Modern veya tam hizmet reklam ajanslarında, reklamın çeşitli alanlarının işlerini yürüten ekipler bulunmaktadır. Bir reklam kampanya sürecinin tam olarak yürütülmesini sağlayan bu birimler; en üstten aşağı doğru, ajans yöneticileri, creative direktör, art direktör veya sanat yönetmeni, reklam metin yazarı, grafik tasarım birimi, halkla ilişkiler birimi, planlama birimi, satın alma birimi, müşteri temsilcileri birimi, muhasebe ve sekreterlik olmaktadır. Bazı tam hizmet reklam ajanslarında ayrıca, piyasa analiz birimi yani PR bulunmaktadır. Bunlardan sanat yönetmenleri diğer isimleriyle art direktörler, metin yazarlarıyla birlikte çalışmaktadırlar. Bir reklam fikrinin oluşumunda, reklam metin yazarı, reklamın metinini yazan kişidir. Sanat yönetmeni ise, yazılan reklamın sanat yönünü belirleyen daha doğrusu, reklam fikrinin görsel yönüyle ilgilenen kişi olmaktadır. Reklam filminde kullanılması düşünülen, fotoğraf, resim, oyuncu, yer, malzemelerinin genel görünüşleri, duruşları, ifadeleri, yansıttıkları mesajların doğru yapılmasını sağlayan ve bu konuda fikir üreten kişilerdir. Reklam filmlerinde kullanılması gereken müziklerin seçilmesinde, uygun seslerin kullanılmasında etkin rol üstlenmektedirler. Bunların dışında, reklamın ana temasının bulunmasında da katkı sağlayabilmektedirler.


Sanat yönetmenleri genellikle güzel sanatlar bölümlerinden veya üniversitelerin grafik bölümlerinden mezun olan kişilerden oluşmaktadır. Reklam ajanslarında bulunan birimlerin hemen hepsinde piyasa deneyimlerinde uzmanlaşmış, akademik eğitim almayan kişiler de bulunabilmektedir. Fakat sanat yönetmenlerinden, yüksek eğitim programlarından eğitim almadan, sadece piyasa deneyimlerinden yetişmiş uzmanlar bulunmamaktadır. Sanat yönetmenlerinin hemen hepsi, yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmuşlardır. Hangi üniversite olursa olsun. Genellikle sanat yönetmenleri, sanat tarihi, güzel sanatlar akademileri, grafik tasarım bölümlerinin birinden mezun olmuşlardır. Tabi sadece bu bölümlerden mezun olmaları yeterli olmamaktadır. Reklam piyasasında uzun yıllar bu alanda çalışmış olmaktadırlar. Bir reklam fikrinin ortaya çıkışından son aşamasına kadar, bütün aşamaları hakkında geniş bilgi ve deneyimleri bulunmaktadır. Bütün birimlerin yapması gereken işleri bilmekte ve takip etmektedirler. Reklam filminde veya reklam tasarımında olması gereken noktaları bilmektedirler. Fakat onlar, buna rağmen, reklamın sadece görsel yönleriyle ilgilenmektedirler.


Sanat yönetmenleri, grafik alanında kendilerini yetiştirmişlerdir. Yani reklamın tasarlanması noktasında veya reklamda kullanılacak malzemelerin, grafik tasarımcılar tarafından harmanlanmasında da hem fikir verebilen hem de kendileri de aynı tasarımı yapabilen uzmanlar olmaktadırlar. Çizim konusunda kendilerini geliştirmişlerdir. Reklam metin yazarı ile sanat yönetmeni, bazı açılardan birbirinden ayrılamaz noktada çalışmalarını sürdürmektedirler. Reklam filminin ana fikrini, reklam metin yazarının üretebileceği gibi, sanat yönetmeni de üretebilmektedir. Onlar aynı ekibin iki tarafında yer almaktadırlar. Biri reklamın metini ki; bu sadece yazıya döken anlamında kullanılmamaktadır. Reklam metin yazarı, tek bir fotoğraf, tek bir resmi, reklamda kullanmayı düşündüğünde, reklamı yazmış olmaktadır. Aynı şekilde hiçbir görüntü kullanmaksızın, sadece metin de yazabilir veya karşılıklı diyalogların olduğu reklamı yazabilir. Bir reklam filminde, ne kullandığının önemi olmaksızın, yazdığı, gösterdiği, planladığı hangi düşünce olursa olsun, kullanılacak malzeme ve oyuncu, sesler, müzikleri seçtiğinde ve bunlardan bir bütün oluşturduğunda, reklamı yazmış olmaktadır.


İşte sanat yönetmenleri de, yazılan bu reklamın içinde kullanılan görsellerle ilgili fikirlerini, düşüncelerini, bunların nasıl kullanılması gerektiği noktasında katkı sağlayan kişiler olmaktadırlar. Hemen her reklam ajansında sanat yönetmeni bulunmamaktadır. Bunlar daha çok, geniş kapsamlı reklam ajanslarında bulunmaktadırlar. Çalıştıkları reklam ajansları, ya tam hizmet reklam ajansıdır veya reklam filmlerinin yapımı konusunda uzmanlaşmış reklam ajanslarında çalışmalarını sürdürmektedirler.


Sanat yönetmenleri, bireysel olarak ta çalışmaktadırlar. Reklam ajansları, reklam veren firmalardan aldıkları reklam kampanyalarının tasarlanması esnasında, bağımsız çalışan sanat yönetmenlerine ihtiyacı olmaktadır. Kendi bünyesinde böyle bir uzmanın olmaması halinde, bağımsız çalışanlara bu işi vermekte ve reklam metin yazarıyla birlikte, çalışmaları yapmalarını istemektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sanat yönetmenleri, reklamın fikrini, aynı metin yazarı gibi bulabilmektedir. Onların birlikte çalışması esnasında, reklamın fikrini kimin bulduğu önemli değildir. Önemli olan iki uzmanın birlikte çalışmasıdır. Biri reklamın metin yönünü bir de görsel yönünü hazırlamaktadır. Sanat yönetmenleri bazen tek bir reklam tasarımını, bazen bir firmanın kurumsal kimliğini bazen de bir reklam kampanyasında kullanılacak bütün görselleri bulmakta ve kullanılma biçimi noktasında, reklam ajanslarıyla birlikte çalışmaktadırlar. Sanat yönetmenleri, bir firmanın hem kendi kurumsal kimliğinin yansıtması gereken mesajları, tasarımın görüntüsünün nasıl olması gerektiği, kullanılan malzemelerin kalitesi ve sonuçta ortaya çıkan, bütünlüklü tasarım kalitesi konusunda, bilirkişi konumundadırlar.
Sanat yönetmenleri, reklam tasarımını baştan sonra kadar kendileri de yapabilmektedirler.


Reklam ajanslarının veya reklam veren firmaların, reklam konusunda ki bütün isteklerini yerine getirecek donanıma sahip bulunmaktadırlar. Reklam veren firmanın, vizyonu ile misyonunu tam olarak yansıtabilecek görsellerin, neler olması gerektiğini seçebilmekte ve gerektiğinde tasarımını kendileri yapabilmektedirler. Bağımsız çalışan sanat yönetmenleri, reklam işini eğer bir reklam ajansından değil de, reklam veren firmadan almışlarsa, ya kendileri baştan sona kadar tasarlamakta veya piyasa da çalışan, reklam metin yazarlığı konusunda kendini kanıtlamış biriyle anlaşarak çalışmalarını yapabilmektedir. Reklam veren firmanın ihtiyaçlarını, tek başına, reklam sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmaları görevlendirerek, reklamın tasarım aşamalarının, kendi uzmanlık alanına giren kısımlarını yapmakta ve diğer aşamaları takip ederek, bağlantıları gerçekleştirerek, reklam kampanyasının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar.


Reklam sanat yönetmenleri, uzun bir süre reklam ajanslarında çalıştıktan sonra bağımsız çalışmaya başlamaktadır. Ama bu durumun istisnaları da bulunmaktadır. Sanat yönetmeni, bağımsız işleriyle de kendini reklam sektöründe ön plana çıkarabilmiş olabilmektedir. Yaratıcı, farklı, çarpıcı reklam tasarımları yapabilmiş ve dikkat çekmiştir. Hem firmalar tarafından hem de reklam ajansları tarafından isimleri bilinebiliyor veya tanınıyor olmaktadırlar. Özellikle bu tip uzmanlar, reklam ajansları tarafından çok kullanılmaktadır. Yani reklam ajansları onlara sürekli başvurabilmektedir.