Reklam, hedef kitlelere, belirlenmiş amaçlarla, firmaların ürün ve hizmet özelliklerini, vermek istediği mesajlar doğrultusunda tasarlar ve sunar. Reklam, hedef kitleleri etkileyerek, tanıttıklarını benimsemelerini ve istediği davranışları göstermelerini sağlayabilmek amacıyla tasarım yapar. Reklam tasarımları, uzun süren araştırmalar sonucunda yapılır. Reklam sektörünün, ekonomik sistemlerin gelişim süreci boyunca edindiği deneyimlerle, toplum analizlerinin sonuçları, reklamın tasarım şeklini belirler. Reklam, mesaj vereceği tasarımı yapmadan önce, toplum analizlerine başvurur ve bu noktada hedef kitlenin, ilgili bütün özelliklerini ortaya çıkarır. Toplumu, nicel ve nitel olarak araştırıp, onun eğilimlerini, tercihlerini, özlemlerini, beğenilerini ve beklentilerini ortaya çıkarır. Toplum bilimleri olan sosyoloji, psikoloji, antropoloji v.b. bilim dallarının da tahlillerinden faydalanır. Yukarıdaki sonuçların hepsi, reklamın tasarım yaparken, önüne koyduğu göstergeleri oluşturmaktadır. Bu göstergeler ışığında, vermek istediği mesajları biçimlendirir, farklılaştırır, çarpıcı hale getirerek, insanların ilgisini çekmeye çalışır. Yukarıda ki sonuçlar, tanıtımı yapılacak reklam tasarımının, hangi tema işlenerek, etkili olabileceğini gösterir. Belirlenmiş olan temanın yapacağı olası etki, bu noktada arttırılmaya çalışılarak, toplum tarafından beğenilen sevilen bir oyuncuyla, etkileyici bir görselle, ya da çarpıcı bir slogan veya spotla pekiştirilir. Bütün bu özellikler, tanıtımı yapılacak ürün veya hizmetle veya markanın kendisiyle, özdeşim kurulabilecek şekilde harmanlanmaktadır. Reklam bu tip tasarımları oldukça farklı türlerde yapabilmektedir. Televizyon, sinema için, aynı zamanda internet reklam mecraları için, kullanılabilecek reklam filmleri, en yaygın tasarım ve tanıtım biçimleridir. Reklam filmlerinin tasarımlarını, reklam ajansıyla birlikte yapım firmaları hazırlamaktadır. Her iki firma, reklam filminin amaçladıklarını gerçekleştirebilmesi için, yaratıcı çalışmalar yaparlar. Yapım firması bu noktada reklam ajansına cast hizmeti sunarak, reklam tasarımın etki gücünü arttırır. Bu ortamlarda kullanılan reklam tasarımları, sadece film olmayabilmektedir. Bu bir cıngıl veya reklam spotu şeklinde, bir çizgi animasyon şeklinde de olabilmektedir. İnternet mecralarında ayrıca; animasyon reklam tasarımı veya banner tasarımı, logo animasyon v.s. olabilmektedir. Diğer baskılı reklam mecralarında da, etkileyici bir resim, fotoğraf, imaj, efekt, çarpıcı bir sloganla harmanlanarak tasarım yapılır. Tasarımda yer alan malzemelerin hepsi, etkileyici bir konsepte dönüştürülerek, bir gazete reklamı, dergi reklamı veya açık hava reklam araçlarında kullanılmak üzere, o araçların yapısına göre, düzenlenir ve uygulanır. Reklam, küçücük bir tasarımla bile kendini gösterebilmektedir. Kısa bir cümle, yani slogan, sadece bir logo, firmayla bütünleşmiş bir imaj, işaret, ibare bile olabilmektedir.

Arşiv

Etiketler