu sektörde faaliyet göstermektedir. Reklam yazımı, kullanılacak mecraya göre değişmektedir. Televizyon reklamı ile baskılı reklam yazımı farklı süreçlerden geçmektedir. Örneğin bir televizyon reklamı için; reklam ajansı yapım firması ile görüşmektedir. Reklam tasarımını, ya yapım firmasıyla beraber yapmakta veya tek başına reklam metnini hazırlayıp, yapım firmasına iletmektedir. Televizyon reklam filminde, yapım firması cast hizmeti sunmaktadır. Yani, oyuncu seçimi ve temini, yetenek seçimi ve temini, malzeme, araç-gereç teminini v.b. ihtiyaçları bulmakta ve kullandırmaktadır. Yapım firması, seçtiği oyuncuları, reklam filmine hazırlayabilmek için, eğitim de verebilmektedir. Bu noktada reklam senaryosu veya reklam metni iki ajans tarafından yapılmaktadır. Yazılacak reklam, baskılı medya için yapılacaksa, reklam ajansı kendi bünyesindeki reklam uzmanlarıyla çalışmakta ve reklam tasarımını yapmaktadır. Reklam yazımı, firmanın hedeflerine göre belirlenmektedir. Satış hedefi ile büyüme hedefi birbirine yakın reklam tasarımını getirebilmektedir. Fakat rekabet hedefi, daha farklı bir reklam çalışmasını gerektirmektedir. Biz burada her üçü için de olması gerekenlerden bahsedeceğiz. Reklam yaratıcı fikirlerle, hedef kitlenin dikkatini çeker; firmanın hem kendi, hem ürünü ile ilgili özellikler düşünülerek, toplumsal analiz sonuçlarında ortaya çıkan, halkın etkilendiği noktalarla bir araya getirilir ve dikkatin nasıl çekilebileceği üzerine, beyin fırtınası yapılır. İnsanlar nelere dikkat etmektedir, hangi reklamı izlemektedir, hangisini merak etmektedir. Onların nelere ihtiyacı var?, onların ihtiyacı ile ürün veya marka nasıl özdeşleştirilebilir?. İlgili ürün ve hizmetler nasıl kullanılırsa merak uyandırır?, hangi oyuncu izlettirir?, nasıl görseller kullanılmalı?, insanlar hangi renklere ilgi duyar?, hangi fontları rahatsız olmadan okur?, hangi müzik, hangi duyguyla verilmeli, hangi duygu insanın reklama dikkat etmesini sağlar?. Gibi soruların cevapları, reklam tasarımını ortaya çıkarmaktadır. Bunların dışında genel anlamda; reklam yazılırken, doğru ve dürüst ifadeler kullanılmalıdır. Belirtilen özellikler, kanıtlanabilir olmalıdır. Reklamda ürün veya firmanın kampanyaları, promosyonları, belirleyici ifadelerle verilmelidir. Ürün veya markanın avantajları net olarak gösterilmelidir. Zihinde hatırlanma adına, iz bırakacak sloganlar üretilmelidir. Bunların ürün veya firmanın vizyonuna ve misyonuna uygun olması, kısa, iki veya üç sözcükten oluşması insanların kolay hatırlamasını sağlar. Sözcüklerin uyumu ise, oldukça önemlidir. Hedef kitleyi yönlendirme cümleleri, karşılık bulmalıdır. Yani söylenen yerlere yönlendirmeli, dolaylı yerlere veya uğraş gerektiren durumlara yönlendirmemelidir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, tüketicilere anlattığı tanıtımlar bütününü oluşturmaktadır. Reklam bu tanıtımları yapabilmek için medya’yı kullanır. Medya ise; her çeşit bilgiyi bireylere, topluluklara, toplumlara aktaran görsel-işitsel-algısal kitle iletişim mecralarıdır. İnsanoğlunun yaşadığı her alandaki, müzik, sanat, olay, haber, eğlence, eğitim v.b. pek çok konuyu geniş halk kitlelerine ulaştıran yayınlar olmaktadır. Reklam sektörü de bu alanları tüketicilerine ulaşmak için kullanmaktadır. Televizyon, radyo, gazete ve dergiler bu alanda kullanılan en yaygın kitle iletişim araçlarıdır. Günümüz teknolojisinde gelişen, gene en yaygın kullanım alanlarına sahip, bu noktada televizyonu da geçmiş olan internet te kitle iletişim araçları arasına katılmıştır. Reklam bu alanların hepsini, kendi sektörünün özellikleri ve uygulama esasları çerçevesinde, markaları, ürünleri, hizmetleri, fikirleri, projeleri duyurmak ve kendilerini tüketicilerine anlatmak için kullanmaktadır. Tabi reklam bu alanları sadece duyuru veya bilgi aktarımı için kullanmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda, pazardaki yerini güçlendirmek, büyümek, satış miktarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek için de kullanmaktadır. Reklam, medyanın sahip olduğu bütün özellikleri, kendi amaçları doğrultusunda ustalıkla kullanmaktadır. Bu noktada uzmanlaşmış firmalar piyasa da faaliyet göstermektedir. Film yapım firmaları, reklam ajansları v.b. Televizyonun reklam filmi yayınlama özelliğini kullanarak, reklam filmleri hazırlamaktadır. Bu filmleri hazırlarken, insana dair tüm duygu ve düşünce sisteminin gelişimini hesaba katarak, işine yarayacak, reklam filmine farklılık, etkileyicilik, çarpıcılık katacak resimleri, oyuncuları, sesleri, ifadeleri, işaretleri, etkileyici slogan ve spotları kullanmaktadır. Gene aynı şekilde gazete ve dergilerde de belirledikleri hedeflere ulaşma noktasında, resim, fotoğraf, etkileyici reklam metinlerini harmanlayarak, reklam ilanlarını yapmaktadır. Radyolarda sesleri ve reklam metinlerini gene aynı hedefler doğrultusunda, dikkat çekmek ve dinlenmek, insanların zihinlerinde yer edinmek için kullanmaktadır. İnternet ise; televizyon, radyo, gazete ve dergilerde yayınlanan, bu mecraların her birinde bulunan bütün özellikleri içinde barındırmaktadır. Yani hem reklam filmlerini, klipleri, cıngılları, sesleri, hareketsiz metin ve tasarımları yayınlamaktadır. Üstelik insanların yaşamlarının her alanını kaplamış durumdadır. Bu alanları da aynı amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Üstelik bu alanda yeni yeni reklam biçimleri keşfedilerek, yaygılık kazanmaya başlamıştır. Kısaca reklam amaçlarını gerçekleştirmek için, medyayı kullanmaktadır. Medya toplum ile firmalar arasında kullanılan en etkili, kitle iletişim araçlarının toplamını oluşturmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam malzemeleri genellikle açık hava reklamlarında kullanılan araç ve gereci ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bilindiği gibi reklam günümüzde insanlara ulaşmak için, pek çok mecrayı kullanmaktadır. Televizyon, radyo, sinema, internet en yaygın olarak kullandığı mecralar arasına girmektedir. Bunların hepsi de, insanların evde ve işyerlerinde sık sık karşılaştıkları veya kullandıkları reklam araçlarıdır. Bunların dışında insanların dışarıdaki yaşamlarını ilgilendiren iş ve evin dışında sosyal faaliyetlerde bulunurken veya yaşamın gereksinimlerini karşılamaya çalışırken, bulundukları alanlar; caddeler, sokaklar, metro istasyonları, duraklar, toplantı ve gösteri salonları, seyahat halindeyken, alışveriş yaparlarken karşılarına çıkan araçlar, açık hava reklamlarıdır. Bunlar da insanların karşılarına; billboard, tabela, afiş, megalight, silindir kule, bina giydirme, araç giydirme, el ilanları, outdoor tv., durak tasarımları türlerinde çıkmaktadır. Yukarıda saydığımız açık hava reklamları, çeşitli malzemelerden üretilmektedir. Bu noktada, bu araçların yapımında kullanılan bütün malzemeler, reklam malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Bunlar aşağı yukarı; folyolar, dekotalar, fotoblok levhalar, pleksiglaslar, polikarbonat levhalar, polistren levhalar, pet-G levhalar, alüminyum levha ve profiller, paneller, montaj bantları v.s’ler gibi daha pek çok çeşit malzeme sayılabilmektedir. Reklam araçlarının yapımında ve uygulamasında ihtiyaç duyulan her şey bir reklam malzemesi olabilmektedir. Reklam malzemeleri arasında, promosyonel çalışmalarda kullanılan ürünler de girmektedir. Firmaların, tüketicilerin zihinlerinde yer edinebilmek için veya uzun süreli etki sağlayabilmek için ürettiği ve insanların kullanımına ücretsiz olarak dağıttıkları özendirme, eşantiyon ürünleri de reklam malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Bunlar da; defter, kalem, ajanda, masa takımı, masa takvimi veya takvimler, çakmak, anahtarlık v.b. olmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde reklam malzemelerinin satış noktaları, genellikle açık hava reklam ajanslarından yapılmaktadır. Yani yukarıdaki araçlara uygulanacak reklamı tasarlayan ve uygulayan dijital reklam ajansları bunların satışını da yapabilmektedir. Bunların dışında sadece bu tür malzemelerin satışını yapan, ama reklam tasarım alanına girmeyen firmalarda bulunmaktadır. Reklam malzemeleri genellikle, dayanıklı, her türlü hava koşullarında sağlam durabilen, rengini, görüntüsünü bozmadan kullanılabilen, özelliklerde seçilmektedir. Bu malzemelerin görüntüleri de önemli olmaktadır. Dayanıklı olmanın yanı sıra, görünümü hoş, rengi değiştirilebilen olmaları, tercih edilmelerini sağlamaktadır. Her geçen gün yeni bir malzeme farklı ve dayanıklı olma özellikleriyle reklam malzemeleri arasına katılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Bu sene sekizincisi yapılacak olan, Uluslar arası Türkçe Olimpiyatlarının tanıtılması amacıyla tasarlanan reklam filmini, reklam sektörünün bilinen ismi Ali Taran çekiyor. Filmin çekimi Maslak Ata Center, Stüdyo Plato'da yapılmış ve bitmiştir. Reklam film çekimlerinde, olimpiyat çocuklarına İclal Aydın, Aydan Şener, Mustafa Ceceli eşlik etti. Olimpiyatların bu seneki sloganı olarak kullanılan "Aynı dili konuşuyoruz" ifadesine yaraşır bir konsept hazırlayan Ali Taran, reklam çekiminde özel Greenbox tekniği ve Morph efektini kullandı.


Devamı için tıklayınız ...

Rusya'da her geçen gün 30 adet web sitesi internete eklenmektedir. Rusya'da da hızla gelişen internet ortamına her gün otuz site girmekte ve internet kullanıcılarının sayısı 38 milyon civarına ulaşmış durumda. Bu hızla gelişen internet kullanımları, dünya üzerinde Rusya'yı 9. Sıraya taşımıştır. İnternet reklamlarının Rusya'da ki gelişimi ve geldiği noktayı, Forexteach.com isimli site yazısında değerlendiren uzmanlar şu açıklamaları yapmışlardır:


Devamı için tıklayınız ...