Televizyon reklam türleri görsel-işitsel-algısal olarak hazırlanan herşeyi yayınlayabilen kitle iletişim aracıdır. Toplumun en ücra köşelerinde bulunan insanların evlerinde bulunabilen ve izleyicisi en fazla olan araçların başında gelmektedir. Bütün insanlar, istisnasız her gün televizyon seyretmektedir. Günde bir iki saatini televizyonun başında geçirmekte ve burada yayınlanan program akışını izlemektedir. Televizyon izleyicisinin nitelikleri veya kendine özgü durumları, uzun seneler boyunca araştırmalara konu olmuş ve bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sürekli değişen, her gün farklı özellikler gösteren toplum yapısı, kendi içerisinde farklı standartlarda yaşayan insanlar açısından da değişiklik göstermektedir. Televizyon reklam türleri de yayınlandığı toplumun bütün katmanlarına hitap etmeye ve hepsine mesajlar iletmeye çalışmaktadır. Televizyon izleyicisi, her ne kadar tam olarak tanımlanmamış olsa bile, genel anlamda bilimsel disiplinlerin verileri, pek çok şeyi anlatmaktadır. Televizyon Reklam türlerinin tasarımları da bunların verileri kullanarak, bulunduğu topluma hitap etmeye çalışmaktadır.

Tanımlanamamış topluma, tasarımlarıyla mesajlar göndermeye çalışan tanıtım, bu tanımsızlığın zararlarıyla en az şekilde karşılaşmak için, sürekli toplumsal analizlere başvurmaktadır. Öncesi, yayınlandığı süre ve yayınlarının bitiminden sonra analiz yapmakta ve hem etkileri hem de yapısal özellikleri ölçmeye, tanımaya çalışmaktadır. Bütün bunlara rağmen, izleyici kitlesinin hangi tanıtımı tam olarak izlediği, izlerken ki duygu ve düşünceleri, tepkileri tam olarak ölçülememektedir. Yaklaşık veya tam olarak kesin olmayan veriler elde edilmektedir. Tanımlanamayan izleyici, izlenen tasarım türlerini çeşitlendirmektedir. İzleyici tüketici konumundadır. Firmalar, ürettikleri ürün ve hizmetleri, televizyon kitle iletişim aracını kullanarak, onun izleyicisine yani kendi tüketicisine mesajlar vererek, onların davranışlarını yönlendirmeye çalışmaktadır. Toplumun içerisinde bulunması muhtemel bütün standartlara hitap etmeye çalışmaktadır. Firmalar, tasarımlarını ajanslara yaptırmaktadırlar. Çünkü ajanslar, tasarım konusunda, toplum yapısının çözümleri noktasında, ayrıca hitap etme noktasında uzmanlaşmış durumdadır. Firmalar, tasarımlarını ajanslara verdiklerinde, ajanslar en etkili televizyon reklam türünü seçmek için toplumsal analizlere başvurmakta ve insanları en çok neyin etkilediğini, onların, neleri en fazla izlediklerini, akıllarında kalan tasarımı, hatırladıkları hangi türü, onları nasıl etkilediğini bulmaya çalışarak türünü seçmektedirler. Ajanslar, firmalar için tasarlayacakları tanıtımın türünü seçtikten sonra, kullanacağı temaya göre tasarımını yapmakta ve çekim için yapım yani prodüksiyon firmasıyla görüşmektedir. Yapım firması, ajansa cast hizmeti vermekte ve filmin çekilmesini sağlamaktadır. Ajansları, televizyon reklam türlerini, her şekilde tasarlayabilmektedir. Bu durumda tasarım türleri; film, spot, cıngıl, film, animasyon filmi, belgesel nitelikli film, dizilere veya bazı programlara firmaların sponsor olmasıyla yayınlanan, dizi yayınlarının sürmesi esnasında yapılan, gizli, film veya dizi çekimlerinde kullanılan örtülü, diziler veya filmler veya program ne olursa olsun, alt tanıtım bandı v.s. türlerinde kullanılmaktadır. Tabi bunların hepsinin tasarlanma biçimi, birbirinden farklı özellikleri sergilemektedir. Bütün bunların tasarım biçimi, dikkat çekici, etkileyici, farklı veya yeni özellikler içeren şeklinde olmaktadır. Tanıtım ajansları tasarımda kullanacakları temaya bağlı olarak, ister film, ister spot, ister sadece görüntü; görüntü-ses, görüntü – müzik, müzik ve ses, sadece metin ve efekt, karşılıklı diyalogların müzik eşliğinde kullanımı ve buna benzer şekillerde tasarlamaktadır. Bütün bu saydıklarımız, yani tasarım türlerinin günümüzde ki isimleri olmaktadır. Bilindiği gibi, sektör yaratıcılık alanında, farklılık yaratacak, yeniliklere hem açık olmakta hem de bu alanda arayışlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Her geçen gün yaratıcı bir çalışma örneği karşımıza çıkabilmektedir. Televizyona verilen türlerin içerisinde, bugüne kadar en çok tutulan veya beğenilen tür şudur denememektedir. Çünkü bunun başarısı, türünden çok tasarımıyla ilgili olarak gündeme gelmektedir. Kimi spotlar şeklinde tasarlanmış film çok etkili olabilirken, kimi karşılıklı diyalogların geçtiği filmler etkili olabilmektedir. Buna rağmen, toplumu karakterize eden, kültürel yapısı, gelenekleri, görenekleri, psikolojik yapısı, ekonomik yapısı ve izleyici kitlesinin tepkilerini ölçmeye çalışan araştırmaların verilerine göre, aşağı yukarı seçim yapılabilmektedir. Örneğin; mizahın kullanıldığı türler beğenilmektedir. Burada filmde mi? Spotunda mı? Görüntüsünde mi? Nerede kullanıldığının bir önemi olmamaktadır. Sadece mizahın insanların hoşuna gittiği ve izlettirdiği bilinmektedir. Tasarım türlerinde ünlü simaların kullanımı da onu izlettirmektedir. Burada da hangi türünde kullanıldığının bir önemi yoktur. Bugüne kadar onların izlenmesini sağlayan diğer değişkenler ise, cinsel örüntülerin kullanımı, fiziksel çekiciliği olan kişilerin kullanımı, insanların sahip olmayı arzuladığı standartların yansıtılması v.b. olmaktadır. Müziğin kullanılma biçimi, kullanılan seslerin niteliği, yukarıda saydığımız etkenlerin hepsinde önemli olmaktadır. Genel anlamda kullanılan malzemeler izlettirse de, önemli olanın, tasarımın biçiminde bir yaratıcılığın, bir farklılığın, yeniliğin veya zekanın olduğu çalışmaların, daha çok dikkat çektiği ve izlendiğidir. Bu tip mesajların daha etkin bir şekilde, toplumda bulunan her kesime ulaştırabilmektedir. Hangi türde tasarlanırsa tasarlansın, zeka örüntülerini gösterdiği zaman, insanların dikkatlerini çekmekte ve merak etmektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tasarım türleri standart değildir. Her geçen gün yeni bir türde karşımıza çıkabilmekte ve bize mesajlarını iletmeye çalışmaktadır. Yukarıda belirtilen türlerin hepsi, bugüne kadar bulunmuş ve uygulamada olan türler olmaktadırlar.

 

Arşiv

Etiketler