Reklam, firmaların ürün ve hizmetleri, markaları ile ilgili özellikleri, geniş halk kitlelerine, belirlenmiş amaçlarla, tanıtım yaparak ulaşmaya çalışmakta ve onları yönlendirmektedir. Reklam tanıtım yapacağı toplumu, önce tanımaya çalışmaktadır. Bunun için önce toplum analizlerine başvurmaktadır. Reklam için yapılan bu analizler, toplumu nitel ve nicel yönden analiz etmektedirler. Buradaki nicel araştırmalarında, toplumun beğenileriyle ilgili bilgi almaya çalışır. İşletme, marka, imaj, alışkanlıklar, paket, isim, tat analiz testlerini uygulayarak sonuçlar üretir. Nitel araştırmalarında ise; hedef kitlenin tüketim ve kullanım alışkanlıkları, beklentileri, kurum, marka, ürün ile ilgili yaklaşımlarını öğrenerek sonuçlar üretmektedir. Yazılı arşivleri tarar ve buradan elde ettiği bilgileri, bir veritabanı oluşturarak burada saklı tutar.

Reklam, yukarıdaki sonuçları elde ettikten sonra, bunları, tanıtımını yapacağı firmanın, ürün ve hizmetleriyle bütünleştirir. Reklam tanıtımını yaparken, bu bütünleştirme işini, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının sonuçlarından yararlanarak gerçekleştirir ve sunar. Reklam tanıtımlarını, hedef kitlenin, toplum analizleriyle tespit edilmiş özlemlerine, beklentilerine, tercihlerine uygun olarak yapar ve hedef kitlenin istediği davranışlara yönelmesini sağlar. Reklam, çeşitli şekillerde hedef kitlesinin karşısına çıkmaktadır. Bir televizyon kanalında reklam filmi, cıngıl, spot türünde reklam tasarımlarıyla, bir açık hava aracında görsel, metin, sloganlarla, bir internet sayfasında animasyon reklam tasarımıyla, bir gazete veya dergi sayfasında bir çizgi reklam veya görsel reklam tasarımlarıyla hedef kitlesine ulaşmaya ve mesajlarını iletmeye çalışmaktadır.

Reklam tanıtımlarını hemen her yerde, dahası insanın yaşam alanlarının her noktasında yapabilmektedir. Bir şapkada logo ve slogan olarak, bir anahtarlıkta logo ve adres olarak, bir tişört baskısında imaj, resim veya fotoğraf ve logo olarak tanıtım yapmaktadır. Reklam tanıtımlarını genelde üç amaç için gerçekleştirmektedir. Birincisi, firmaların satış miktarı yani Pazar payını büyütmek için yapar. İkincisi, firmaların, benzer ürün ve hizmet üreten diğer firmalarla rekabet edebilmesini sağlamak için yapar. Üçüncüsü de, firmaların markalaşmaları yolunda, marka bilinirliğini arttırmak için yapar.

Reklam bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli sosyal bilimlerden faydalanarak, toplumu çözümler ve onların benimseyebilecekleri tanıtımları tasarlar ve seslenir. Günümüzde hem reklam sektörünün hem de ekonomik sistemlerin bu kadar gelişmesiyle birlikte, reklam sektörü de o oranda hatta daha da ileride giderek gelişimini sürdürmüştür. Reklam tanıtımları, günümüzde ihtiyaçları yaratmakta ve yarattığı ihtiyaçları, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetle kapatmaktadır.