Haber Kategorisindeki Bloglar

Billboard'un, Türkçe karşılığı ilan tahtasıdır. Sektörün açık hava araçlarında kullandığı, dijital veya ofset baskılı, görsel-algısal tanıtımları gösterenlerdir. Reklamcılık, bilindiği gibi tüketiciye ulaşmak için pek çok yolu kullanmaktadır. Tanıtım tasarımının içeriğine bağlı, farklı mecraları kullanabilmektedirler. Öncelikle en etkin kullandığı mecralar, kitle iletişim araçları olmaktadır. Burada görsel-işitsel-algısal çalışmalar yapılmakta ve televizyon, sinema, internet gibi mecralarda yayınlanmakta ve tüketicisinin ilgisine sunulmaktadır. Bu mecralarda, film, cıngıl, spotları yayınlanmaktadır. Filmler ise, animasyon, müzik-görüntü, ses-görüntü veya karşılıklı repliklerin söylendiği kısa filmler olabilmektedirler. Bir diğer mecra, radyo olmaktadır. Radyo çalışmaları; işitsel-algısal olanları yayınlamaktadır. Burada da müzikle beraber, spotlar kullanılabilmektedir. Ama burada seslerin nitelikleri daha fazla önem taşımaktadır. Bir diğer mecra olan baskılı kitle iletişim araçlarını, görsel-algısal çalışmaları yayınlamak için kullanmaktadır. Bunlar da, gazete, dergi, gazetelerin arasında yerleştirilen insert gibi mecralar olmakta.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların, kurum ve kuruluşların kendi markalarını veya ürettikleri ürün ve hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerin, tüketiciler tarafından bilinmesi, tercih edilmesi amacıyla tanıtılması faaliyetidir. Bu tanıtımlar, tüketicilerine kitle iletişim araçlarıyla beraber pek çok mecrayı kullanarak ulaşmaktadır. Açık hava araçları vasıtasıyla organizasyonların, malzemeleri ve tanıtım afişleri vb. yollarla iletilmektedir. Bu çalışmaların tüketicilerine kitle iletişim araçlarını kullanarak ulaşması ise, en etkin ve en yaygın kullandığı alanlar arasında bulunmaktadır. Bunlar; televizyon, sinema, radyo, gazete, dergi gibi yayın mecralaradır. Televizyon yayınları, insanların hem görsel, hem işitsel hem de algılarına hitap etmekte ve insanın bulunduğu her alanda yayın yapmaktadır. Gazeteler ise; gene, ülkenin dört bir tarafına dağılmaktadır. Tiraj yani baskı sayısına bağlı olarak, etkin tasarımları yayınlayabilmektedir. Dergiler ise, kimi sektörel, kimi kültürel, kimisi de siyaset dergileri olmakta ve kendi alanlarına dağılmaktadırlar. Yani hem gazete hem de dergiler insanların görsel ve algısal duyularına hitap etmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

Marka danışmanları, marka değerinin arttırılmasından sorumlu kişiler olmaktadır. İki çeşit marka danışmanı bulunmaktadır. Pazarlama bölümlerine göre uzmanlaşmış marka danışmanları ve iletişim alanında uzmanlaşmış marka danışmanları bulunmaktadır. Fakat sonuçta her ikisi de, marka danışmanı olmaktadır. Yine de, istenilen amaçlar doğrultusunda, bu iki uzmanlık alanlarından uygun olanının tercih edilmesi önemli olmaktadır. Bu tip kişiler, reklam ajansları bünyesinde veya reklam veren firmanın bünyesinde çalışabilmektedirler. Marka danışmanları, firmaların ürün ve hizmetlerinin reklamlarından çok, marka düşüncesi üzerinde uzmanlaşmış kişilerdir. Marka danışmanlığı, uzun süren aşamalardan sonra yürütülmektedir. Bu kapsamda, marka danışmanları, kurum değerlerinin tespitini yaptıktan sonra, ürün ve hizmetlerin, hedef pazardaki rol ve konumları incelemektedir. Pazar paylarının ve ihtiyaçların analiz çalışmalarını yapmaktadırlar. Markanın tespiti ve tanınabilirliği ile ilgili araştırmalarla devam eden süreç, marka ve logo bütünleşmesi çalışmaları ve marka reklam ilişkisi ise son bulmaktadır. Bu araştırmalardan sonra ve bunlar devam ederken, bir marka danışmanı, tüketiciyi dinler, yani onların beklentilerini, özlemlerini, tercihlerini anlamaya çalışır ve onlara hitap etmenin yollarını bulur. Markanın bütün bileşenlerinin, tüketiciyle ilgili olmasını ve aralarındaki bu ilişkiyi kurmaya çalışır. Günümüzde firmalar, markalarını şirketin yapısına göre kurmaktadır. Aslında olması gereken, markanın, tüketicilerin beklentilerine göre oluşturulmasıdır. Bu durum, tüketicilerin, marka ile daha kolay ilgi kurmasını sağlamaktadır. Bunun olmadığı durumlarda, yani markanın tüketicilerin beklentilerine göre değil de, firmanın yapısına göre kurulmuş olması durumunda, Marka danışmanı, duygusal bağlar kurar. Yani markanın, tüketicilerin özlemledikleri ve kendilerinde olmasını istedikleri konularla özdeşlik kurmasını sağlar. Marka danışmanı, reklam ajansıyla beraber çalışırken, Markayla ilgili tüketicilere aktarılacak tüm mesajlarda basit ve anlaşılır bir dil kullanılmasını sağlar. Markanın faydalarından, tüketicilere en uygun, en çok dikkat çekecek faydanın ön plana çıkarılarak kullanılmasını sağlar. Marka ile ilgili reklam çalışmaları yapılırken, tüketicilerin tüm algılarına hitap edecek işlerin yapılmasının önünü açarak, hem zihinsel, hem görsel, hem işitsel duyularına seslenerek, bilinirliğini arttırmaya çalışır. Tüketicilere verilen sözlerin tutulması noktası, oldukça önemli bir konudur. Tüketicilerin güven duymaları, markanın saygınlığının arttırılması veya güçlendirilmesi için önemlidir. Marka danışmanı markaya sahip olan firmayı yönlendirerek, vaatlerini gerçekleştirmesini sağlar. Marka danışmanı, bütün ekiplerin çalışmalarında yer alır. Hem ekip işlerinde yönlendirici, fikir üretici olur hem de bu işlemlerini markanın sahibi olan firma için de gerçekleştirerek, her iki firmanın bütünlüklü çalışmalarını sağlayarak, markalaşma sürecini hızlandırır.


Devamı için tıklayınız ...

Bilindiği gibi reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerine tanıtılması faaliyetidir. Tüketicilerin, tanıtılan ürün ve hizmetleri almaları, tercih etmeleri amacıyla yapılmaktadır. Tasarımlar, kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bir bölümü, görsel-işitsel-algısal duyulara hitap ederek yayın yapan televizyon ve sinema olmaktadır. Radyo mecraları ise işitsel duyulara hitap ederek yayın yapmaktadır. Bunların dışında bir de baskılı kitle iletişim araçları bulunmaktadır, bunlar da gazete ve dergiler olmaktadır. Gazeteler, tanıtımların yayınlanması açısından, oldukça etkin olarak kullanılan araçlardan biri olmaktadırlar. Günümüzde gazete tirajlarının yüksek olması, yani çok kişi tarafından okunması bu etkin kullanımı arttırmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Açık Hava reklamlarının en önemli özellikleri arasında, hedef kitlesine kolayca farkedilebilen ve akılda kalıcı yöntemlerle ulaşmasıdır. Üç boyutlu ve iki boyutlu tabelalar ve totemler, ATM kabini reklam uygulamaları, banner, billboard, bigboard, megaboard, bina giydirme uygulamaları, cam üzerine uygulanan grafikler, çatı reklamları, çatı üstü reklam panoları, çift taraflı panolar, çok yüzlü panolar, duvar/alın reklamları, hareketli ve yanıp sönebilen reklamlar, ışıklı panolar/levhalar/tabelalar, kabinli reklam panoları, kiosk köpük reklamlar, kule reklamları, LED ekranlı reklamlar, neon reklamlar, otobüs durağı reklamları, pencere reklamları, poster panelleri, taşıt giydirme uygulamaları, vinil üzerine baskılanan ve sergilenen reklamlar, yer grafikleri, yere monte reklam panoları, yönlendirme panoları ve levhaları, zeplin ve balon reklamları gibi açık havada geniş halk kitlelerine ulaştırılan, iletişim araçları vasıtasıyla sunulan her türlü reklam faaliyetlerine Açık Hava Reklamcılığı denir.


Devamı için tıklayınız ...

APDK başkanı Mehmet Küçük, Avrupa Birliğinin spor, alkol, gençlik ve reklam bir arada kullanılmaması gerektiği noktasında duyarlı davrandığını, bizim de gençlerin korunması anlamında hassasiyetimiz var dedi. Avrupa Birliği komisyonunun, konuyla ilgili tavsiye ve bildirgelerinin bulunduğunu ve bu yüzden ülkelerin de duyarlılık göstereceğini söyleyen Küçük, biz de bu duyarlılıktan yola çıktık diye konuştu.


Devamı için tıklayınız ...

İyi reklamdan kasıt, firmaların amaçlarının gerçekleşmesi yönünde, başarı sağlayan reklam olmaktadır. İyi reklam, hem tasarımcılarının yani reklam ajanslarının kendi alanlarında ki başarısını gösteren, hem de reklam veren firmaların amaçları veya hedeflerine varmalarını sağlayan olmaktadır. Pahalı reklamdan kasıt, yüksek bütçeli, büyük prodüksiyonlarla yapılan reklam tasarımıysa, hayır yapılan reklam tasarımı ne kadar büyük bir bütçeyle yapılırsa yapılsın, iyi bir reklam olmayabilir. Yani hedeflerini gerçekleştiremeyebilir. Fakat pahalı reklam derken, eğer tüketicilerine ulaştırılabilmesi için kullanılan, reklam araçlarının kullanımından doğan maliyet ise, evet pahalı olması, iyi bir reklam olmasını, başka etkenlerle beraber sağlayabilir. Birden fazla şekilde reklam pahalıya mal olabilir. Birincisi, sinema veya televizyon reklam filmi çekilir. Bu filmde, yüksek maliyet gerektiren, animasyonlar, efektler, oyuncular v.s. kullanılarak tasarım yapılır. Bu noktada milyon dolar harcanabilir. Fakat reklam tasarımı, olması gerektiği gibi yani reklam, tasarım biçimleriyle birebir örtüşmezse başarısız olabilir. Bu noktada, reklam tasarımı önemli olmaktadır. Reklam metinleri, mesajları, sloganları, görüntülerin ilettikleri, müziklerin, seslerin ilettikleri önemli olmaktadır. Reklam tasarımı, reklam veren firmanın beklentilerini, amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde, mesajlarını net ve anlaşılır olarak verebilen, çarpıcı, farklı, yenilik içeren, tüketicilerin dikkatlerini ve zihinlerini işgal edebilecek kadar etkili tasarlanmak durumundadır. Bunların hepsi, işlenen ana temanın, nasıl ve ne kullanılarak işlendiği ile ilgilidir. Verilmesi gereken mesajların ne kadar net ve vurucu verildiği ile ilgilidir. Fakat reklamın pahalı olma durumu, daha geniş halk kitlelerine ulaştırmak için, kullanılması gereken kitle iletişim araçlarının veya açık hava reklam araçlarının veya diğer reklam mecralarının kullanılması ile ortaya çıkan, yüksek maliyetle ilişkili ise bunların kullanımı, reklamın daha başarılı olmasını getirmektedir. Çünkü bunların kullanımının geniş çaplı olması, her kesimden her yerde bulunan tüketicilere ulaşması ve mesajlarını etkin bir şekilde iletmesi anlamına gelmektedir. Her reklam mecrasını kullanarak yapılan reklam tasarımlarının, her an insanların gözü önünde olması, tanıdık olmasını, bilinir olmasını getirmektedir. Bunun üzerine bir de, reklam tasarımın başarılı olduğu eklendiğinde, başarı kaçınılmaz olmaktadır. Basit bir reklam tasarımı, çok fazla maliyet gerektirmeyen, bazen tek bir slogan ve logo, bazen bir melodi ve slogan veya küçücük bir görüntü, zekice, çarpıcı bir şekilde işlendiğinde, en yüksek maliyetli reklam filminden daha etkili ve başarılı olabilmektedir. Fakat bu düşük ama başarılı reklam tasarımı, ne kadar iyi olursa olsun, tüketicilere ulaştırılamaz ise, amaçlarını gerçekleştiremeyebilmektedir. Veya bu reklam tasarımının ulaşabildiği tüketici kitlesi kadar başarılı olabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Google AdMob'dan gelen kazançlarını finanse etti. Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonundan aldıkları müsaade ile, 750 milyon Amerikan Dolarlık kısmını firmaya tahsis etti. Böylece AdMob Şimdiden Google servisiyle birleşmeye hazır olmuş oldu.

Google ürün yönetimi başkan yardımcısı Susan Wojcicki, firmaya ait blog yazısında konuya açıklık getirdi. Mobil reklamcılığın günümüzde müşteriler ile partnerlerinin stratejilerinden daha büyük olduğunun çok açık olduğunu, böyle bir birleşme sayesinde mobil reklamcılığın işlerinin merkezi bir parça durumuna geleceğini söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Twitter mikroblog'u kendi üzerinde reklam tanıtımları yapan 3. Tüzel şahıslara kapılarını kapatıyor. Bunu diğer sosyal ağları da dahil ederek yapan Twitter'ın gözlemcileri sosyal ağın sahip olduğu etkin güç sayesinde bu uygulamayı yapabildiklerini belirtiyorlar.

En önemli gelir kalemi reklam olan Twitter, geçen nisan ayında 140 karaktere sahip ve Promosyonlu Twit satışını yapmaya başladı. mesela, bir kullanıcı, arama yaptığı cümlesinde kahve kelimesi geçtiğinde ve arama yaptığında Starbucks'un tanıtımlarıyla karşılaşmaktadır. Twitter, bugün 110 milyon kullanıcıya sahip bulunmaktadır


Devamı için tıklayınız ...

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Osman Özalp'in imzasını taşıyan açıklamada, tüm yayıncı kurum ve kuruluşlar, Casino, içki ve sigara ile alakalı gizli tanıtım ve reklam noktasında uyarıldı. Yapılan açıklamada, birinci medya kurumuna üçüncü uydu yayın izninin verildiği belirtildi.

Yayın Yüksek Kurulunun toplantısında alınan reklam ile ilgili kararların olduğu açıklamada, bu kararların oy birliği sağlanarak alındığı kaydedildi. Bunlar şöyle;


Devamı için tıklayınız ...