Reklam tasarımları, pek çok türde yapılmaktadır. Fakat günümüzde en yaygın kullanıma sahip reklam tasarımlarından biri televizyon reklamlarıdır. Televizyonun her kesimden insanların evlerinde bulunması, hemen her kesimden insanın, televizyonun başında birkaç saatinin geçiriyor olması, televizyon reklamlarını önemli hale getirmektedir. Siyah beyaz ekranlardan-renkli ekranlara ve sonraki gelişim çizgisi boyunca, televizyonlardaki reklamlar her dönemin özelliklerine göre yayınlanmıştır. Televizyon reklamlarının, dönemler boyunca bu kadar önemli olması, bu cihazların, bu kadar yaygın olması, her kesimden insanın TV seyrediyor olmasıyla açıklanabilir. Fakat tek neden bunlar değildir elbette. Televizyonlarda gösterilen programların, toplumların kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bakış açılarını, fikirlerini değiştirme noktasında edindiği misyon, bu misyonun başarısı insanların yaşamına girdiğinden bu yana kanıtlanmıştır. Televizyon, toplumların sosyo-kültürel değişimini sağlayan bir araç olarak gündemlerine girmiştir. İşte bu misyon, televizyon reklamlarını da oldukça önemli yapmaktadır. Burada yayınlanan reklamlar, film gibi çekilmektedir. Aslında firmaların, ürün ve hizmetlerinin satışı, firmaların rekabeti ve marka tanıtımları yapan bu filmler, insan yaşamının içeriğinde bulunan, pek çok olguyu tanıtımlarda kullanmaktadır. Kimi zaman mizahı, kimi zaman özlenen yüksek yaşam standardını, kimi zaman insanların kendilerinde olmasını istediği fiziksel çekiciliği, güzelliği işlemektedir. Sevinç, mutluluk, neşe, özlem, aşk, etkilenim, güç gibi temalarla, ürün ve hizmet tanıtımlarını birleştiren televizyon reklamları, neredeyse normal filmlerden daha fazla izlenir olmuştur. Bu tip temaların kullanılması, insanları etkilemekte ve yönlendirme konusunda başarılı olmaktadır. Reklam ajansları, yukarıdaki temaları işlerken, reklamın kendi özelliklerini kullanmaktadır. Yani, bu temaları, dikkat çekici, etkileyici, çarpıcı ve farklı gösterim şekillerini üretmekte ve ona göre filmin senaryosunu hazırlamaktadırlar. Örneğin; Aşkı etkileyici bir şekilde ve ürün ile hizmeti çağrıştıracak bir birleşimle, halkın sevdiği, beğendiği bir oyuncuyu da kullanarak, yayınlanmaktadır. Şu durumda, hem aşk, hem sevilen oyuncu, hem de temanın kullanım biçimi, reklamı izlettirmektedir. Bu da, o reklamın başarılı olmasını sağlamaktadır. Bütün bunlar, stratejik bir şekilde planlanarak yapılmaktadır. Yani yapılan reklam, hem uzun bir toplum analizi hem de bu konuda uzmanlaşmış kişilerin yaratıcılıkları sayesinde, bu kadar etki edebilmektedir. Reklam veren firma, reklam filmine karar verdiğinde, reklam ajanslarıyla görüşmektedir. Reklam ajansına bu konuda sunum yapan reklam veren, gerekli bütün bilgileri aktarmakta ve istediği reklam filmiyle, hangi hedeflere ulaşmak istediğini bildirmektedir. Reklam ajansı, reklam için analizlere başvurmaktadır. Bunların sonuçlarıyla reklam metinlerini hazırlamaktadır. Daha sonra yapım firmalarından biriyle anlaşmaktadır. Yapım firması, reklam filminin senaryosu dâhil, kullanılacak oyuncuyu, malzemeleri, müzikleri, sesleri seçmekte ve temin etmektedir. Aynı zamanda reklam filminin çekimini yapmaktadır.

Arşiv

Etiketler