Reklam veren firmaların, reklama yatırım için ayırdıkları bütçe, reklamın etki gücünü belirlemektedir. Firmaların reklama ayırdıkları bütçe, reklamın uygulanacağı veya yayınlanacağı medyanın belirlenmesinde kullanılmaktadır. Reklama ayrılan bütçenin büyük olması halinde, rating’leri yüksek televizyon kanallarının, aynı şekilde tirajları yüksek gazetelerin, sinema reklamların bunların yanı sıra açık hava reklam araçlarının kullanılabilmesini, böylece daha fazla tüketiciye ulaşılma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bütçenin yeterli olması, reklamın etki gücünün arttırılması için, çeşitli değişkenlerin kullanılmasını da mümkün kılmaktadır.

Ünlü bir oyuncu veya ünlü bir çizerin kullanılması gibi. Bununla birlikte, reklam filmlerinde veya reklam tasarımlarında, dikkat çekici efektlerin, animasyonların yapılabilmesini sağlar, bu da reklamın etki gücünü arttıran nedenlerden biri olmaktadır. Bütçenin yeterli olması durumunda, reklamın başarısını etkileyen en önemli noktada duran, toplum analizlerinin yapılmasını sağlar. Bu ise, firmanın pazardaki yerini bilmesi ve buna yönelik olarak, kendi reklamlarının tasarlanmasını aynı zamanda kendini yeniden yapılandırmasını sağlamaktadır.

Küçük bütçelerde bunların yapılması mümkün olmamaktadır. Yani burada ne toplum analizleri, nede rating’leri, tirajları yüksek medya organları kullanılamamaktadır. Bu durum, reklam veren firmanın, reklam tasarımlarını, kendi bilgi ve deneyimleri ile reklam ajansının bilgi ve deneyimleriyle kalarak yapılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte yapılacak tasarımın da biçimini belirlemektedir. Küçük bütçeli reklam tasarımlarında, reklamın etki gücünün arttırılmasına yönelik, herhangi bir değişken kullanılamamaktadır. Burada iş, reklamı tasarlayan kişiye, yani tasarımcının yaratıcılığına kalmaktadır. Bu noktada tasarımcı, ne kadar yaratıcı çalışmalarla, reklamın tasarımını yaparsa, reklamın başarısı, o oranda yüksek olmaktadır. Burada reklam veren firmanın, bütçesinin ne kadar küçük olduğu da önemlidir. Çünkü, bazı küçük bütçeler, en azından yerel gazetelerin, yerel televizyon kanallarının, yerel radyoların, bazı açık hava araçlarının kullanımını mümkün kılmaktadır. Reklam tasarımları için, her bütçe oranına uygun bir biçim bulunmaktadır. Yani küçük bütçeli firmalar da reklam yapabilirler. Burada sorun, ulaşabildikleri hedef kitlenin oranlarıdır. Yani her bütçenin ulaşabildiği kitle, ona göre olmaktadır.

Gene de burada bahsedilen şey, yaygın ve büyük reklam kampanyaları düzenleyen reklam verenler ile bunu yapamayan reklam verenlerdir. Aslında bu noktada, istisnalar da yaşanmıyor değildir. Bazen küçük bir bütçe ayırarak, bir billboard tasarlanmaktadır. Yukarıda da dediğimiz gibi, burada iş tasarımcının yaratıcılığına kalmaktadır. Burada tasarımcı yaratıcı bir fikirle, öyle bir billboard tasarımı yapar ki, herkesin dikkatini çeker, haber konusu olur, geniş bir reklam kampanyasının ulaşamadığı tüketiciye ulaşabilir. Bu durum, bütün tasarım türleri için geçerlidir.