Reklam ajansı, sektörün bel kemiğini oluşturan kuruluştur. Bu tip ajansların kuruluşu, herkes tarafından yapılabilir. Ama burada önemli olan, reklamcılık alanında uzmanlaşmış, bu sektörde iş yapabilecek, yaratıcı çalışmalara imza atabilecek kişilerin kurması gerektiğidir. Bir sanat yönetmeni, bir grafik tasarımcı, bir metin yazarı veya bu alanda gereken kadroları oluşturabileceğine, tanıtım alanında uzmanlaşmış insanları bir araya getirebileceğine inanan kişilerin, bu tip ajansları kurması gerekmektedir. Reklam ajansı kuruluşları, normal limited şirket kuruluşlarıyla aynı olarak yapılmaktadır. Bir tek muhasebe anlamında birkaç farkları bulunmaktadır. Normal bir şirket kuruluşu ise yani şahıs firmalarının kuruluş aşamaları sırasıyla aşağıdaki şekilde yapılmaktadır; imza tescil beyannamesi, imza sirküsü, ikametgâh ilmühabere, nüfus cüzdanının muhtarlık suretinin olması gerekmektedir. Daha sonra şirketin tescil edilmesi gerekmektedir. Burada dilekçe ekinde çeşitli belgeler istenmektedir. Bu eklerdeki belgelerle başvuru yapılmalıdır. Gene aynı şekilde vergi hesap numarasının alınması, burada da dilekçe ekinde belgeler isteniyor ve onların da teslim edilmesi zorunludur. Vergi numarası için ajans ya da tanıtım kuruluşu hangi bölgede kurulacaksa oranın vergi dairesine başvurması zorunluluklardan biridir.


Daha sonraki aşamada, kuruluşun, defterlerinin alınması ve bunların gerekli tasdiklerinin yapılması, yoklama tutanağının düzenlenmesi ki bu konu vergi dairesi tarafından düzenlenmektedir. Vergi levhası, yazar kasa levhasının alınması sırasında da, gene dilekçe ekindeki belgelerle birlikte istenecektir. Bunların hazırlanarak verilmesi gerekmektedir. Kuruluşa ait fatura, irsaliye ve gider pusulası, her firma, kurum ve kuruluşun olmazsa olmazlarındandır. Bunların baskılarının, noterlerin anlaşmalı olduğu matbaalarda yapılması gerekmektedir. Daha sonra ticaret sicil memurluğu tarafından Türkiye Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılarak, gazetede ilan edilmesiyle kuruluş aşamaları devam etmektedir. Eğer kuruluşun herhangi bir odaya kaydı gerekiyorsa, bununla ilgili de başvuru yapılarak, kayıt işlemi tamamlanır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması olayı da, yukarıda sayılan işlemlerde olduğu gibi, dilekçe örneği ve ekindeki belgelerin hazırlanarak verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ruhsatlar belediye tarafından verilmekte olduğundan başvurular da ilgili belediyelere yapılmaktadır. Belediyeler bunlar için yapılan başvurularda m2 üzerinden harç ile küşat ücreti almaktadır.


Hafta tatilleri ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışmalarını sürdürmek isteyenler için, yıllık olarak alınmaktadır. Bunların ruhsatları da itfaiye müdürlüğüne yapılan başvurularla alınmaktadır. Sosyal sigorta işlemleri için, eğer kuruluş kendi bünyesinde işçi çalıştıracaksa, kuruma başvurulur, kurum zaten istediği belgeleri belirtmektedir. Bu noktada istenilen belgeler, işçilerin işe başlamadan bir gün önceden teslim edilmesi gerekmektedir. Gene sosyal sigortalar yerine Bağ-Kur'a başvurulacaksa istenilen belgelerle birlikte kuruma başvurulur. Şahıs firmalarının, ticaret odası kaydı için gerekli evraklar ise, firma sahibi veya vekili tarafından hazırlanan dilekçe ve ekteki belgeler belirtilerek sunulur. Noter onaylı imza tescil beyannamesi de bu kuruma verilmesi gereken belgeler arasında bulunmaktadır. Burada isim dışında unvan kullanılmak isteniyorsa, isimden sonra unvan ve imza beyanını yapmaları gerekmektedir. Bunlarla birlikte nüfus cüzdanı sureti, işletme yerinin kira durumu, kontrat fotokopisi veya tapu senedi, tutulan defterlerin noter tarafından tasdik edilmiş sayfa sayfa fotokopileri, vergi levhası fotokopisi, ticaret ve sicil memurluğu evrak bölümünden temin edilen taahhütname gibi belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Vergi dairesi, vergi mükellefiyetinin tescil edilmesi, vergi levhası, yazar kasa levhasının tasdik ettirilmesi ve damga vergisinin yatırılması işlemlerinde yapılması gerekenler ise; ticaret ve sicil memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu, aynı gün ve işyerinin adresine göre, bağlı olunan vergi dairesine başvurunun yapılmasıyla sağlanır. Kuruluş sahibine verilen hesap numarası, kuruluş faaliyete girmeden önce, ilgili belgelerin basılması ve vergi levhasının alınması sırasında kullanılması gerekmektedir.


Bunlar bir ajansın kuruluşu esnasında, resmi olarak yapılması gereken işlemler, hazırlanması gereken belgeler olmaktadır. Tabi bir reklam ajansının kuruluşunun resmi işlemleri, bu sektörde başarılı olabileceği anlamına gelmemektedir. Bir tanıtım ajansının piyasa da tutunması, çok daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüze reklamcılık, eskisinden çok daha zor şartlarda yapılmaktadır. Öncelikle ekonomik sistemlerin gelişmiş olduğu toplumlarda, firmalar oldukça fazlalaşmıştır. Kimisi yerel kimisi de ulusal bazda faaliyet göstermektedir. Bunların çokça fazla olmasının dışında, ürettikleri ürün ve hizmetler, onlardan kat kat fazlalaşmıştır. Üretilen her ürün ve hizmetin tanıtıma ihtiyacı bulunmakta ve yapılmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler, tanıtımlarına, her alanda aşırı derecede maruz kalmaktadır. Bu yüzden çoğu tasarım, artık insanları etkilememekte ve normal yaşamın akışından bir parçaymış gibi görünmektedir. Bu durum, reklamcılık alanında faaliyet gösteren firmaları zorlamaktadır.


Hem firmaların hem de ajansların, yaratıcılık, farklılık, çarpıcılık, yenilik arayışları içerisine girmelerine neden olmuştur. Sektör, bu yüzden bunların gelişimi için, kendi içerisinde bulunan uzman iş gücünü, daha da geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştır.


Dolayısıyla, reklam ajansı kurabilmek için, kişilerin bu özelliklere sahip olması gerekmektedir. Elbette kuracakları ajansın, faaliyet göstereceği mecra da çok önemli olmaktadır. Fakat hangi alanda olursa olsun, sonuçta her alan, yaratıcılık ve farklılık gerektirmektedir. Bunu yapabileceğine inanan kişilerin veya bu alanda kendini kanıtlamış uzmanları seçerek, kendi bünyelerinde toplayabileceğine inanan kişilerin, tanıtım ajansı kurması gerekmektedir. Ajans kurmanın en etkili yöntemlerinden biri de, kuracak kişilerin bu alanda, belirli bir firma portfolyosuna sahip olmalarıdır. Eğer işlerini alabileceklerini düşündükleri firmalar varsa, bunların işlerini yaparak reklam ajansını ayakta tutabileceklerine inanıyorlarsa, evet, ajans kurulması mantıklı olabilir. Ama sırf bu alanda çalışmak istemekle, ajanslar ayakta duramamaktadır. Tasarım veya reklamcılık uzmanlık isteyen, birbirinden farklı aşamaların yapılmasından sonra ortaya çıkarılabilen bir iş olmaktadır.


Bu anlamda piyasa analizlerinin, planlamalarının, firma bütçelerinin, tanıtımın birbirinden farklı mecralarının ve bunlara yönelik tasarımlarının, ölçümlerinin çok iyi tanınması ve bunların uygulamalarının, profesyonelce yapılması gerekmektedir. Reklamcılık sektörü hataları hoş gören, telafisinin olduğu, zararın karşılanabildiği bir alan olmamaktadır. Burada yapılan hataların geri dönüşü olmamaktadır. Zararlarını ise genellikle firmalar, ajanslardan daha çok yaşamaktadır.