Haber Kategorisindeki Bloglar

 Sektörün tıpkı diğer mecraları gibi, dergi reklam da tasarımları tüketicilere ulaştıran kitle iletişim araçlarından biri olmaktadır. Bu yayın çeşitli sektörlere ve alanlara hitap etmek üzere, süreli yayınlanmaktadır. Yani aylık, haftalık veya birkaç haftalık olmak üzere hazırlanmaktadırlar. Genellikle, siyasi, kültür sanat, edebiyat, kadın alanlarında ve sektörel olarak piyasaya çıkmaktadırlar. Bu alanlar ve sektörlerin hepsinde faaliyet gösteren firmalar, kendi alanlarına hitap eden dergiye reklam vermekte veya onlara sponsor olmaktadırlar. Bunlar baskılı kitle iletişim araçları arasında olmaktadırlar. Ofset baskı yoluyla basımları yapılmakta ve öyle dağıtılmaktadır. Her çalışma, kendi alanına veya sektörüne dağıtılmaktadır. Yani gazeteler gibi sadece bayilere veya bakkallarda bulunmamaktadırlar. Fakat bu söylediğimiz, bütünü için geçerli olmamaktadır. Bazı bu tip yayınların tirajları yüksek olabilmektedir. Gene bayi veya bakkallara verilmezken, kitapevlerinde bulunabilmektedir. Genellikle kültür sanat, edebiyat, siyasi-fikir kitapevlerinde bulunan çeşitleri olmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama iletişimi üzerinde en çok üzerinde durulan konular reklam ve reklamcılıktır. Reklam çağımızda hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir öğedir.

Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin tüm kitle iletişim araçlarının kullanımıyla belirlenen hedef kitleler üzerinde arzu edilen sonuçların elde edilmesi için yapılan reklamın tarihinin M.Ö. 3000'lere dayandığı bilinmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam sektörü, günümüzde, insanın bulunduğu her alanda, kendine reklam mecraları üretmekte ve kullanmaktadır. Bilindiği gibi reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini satış, rekabet, marka bilinirliği gibi konularda, belirlenmiş amaçları elde etmek için, geniş halk kitlelerine tanıtmaktadır. Bu bağlamda hedef kitlelerin, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için, onlara dair her şeyi kullanmaktadır. Toplumların yapısını çözümleyerek işe başlayan reklam, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, gibi bilimsel disiplinlerin verilerinin yanı sıra, toplumun geleneklerini, göreneklerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyip yönlendirerek ve bunları araç olarak kullanarak tanıtım yapmaktadır. Firmaları, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için reklam, kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Kullandığı reklam mecralarını karışık olarak sıralarsak; televizyon, radyo, internet, gazete, dergiler, insert, katalog, broşürlerin yanı sıra, açık hava reklam araçları olan, billboard, silindir kule, megalight, Outdoor Tv, duvar reklamları, bina giydirmeleri, araç giydirmeleri, durak tasarımlarını kullanmaktadır. Bunların yanı sıra, organizasyonları kullanmaktadır. Promosyonel reklamlar yaparak ta amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcılık sektörü, günümüzdeki, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin inanılmaz çoğalması, bununla beraber, bunların bir o kadar tanıtımlarının olmasından kaynaklı, sürekli yeni arayışlar içerisindedir. Halk kitlelerine kesintisiz akan ürün ve hizmet tanıtımları, reklamın, onlarca tanıtımlar arasından kendini göstermesini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı reklam, sürekli olarak, etkili reklam tasarımlarını ve mecralarını araştırmaktadır. Toplumlar artık, reklamcılık sektörü açısından tanınmaktadır, toplumun eğilimleri, niteliği, niceliği bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu noktada bilimsel disiplinler de kullanılmaktadır. Daha doğrusu reklam sektörü, toplumu en ince ayrıntısına kadar tanımakta ve gerekli olan bilimsel veya pratiksel bütün bilgilerin ışığında, ona tasarım yaparak mesaj iletmektedir. Fakat günümüzde, ekonomik sektörlerin geldiği nokta, artık bunların yeterli olamamasını da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden reklamcılık sektörü, farklı, çarpıcı, etkileyici, bütünlüklü mesaj iletebilen, dikkat çekici reklam çalışmalarının yapılmasını sağlamak için, kendi içerisinde yaratıcılık üzerinde durmaya ve bu alanı geliştirmeye çalışmaktadır. Reklamcılık sektöründe başarılı olmanın birinci sırrı, günümüzde yaratıcı olmaktan geçmektedir. Bütün bu tanıtım deryasının içerisinde, farklı olanı yakalayabilmek ve onu doğru işleyebilmekten geçmektedir. Bu noktada tasarım olayının, nasıl ve ne kullanılarak yapıldığının önemi, toplumun yapısına ve beklentilerine hitap eden, doğru ve faydalı temaların tasarlanması noktasında düşünülebilir. Fakat ne kullanılırsa kullanılsın, reklamın, diğer tanıtımlar arasından kendini göstermesi gerekmektedir. Eğer bir reklam tasarımı ve mesajları, diğer yüzlerce tanıtım arasından seçilebiliyorsa, reklamın başarısı kaçınılmaz olarak peşinden gelmektedir. Elbette ki bölüm mezunu olmaktan, yani bu alanda eğitim almanın gerekliliğinden, pratiksel deneyimlerin olması gereğinden, bilimsel disiplinlerin kullanılması gereğinden bahsetmeyeceğiz burada. Çünkü zaten onların olmaması, direkt olarak başarısızlığı getirmektedir. Bu noktada bir reklamın başarılı olması, tamamen istisnalara bağlı olmaktadır. Bunların bütününe sahip, kavrama gücü olan ve bunların hepsinin kullanılması bile günümüzde yeterli olmamaktadır. Bu yüzden günümüzde, bunlara hakim kişilerin, reklam sektöründe başarılı olmaları, yaratıcı ve farklı düşünüyor olmaları ve bu konuda çözüm üretebiliyor olmalarından geçmektedir. Artık her malzemenin, her duygunun, her ihtiyacın ve hislerin kullanıldığı şartlarda, belki de toplumu sanki hiç tanınmıyor, sanki hiç bilinmiyor gibi, sıfırdan ele alıp incelemek gerekmektedir. Çünkü toplumun yapısı değişmiştir. İnsanların belirli ürün ve hizmetlere karşı doygunluğu söz konusudur. Bütün teknolojik gelişimleri bilen, ürün ve hizmetlere ve bunların tanıtımlarına doyan, her mesajın bir den fazla anlamlarını düşünebilen, eleştirebilen toplum yapısını ne şaşırtır? Neler dikkatlerini çeker? Yeni psikolojik yapılanmaları hangi noktada durmaktadır. Yaratıcı olmak gerekmektedir derken, nasıl bir yaratıcılık? Yaratıcılık, neler üzerine inşa edilerek düşünülecek? Şimdiki toplum yapısına ne farklı ve çekici gelmektedir? Bu ve buna benzer soruların cevapları, reklamcılık sektöründe başarılı olmanın sırları olabilir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcı olmak isteyenler bölüm okumalıdır. Çünkü reklamcılık tek başına, piyasadan elde edilen deneyimlerle yapılabilecek bir meslek olmamaktadır. Reklamcılık uzun süren araştırmaları gerektirmektedir. Bu araştırmaların hepsi, bilimsel disiplinlerin ışığında yapılmaktadır. Dolayısıyla bu disiplinlerin de bilinmesi gerekmektedir. Günümüzde bu disiplinleri öğrenmenin en iyi yolu da, yüksek eğitim kurumlarının birinde verilen eğitimleri almaktan geçmektedir. Çünkü ne dershaneler ne de özel kurum ve kuruluşlar, bu eğitimleri verememektedir. Fakat üniversiteler bu eğitimleri, pratik denemeleriyle beraber verebilmektedir. Piyasada yetişten reklamcılar da bulunmaktadır elbette, fakat gene de bölüm mezunları kadar bu işi, içerikli ve bilinçli yapamamaktadırlar. Gene de burada, bazı noktaları göz ardı etmemek gerekmektedir. Piyasadan yetişmiş kimi reklamcıların, yaratıcılık gibi özellikleri bulunmaktadır. Toplumu tanımakta ve neyi nasıl yapması gerektiğini bilmektedir. Buna rağmen, geniş kapsamlı bir reklam kampanyasında, bu tip kişilerin tek başlarına iş yapmaları olanaksız olmaktadır. Ancak tam hizmet reklam ajanslarında, bölüm mezunları ile birlikte çalışarak iyi işler çıkarabilmektedirler. Üniversite bölümlerinin içerisinde şu eğitimler verilmektedir. Stratejik Düşünme ve yöntemleri, Araştırma biçimleri ve yöntemleri, Yaratıcı Düşünce ve yöntemleri, Reklamcılık Tarihi, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Reklamcılıkta Etik, Reklamcılık ve Kültürel Çalışmalar, Markalaşma ve Marka Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İlişki Yönetimi, İkna, Etkileşim gibi reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alanlar ve yöntemler verilmektedir. Üstelik bölümler, sadece bu eğitimleri vermekle kalmamakta, piyasaya uzman olarak yetiştirebilmek için, öğrencilerinin pratik yapmalarını da sağlamaktadır. Bölümler düşünce sistematiklerini ve bu sistemler içerisinde kullanılması gereken değişkenleri vermektedir. Bu değişkenlerin nerede ve nasıl kullanılmasını öğretmektedir. Piyasa da reklamcı olarak faaliyet gösteren kişilerin hepsi mi bölüm mezunudur. Hayır, elbette değildir. Fakat reklamcı olarak faaliyet gösteren insanların hepsi, bildiğimiz anlamda reklam uzmanı olmamaktadırlar. Bugün bir tabela ustası veya bir matbaacı da kendine reklamcı demektedir. Biz burada, reklam sektörünün herhangi bir alanında faaliyet gösteren ve tek bir konuda uzmanlaşmış kişilerden bahsetmiyoruz. Burada söz konusu olan reklamcılar, bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar, tasarımlarında, işlemlerinde, piyasa araştırmalarında, reklam veren firmalarla görüşmelerinde, medya planlamalarında aktif rol üstlenip bunu başarıyla yapabilecek düzeyde gelişmiş kişilerden bahsediyoruz. Bir reklam kampanya sürecinde, tam hizmet yapabilmek için, reklamla ilgili bilimsel veya pratiksel bütün bilgilerle donanmış olmak gerekmektedir. Çünkü hedef kitleye yapılan hatalı veya farklı reklam mesajlarına yol açacak çalışmaların geri dönüşü oldukça zor hatta bazen mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, gösterilmesi gereken özenin yanı sıra, bu özeni gösterebilmek için, reklamcılığın gereksinim duyduğu bütün bilgi ve pratik deneyimlere sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenlerle bölüm okumalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde reklam sektörü, son derece gelişmiş teknolojiler kullanarak tüketicilere ulaşmaktadır. Ekonomik sistemlerin hızla gelişmesiyle beraber, sektörlerin büyümesi, sektörler içerisinde olan firmaların çoğalması, büyümesi sonucu ürettikleri mal ve hizmetlerinde çoğalarak çeşitlenmesi, reklam sektörünün işini zorlaştırmaktadır. Eskiden ürün ve hizmet özelliklerinin tanıtılmasıyla görevini yapabilen reklam, günümüzde farklı ve yeni mecralara ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Günümüz koşullarında reklam, tüketicilere ulaşabilmek için birbirinden farklı pek çok mecrayı kullanmaktadır. Kitle iletişim araçları, yani televizyon, sinema, radyolara vb. mecralara reklam hazırlayarak tüketicilere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu alanda, tüketicilerinin bütün duyularına hitap ederek, etkili reklamlar yapılmaktadır. Yani gazete, dergilere görsel ve algısal reklam tasarımları hazırlamakta ve yayınlanmasını sağlayarak tüketicilere ve hedef kitleye reklamın ulaşması sağlanır.


Devamı için tıklayınız ...

Turkcell, gittikçe artış gösteren iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak yaratıcı ajans konkuru açacak.Türkcell, hızla seçtiği adayları, bir mektupla davet edip, portföylerini sunmalarını isteyecek.

Bugünlerde Turkcell Alemetifarika ve LeoBurnett ajanslarıyla yaratıcı tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. LeoBurnett spor, kurumsal, sosyal sorumluluk, genç Türkcell ve İşTcell konularının tanıtım çalışmalarını yaratıcı bir şekilde yürütmekte. Firmanın diğer alanlardaki tanıtım çalışmalarını ise Alâmetifarika yapmaktadır. geçen sene Türkcell'in 3G reklamlarını ise Wieden + Kennedy'ye ait olan Amsterdam ofisi yapmıştı.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde iletişim uzmanlarının başarısıyla herkesin konuştuğu Şeker bank'ın reklam filmi mükemmel bir anlatım dili kullanıyor.

Reklam filminin sessiz, müziksiz, konuşmasız olarak tasarlanmış, sadece görüntülerden oluşmakta. Buna rağmen görüntülerin, görüntüde kullanılan oyuncuların ifadeleri reklamın konuşmasına lüzum bırakmamış. Her şeyi anlatıyor, üstelik vurgulu, farklı, dikkat çekici ve etkileyici. Şeker bank'ın “Üretici susarsa, Türkiye susar” reklam filminde işletmelerin görüntüleri kullanılmakta. Madenci, dokumacı, çiftçi, ayakkabıcı tüketicilerin karşısına çıkıp öylece oturuyorlar. Bu suskunluk reklamın mesajlarının bütün ayrıntılarıyla anlaşılmasını ve ne yapılaması gerektiğini anlatmasını sağlayacak kadar etkili tasarlanmış.


Devamı için tıklayınız ...

ANKARA - Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dönem Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kapalı mekanlarda sigara kullanma yasağı ile fiyatların artması sigara kullanımını %25 oranında düşürmüştür, yapılacak olan uyarıların da bu oranı %5 daha düşürmesini bekliyoruz dedi. Ülkede kararlı bir şekilde sigara ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Sigara ve sağlık ulusal komitesi olarak, belirli hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen Dağlı, kapalı alanlardaki yasağın başarı getirdiğini kaydetti.


Devamı için tıklayınız ...

Gıdaya takviye olarak kullanılan ürünlerin kitle iletişim araçlarında reklam tanıtımlarının yapılması olayına Türk Eczacılar Birliği karşı çıktı. Bu ürünlerin reklamlarının yapılmasının halk sağlığı üzerinde ciddi olabileceğini ve tanıtımın kontrolsüz kullanımı arttırabileceğini belirten Reklam Kurulu Kararlarına tam destek verdi.


Devamı için tıklayınız ...