Reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Pazarlama amacıyla firmaların ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, hedef kitle ile iletişim kurarak tanıtmakta ve aktarmaktadır. Reklam ile hedef kitle sürekli birbirleriyle iletişim halindedir. Reklam, tasarım yaparak, hedef kitle ile iletişim kurmakta ve ürün veya hizmetle ilgili mesajlar iletmektedir. Hedef kitle de, reklama karşılık vermektedir. Reklam tasarımında yer alan mesajlara uygun davranış geliştirerek olumlu, reklamın mesajlarına tepkisiz kalarak olumsuz cevap vermektedir. Reklam tanıtımlarını yapmadan önce, sesleneceği hedef kitle ile ilgili, toplum analizleri yapmaktadır ve bu analizlerle, hedef kitlesini tanımaya çalışmaktadır. Sosyal yapısını, ekonomik yapısını, psikolojik yapısı, sosyolojik yapısı; geleneklerini göreneklerini, özlemlerini, yeme içme kültürünü, gelecekle ilgili beklentilerini öğrenmektedir. Bütün bu öğrenimleri, hedef kitlesine seslenme yöntemini belirlemek amacıyla yapmaktadır.

Hedef kitlenin özelliklerini öğrendikten sonra, tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetin reklam tasarımını ona göre yapmaktadır. Hangi malzemeleri kullanırsa daha çok beğenilir, ürünün hangi özelliği, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu bir özelliktir v.s. soruları reklam tasarımının biçimini belirler. Reklam tasarımları, hedef kitlenin belirlenen özelliklerine göre düzenlense de, pazarın büyüklüğü, firmaların çokluğu, birbirleriyle aynı özelliklere sahip onlarca ürünün olması, kullanılan bu özelliklerin yeterli olmamasına sebep olmaktadır. Bütün firmalar reklam tasarımı yapmakta ve hedef kitle ile iletişim kurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, reklam tasarımının başarılı olması, yani dikkat çekmesi, izlenmesi veya okunması, hedef kitleyi belirlenmiş davranışlara yönlendirmesi için, reklam tasarımlarının daha farklı özellikleri içermesini gerekli hale getirmektedir.

Bu tahlillerle reklam, hedef kitlesinin, özlemlerini, gelecekle ilgili beklentilerini, sahip olmak istedikleri her şeyi, ürün ve hizmetle ilişkilendirerek reklamı tasarlamaktadır. Bunları içeren reklam tasarımları, hedef kitlesi ile daha kolay iletişim kurabilmekte ve yönlendirebilmektedir. Reklam tasarımları gerekli iletişimi sağlayabilmek için, ünlü simaları, çarpıcı müzikleri, etkileyici spotları, farklı efektleri, işaretleri, ibareleri, sloganları, görüntüleri, resimleri, fotoğrafları veya farklı imajları, şarkıları tasarımlarında kullanarak hedef kitlesine ulaşmaya çalışmaktadır.

Reklam tasarımları, çeşitli türlerde yapılabilmektedir. Reklamın hedef kitleye ulaşmak için belirlediği reklam mecrası hangisi ise, o mecranın yapısına uygun, çarpıcı tasarımlarla seslenmektedir. Televizyon ve sinema, internet ortamları için; reklam filmi, cıngıl, spot şeklinde reklam filmi tasarlamakta ve yayınlamaktadır. Gazete, dergiler için görsel ve metinler kullanarak, baskılı reklam tasarlamakta ve yayınlamaktadır. Açık hava reklamları için gene görsel ve metin, slogan kullanarak hedef kitleye seslenmektedir. Bunların dışında, organizasyonlara uygun tasarımlar da yapmaktadır. yada promosyon ürünlerine uygun tasarım yapmakta ve onları belirlenmiş davranışlara yöneltmeye çalışmaktadır.