Sinemalar; sadece perde reklamının yapıldığı alanlar değil, aynı zamanda ürün ve hizmetlerin hedef kitle ile birebir-interaktif olarak buluşabileceği bir mecra olma özelliği de gösteriyor.

Sinema mecrası, izleyici özellikleri nedeniyle imaj ve konumlandırma çalışmalarını destekleyebildiği gibi daha düşük maliyeti sayesinde uzun soluklu ve bölgesel bazlı kampanyalar için de kullanılabilmektedir. Ayrıca, büfe satışlarıyla da farklı bir satış noktası olma üstünlüğünü elinde bulunduran bir mekân olarak da değerlendirilebilir.

Sinema, sahip olduğu seyirci kitlesi nedeniyle özellikle bu hedef kitleyi amaçlayan firmaların kullandıkları medya grupları içinde vazgeçilmez bir mecra konumundadır.

Teknolojiyi yakından takip eden, yeni ürün seçenekleriyle farklı kitlelere açılıma yönelen tüm marka ve hizmetler bir şekilde sinema reklamları ve sinema içi aktivitelerle sesini duyurmaya çalışmaktalar. Bu amaçla reklam verecekler sadece perde reklamlarını değil, sinema içi ürün sergileme, yeni ürün tattırma, bilgilendirici föy dağıtımı ve sponsorluk gibi aktiviteleri de kullanabilmekteler.

Sinema reklamlarının, görsel özellikleri yüksek, direkt olarak hedef kitleyi amaçlayan bir reklam türü olmasının yanı sıra akılda kalıcılığı diğer mecralara göre daha yüksektir. Yapılmış ve yayınlanmış araştırmalara göre sinema reklamları ile ilk hatırlanan marka sayısı, TV'de hatırlanan marka sayısına göre 1,5 kat daha yüksektir ve sinema izleyicilerinin yüzde 98'i sinemada yayınlanan reklamlardan en az birini hatırlamaktadır. Sinema reklamcılığı, reklam verenlere, bölgesel olarak reklam planları yapma olanakları sunarken, net bir hedef kitle belirleme imkânı veren ve ses ve görüntü açısından daha etkin olarak, izleyiciye kaçma şansı bırakmayan bir reklam alanıdır.

Bölümlere ayırma ve belirlenen hedef kitleye ulaşmada çok önemli bir araç olan sinema mecrası, bulunulan bölge ve tercih edilen film ile yüzde 100'e yakın bir hedefe ulaşmada başarı gösterebilmektedir. AFM sinemalarının kendi araştırmalarından örneklendirecek olursak; AFM sinemalarının pazar payı satılan bilet sayısı bakımından (resmi olmayan verilere dayanarak) yüzde 20'lere yakın, gişe hâsılatı bakımından yüzde 20'nin üzerinde ve ancak sinema reklam pastası içindeki payı yüzde 40-50 arasında. Bunun nedeni AFM sinemalarının bulunduğu yerlerin reklam verenin imaj reklamlarında ulaşmak istedikleri hedef kitlenin yaşadığı yerlerle bire bir örtüşmesi. Akmerkez, Mayadrom-Etiler, Reasürans-Teşvikiye, Carousel-Bakırköy, Mavişehir-İzmir, Ataşehir, Migros-Beylikdüzü, Princess Otel-Maslak gibi.”

Sinemada reklamının yayınlanması haricinde sinema mecrasında kullanılabilecek diğer reklam alanlarının başında sponsorluklar gelmektedir. Bir sinema kompleksinin tamamına veya sadece bir salona sponsor olunabilir ki bu sayede kompleksin ya da salonun isimlendirilmesi, giydirilmesi, ürün sergilenmesi, ürün test ettirilmesi, özel geceler düzenlenmesi, bu özel gün/gece ve aktivitelerde ürünün/şirketin mesajlarının iletilmesi gibi iletişimi artırma olanakları sağlanabilir. Bunların yanı sıra sponsorluk dahilinde veya haricinde sinema lobilerinde tanıtım, ürün denetme ve promosyon ürünleri dağıtma gibi aktiviteler de yapılabilir. Ayrıca sinemanın kullandığı her türlü basılı, görsel ve elektronik ortam da sponsor olan kurum ve kuruluşlar için reklam aracı olarak değerlendirilebilir.

Reklam verenler için sinema mecrası, yaratıcı fikirlere açık bir ortamdır. Örneğin salon içerisinde perdede gösterilen reklam filmini destekleyici ya da tamamen farklı beş duyuya hitap edecek efektler kullanılması veya film bittikten sonra kompleks dışına çıkana kadar seyirciyi reklamın etkisi altında tutacak aktiviteler yapılması mümkündür.

Sinema mecrası, diğer reklam mecralarından farklı olarak hedef kitle ile doğrudan iletişime geçilebilen bir ortam sunarken, satışı da direkt etkileyebiliyor. Reklam veren perde reklamıyla iletilmek istenen mesajın ardından fuayede ürünü test ettirebileceği gibi satış yaparak hedef kitleyi müşterisi haline de getirebilir.

Sonuç olarak, reklam veren açısından perde reklamlarının mutlaka izlendiği düşünülürse, reklam kampanyası kapsamında, bütçeden her zaman sinema reklamına belli bir pay ayırmak, belirlenen hedef kitlenin yaşadığı çevredeki sinema salonlarını kullanmak, kampanyayı uzatmak ve mesajı hatırlatmak için sinemayı, kampanya sonrası devam mecrası gibi değerlendirmek kazançlı olacaktır.

Arşiv

Etiketler