Haber Kategorisindeki Bloglar

"Açık hava reklam ve reklamcılık malzemeleri" yerine "Açık hava reklam araçları veya alanları" da diyebiliriz. Çünkü reklam sektöründe reklamcılık malzemeleri dendiğinde öncelikle açık hava reklam mecrası anlaşılır ve bu mecrada kullanılan her şey bir reklam malzemesidir aslında. Açık hava reklamcılığında, reklam alanı olarak sokaklar, caddeler, meydanlar, alış veriş merkezleri duvarları, cepheleri, sütunları vs. reklam malzemesi olarak kullanılabileceği gibi buralara yerleştirilecek "kent mobilyaları" olarak adlandırılan reklam araçları da kullanılabilir.


Devamı için tıklayınız ...

Apple firmasının yeni üretimi iAds tanıtım platformu kullanma koşullarının, Google'ı devre dışı bırakmak amacıyla yazılmış gibi. Bu aralar Google endişeli, Apple ile rekabetin artmaya başladığı şu dönemlerde, Google mobil reklam konusunda da Apple'dan darbe yedi. Her iki firma birer reklam ajansı satın almış, rekabete hazırlanmakta.

En son gelen haber, Apple firmasının iAd ismini verdiği ve iOS 4 ün kullanıldığı yeni modelleri üzerinde çalışacak (iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch ve yakında iPad)olan platform, rakiplere göz açtırmamayı düşünüyor. iAd kullanım koşullarına göre, sırf bağımsız reklam firmalarının bu platform üstünde olması mümkün olacak. Apple'nin şartlarına göre, reklam dışında olan işlerlerde çalışanlar, yani mobil ürü satanlar veya mobil işletim sistem sahipleri iAd kullanamayacaklar. Bu şartların kullanışlı olmadığını söyleyen Google, bunu tüketiciler ve geliştiriciler açısından söyledi. Bu, iAd'in uygulanacak olan koşulların rekabeti ve gelişimi önler nitelikte bulunuyor. Eğer diğer aynı işle uğraşan yani rakiplerin ve resmi yetkililerin bu görüşe katılması mümkün olursa, yeni iAd çok uzun yaşamayacak.


Devamı için tıklayınız ...

İngiltere'de olan İslami Keşfetme Kurulu, İslamla ilgili önyargıları yok etmek ve insanların kalplerinde islama karşı sevgi oluşturmak için, reklam ataklarına başladı.Son otuz senedir İngiltere'de yaşayan Müslümanların nüfusları önceleri seksen bin iken, şimdilerde iki milyona ulaşmış durumda. Britanya'da İslamların artmasına hız katmak için, İslami Keşfetme Kurulu, bu anlamda geniş kapsamlı bir tanıtım ve reklam kampanyası yapmaya başladı.


Devamı için tıklayınız ...

Gazete reklam ve ,ilan Ajansları gazetelere tanıtım verilmesini sağlayan ajanslardır. Bunlar da diğerleri gibi yapılanmıştır. Fakat buradaki ajanslar, sınırlı ajanslar kapsamında olmaktadırlar. Tam hizmet ajansları gibi, bir kampanyayı baştan sona kadar değil de, gazetelerle ilgili çalışmalarda uzmanlaşmışlardır. Gazete reklam  ve ilan ajansları veya daha genel isim kullanımlarıyla, gazete seri ilan büroları, olmaktadırlar. Her gazetenin veya gazete grubunun resmi ajansları olarak faaliyet göstermektedirler. Kimisi tek bir gazeteye verilecek çalışmayla ilgilenirken, kimisi aynı gruba ait gazetelerin hepsi için, tanıtım almaktadırlar. Bu tip ajansların bünyesinde, müşteri temsilcileri, grafik tasarımcılar, dizgi operatörleri, sayfa tasarımcıları, muhasebeci ve sekreter bulunmaktadır. Firmaların ilanlarını, tasarımlarını yapmakta ve ücretlendirerek yayınlanmasını sağlamaktadırlar. Gazetelerin belirlemiş oldukları, çalışmaların türlerine uygun olarak dizgisini yapmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Televizyon tanıtımları, çok kısa sürelerde verilmektedir. Saniyelerle ölçülen gösterimler, pek çok mesajı, tüketicilere bu sürelerle vermeye çalışmaktadır. Bunun için, kimi zaman görsellerle, kimi zaman sloganlarla, kimi zaman görüntü ve ifadelerin kullanımıyla algılara hitap edilerek, mesajlar iletilmektedir.  Bu mesajların hemen hepsinin, normalde, ciddi araştırma ve analiz süreçlerinden sonra hazırlanıyor olması gerekmektedir. Tanıtım ajansları, televizyon filminin tasarımını yapmadan önce hem firma ile ilgili, hem de, anlatacakları ürün, hizmet, marka ile ilgili, hem de toplumun yapısıyla ilgili derinlemesine araştırma ve analiz yapmaktadırlar. Bütün bu verilerin değerlendirildiği ve bundan elde edilen sonuçlarla, tasarımların işlenişi ve iletmeleri gereken mesajlar belirlenmektedir. Filmler tasarlandıktan sonra, sanat yönetmenleri, metin yazarları ve diğer ajans çalışanları, filmi izlemektedirler.  Buna rağmen, bazı filmlerin verdikleri mesajlar, olması gerekenden farklı olmaktadır. Ya da televizyon reklam hataları olmaktadır. Sanki film çekildikten sonra hiç izlenmemiş, incelenmemiş gibidirler.


Devamı için tıklayınız ...

Lefkoşa'daki Türk Belediyesi, kentte bulunan reklam panolarının düzenlenmesi ve farklı tabelalarla görsel kirliliğin önlenmesi sebebiyle ihaleye çıktı. Bu ihaleyi alan firma, kentte bulunan tüm reklam tabelalar ilgili sorumluluk sahibi olacak. REK-BİR ise, yapılan bu ihalenin yüksek bir fiyat içerdiğini, ülkede çalışan firmaların hiçbirinin bu fiyatı karşılayamaz durumda olduğunu söyleyerek, ihalenin parçalara bölünmesini istedi.

Kıbrıs Reklamcılar Birliği Başkanı Şenol Öztunç, Türk Belediyesinin, Lofkoşa kentinde bulunan belirli yerleri seçerek, burada farklı türlerde tabela yapılmasını istediğini ve bunun için ihale yaparak, bütün tabelaların sorumluluğunu ihaleyi alan firmaya devredeceğini belirtti. Öztunç, yapılan bu ihalenin büyüklüğünün fazla olduğunu ve ülkede çalışan reklam firmalarının hiçbirinin bu derece büyük bir ihaleyi almasının imkansız olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı, Cemal Bulutoğulları, çağdaş belediyecilik anlamında, gereken modern reklam panolarının inşa edilmesinin gerekli olduğunu, şimdikilerin ciddiye alınması gereken görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle ihale yaptıklarını söyleyen Bulutoğulları, ihalenin bölünmesinin imkansız olduğunu, Avrupa'da ihalelerin bu tarzda yapıldığını belirterek, “Lefkoşa'yı modernleştirmek istiyoruz. Tahta tabelalarla reklam yapılıyor” dedi. İhaleye katılım sürecinin sürdüğünü ve herkesi beklediklerini ifade etti.

Öztunç ise; Tabelaların master planını istiyoruz dedi. “Lefkoşa Türk Belediyesince yapılan ihalenin, kent içindeki tabelalar için yapıldığını, ülkede ilgili ihaleyi alabilecek güçte bir reklam firmasının olmadığını, bütün reklam firmalarının birleşmesi halinde bile bunu alamayacaklarını söyleyen Öztunç, bu ihaleyi yurtdışında bulunan güçlü bir şirkete vereceklerini düşünüyoruz” dedi.

Öztunç, bu ihalenin iptal edilmesini, parçalara bölünerek ihale edilmesini, ayrıca Lefkoşa'da bulunan tabelalarla ilgili yeni düzenleme istediklerini söyledi. Bu anlamda verilmiş olan izinlerin iptal edilmesi ve belediyenin REK_BİR ile işbirliği yaparak, tabelalar için Master Planın hazırlanmasını istedik dedi. Çarpık duran ve belirsiz standarları olan tabelaların kaldırılmasını, bir master plan dahilinde, düzgün ve görüntü kirliliğine sebep olmayacak tabelaların yapılmasını istediklerini belirtti.  

Kıbrıs Reklamcılar Birliği Başkanı Şenol Öztunç, Türk Belediyesinin, Lofkoşa kentinde bulunan belirli yerleri seçerek, burada farklı türlerde tabela yapılmasını istediğini ve bunun için ihale yaparak, bütün tabelaların sorumluluğunu ihaleyi alan firmaya devredeceğini belirtti. Öztunç, yapılan bu ihalenin büyüklüğünün fazla olduğunu ve ülkede çalışan reklam firmalarının hiçbirinin bu derece büyük bir ihaleyi almasının imkansız olduğunu söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Dünya genelinde bir futbol ikonu haline gelen David Beckham, Yahoo! üzerinde yayınlanacak özel içerik ile hayranları ile buluşacak. Yahoo! futbol yıldızı David Beckham'ı futbol elçisi olarak ilan etmişti. Bu sayede Yahoo Dünya Kupası sırasında spor haberleri yayınlarken daha fazla ilgi ve ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Aynı zamanda diğer pazarlama kampanyalarınıdı Spor ve Dünya Kupası başlığı altında öne sürmüş olacak.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam veren firmaların, reklama yatırım için ayırdıkları bütçe, reklamın etki gücünü belirlemektedir. Firmaların reklama ayırdıkları bütçe, reklamın uygulanacağı veya yayınlanacağı medyanın belirlenmesinde kullanılmaktadır. Reklama ayrılan bütçenin büyük olması halinde, rating’leri yüksek televizyon kanallarının, aynı şekilde tirajları yüksek gazetelerin, sinema reklamların bunların yanı sıra açık hava reklam araçlarının kullanılabilmesini, böylece daha fazla tüketiciye ulaşılma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bütçenin yeterli olması, reklamın etki gücünün arttırılması için, çeşitli değişkenlerin kullanılmasını da mümkün kılmaktadır. Ünlü bir oyuncu veya ünlü bir çizerin kullanılması gibi. Bununla birlikte, reklam filmlerinde veya reklam tasarımlarında, dikkat çekici efektlerin, animasyonların yapılabilmesini sağlar, bu da reklamın etki gücünü arttıran nedenlerden biri olmaktadır. Bütçenin yeterli olması durumunda, reklamın başarısını etkileyen en önemli noktada duran, toplum analizlerinin yapılmasını sağlar. Bu ise, firmanın pazardaki yerini bilmesi ve buna yönelik olarak, kendi reklamlarının tasarlanmasını aynı zamanda kendini yeniden yapılandırmasını sağlamaktadır. Küçük bütçelerde bunların yapılması mümkün olmamaktadır. Yani burada ne toplum analizleri, nede rating’leri, tirajları yüksek medya organları kullanılamamaktadır. Bu durum, reklam veren firmanın, reklam tasarımlarını, kendi bilgi ve deneyimleri ile reklam ajansının bilgi ve deneyimleriyle kalarak yapılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte yapılacak tasarımın da biçimini belirlemektedir. Küçük bütçeli reklam tasarımlarında, reklamın etki gücünün arttırılmasına yönelik, herhangi bir değişken kullanılamamaktadır. Burada iş, reklamı tasarlayan kişiye, yani tasarımcının yaratıcılığına kalmaktadır. Bu noktada tasarımcı, ne kadar yaratıcı çalışmalarla, reklamın tasarımını yaparsa, reklamın başarısı, o oranda yüksek olmaktadır. Burada reklam veren firmanın, bütçesinin ne kadar küçük olduğu da önemlidir. Çünkü, bazı küçük bütçeler, en azından yerel gazetelerin, yerel televizyon kanallarının, yerel radyoların, bazı açık hava araçlarının kullanımını mümkün kılmaktadır. Reklam tasarımları için, her bütçe oranına uygun bir biçim bulunmaktadır. Yani küçük bütçeli firmalar da reklam yapabilirler. Burada sorun, ulaşabildikleri hedef kitlenin oranlarıdır. Yani her bütçenin ulaşabildiği kitle, ona göre olmaktadır. Gene de burada bahsedilen şey, yaygın ve büyük reklam kampanyaları düzenleyen reklam verenler ile bunu yapamayan reklam verenlerdir. Aslında bu noktada, istisnalar da yaşanmıyor değildir. Bazen küçük bir bütçe ayırarak, bir billboard tasarlanmaktadır. Yukarıda da dediğimiz gibi, burada iş tasarımcının yaratıcılığına kalmaktadır. Burada tasarımcı yaratıcı bir fikirle, öyle bir billboard tasarımı yapar ki, herkesin dikkatini çeker, haber konusu olur, geniş bir reklam kampanyasının ulaşamadığı tüketiciye ulaşabilir. Bu durum, bütün tasarım türleri için geçerlidir.


Devamı için tıklayınız ...

CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lider olarak seçildiği, genel kurul toplantısını NTV; CNN Türk ve Habertürk v.b. gibi televizyon kanallar, reklam kuşaklarını yayınlamaktan vazgeçip, canlı yayına bağlandılar. Kurultayın yapıldığı günler olan 22-23 Mayısta televizyon kanallarının olması gereken reklam kuşaklarının sayısını 3/1 oranında düşürdüğü söylendi.

Bütün gün çeşitli başlıklarla canlı yayınlarını sürdüren kanalların bazıları, reklam yayınlarını yapacakları zaman, canlı yayının devam edeceğini flaş olarak anons etmeleri dikkat çekti. Canlı yayını ‘Kılıçdaroğlu kurultaya gidiyor', ‘Salona giriyor', ‘Kürsüye yürüyor' gibi başlıklarla canlı yayını sürdürmüşlerdi.

Bazı televizyon kanalları CHP'nin kurultay toplantısından yaptıkları yayını kesmemek adına ratinglerin çok yüksek olduğu haftasonları yayınlarında bile canlı yayınlarını sürdürmeyi tercih etti.

En fazla gelir getiren reklam kuşaklarından vazgeçen bazı televizyon kanalları, bir önceki haftaya nazaran %10-32 arasında reklamların sayısını azaltarak yayını sürdürmeyi tercih ederken, bu anlamda görülmemiş bir uygulamaya imza attılar.  

Bütün gün çeşitli başlıklarla canlı yayınlarını sürdüren kanalların bazıları, reklam yayınlarını yapacakları zaman, canlı yayının devam edeceğini flaş olarak anons etmeleri dikkat çekti. Canlı yayını ‘Kılıçdaroğlu kurultaya gidiyor', ‘Salona giriyor', ‘Kürsüye yürüyor' gibi başlıklarla canlı yayını sürdürmüşlerdi.


Devamı için tıklayınız ...

Maliye ülkemizde ofis açtırıp, reklam pazarlaması yapan Google'ın bu işten 100 milyon dolar kazanıyor olmasına rağmen, bu ülkede vergi mükellefi olmamasını eleştirdi. Maliye Google'a 30 milyon TL'lik vergi kesti. Google'ın pek çok ülkede aynı yöntemi uyguladığı yani faturalarını İrlanda'da bulunan firması üzerine kesip vergiden kaçtığı ortaya çıktı. Pek çok ülke Google'la mücadele ediyor fakat bir sonu alamıyorlar. Google'ın ülkemizde bulunan firmalardan, reklam geliri olarak tahmini olarak 100 veya 150 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Fakat bu reklamların karşılığında firmalara kesilen faturalar Google İrlanda bünyesinde kesildiğinden bu şirket Türkiye de vergi mükellefi değil. Türkiye maliyesi, bu sorun çözüm bulmaya çalışıyor, bunun için şirketten reklam gelir vergisini ödemesini istiyor.

Bu konuyla en çok uğraşan İngiltere'de, bir önceki sene Google 1.6 milyar sterlin kazandı. Ancak bu kazanç üzerinden, İngiltere'ye kurumlar vergisi ödemediği için, ülkenin vergi kaybı, 450 milyon sterlin olarak belirlendi. Orada da Google aynı taktiği uyguluyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Google Ireland Ltd'ye faturaları kestirip, vergi mükellefi olmadı. transfer pricing yöntemini kullanıyor.

Google, İrlanda'da kurumlar vergisinin düşük olmasından kaynaklı böyle bir şey yapıyor. İngiltere de kurumlar vergisi %28-30 civarında, İrlanda'da ise, %15 civarında. Gelirlerini vergisi az olan yerlerden alıyor, harcamalarını ise, vergisi yüksek yerlerde yapıyor. Yani transfer pricing yöntemini kullanıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, internetteki yasaklar hakkında konuştu, buna göre, yasaklardan Google'ın sorumlu olduğunu, Türkiye'de reklam kazançları sağlayıp, bu ülkeye hiçbir katkı sağlamayan bu sitenin tavrını sürdürmesinin, Türkiye'deki vergi mükellefi olan vatandaşları rahatsız ettiğini söyledi.

Hukuk'un verdiği kararları gene hukuk yolları kaldırır dedi. Google bu kuralı yerine getirmek istemiyor. Bizim vatandaşlarımız nasıl ki hukuk'a saygılı ise olanlarında saygı göstermelerini bekliyoruz dedi. Google'a bir irtibat bürosu açmalarını söylediklerini ve bununla ilgili 30 vergi belirlediklerini söyledi.

YOUTUBE YASAĞINI GÜNDEME TAŞIMAK İSTEDİLER

Son zamanlarda Google'da olan yavaşlamanın ülkemizle ilgisinin olmadığını, bunun saptırma olduğunu söyledi. YouTube'un belli olan IP ‘lerden giriş yapılmasının yasaklanmasından sonra, bu siteyi alan Google'ın kendi IP'ler ile bu site IP'lerini birleştirdi. Bunu yasakları gündeme taşımak için özel olarak planladılar.

Hukuk'un verdiği kararları gene hukuk yolları kaldırır dedi. Google bu kuralı yerine getirmek istemiyor. Bizim vatandaşlarımız nasıl ki hukuk'a saygılı ise olanlarında saygı göstermelerini bekliyoruz dedi. Google'a bir irtibat bürosu açmalarını söylediklerini ve bununla ilgili 30 vergi belirlediklerini söyledi.


Devamı için tıklayınız ...