Haber Kategorisindeki Bloglar

Oyunculuk ve reklam ajansları, sektörün sinema, tanıtım filmi, dizi, klip v.b. gibi yapımlarda kullanılan oyuncu seçimini ve teminini sağlama konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda faaliyet gösteren ajanslardır. Kendilerine başvuru yoluyla veya kendilerinin keşfettiği insanların bu alandaki yeteneklerinin, yukarıdaki mecralarda kullanılıp kullanılamayacağını tespit eden ve bu tip yapımlardan herhangi birinin talebi halinde, onlara oyuncu temin eden kurumlardır. Oyunculuk ve reklam ajansları, bu tip teminleri yaparken bu alanda uzmanlaşmış ekipler kullanmaktadır. Temin işini yaptıkları meslekler; Manken, fotomodel, oyuncu, hostes, Host, Prova Mankeni, Dj, Sanatçı v.b.’lerden oluşmaktadır. Vasıfları olan kişileri bulur ve kendi veri bankasına ekler. Oyunculuk ve reklam ajansları, kendi bünyelerine ekledikleri, çeşitli yapımlarda kullanılabilecek özelliklere sahip insanların tanıtımlarını, kendileri de hedef kitlesine yapmakta ve diğer mecralarda kullanmaktadır. Oyuncuların tanıtımlarını kendi web sitesi aracılığıyla, sanal ortamlarda, gazete ilanlarında veya ilgili hedef kitlesi ile birebir görüşerek yapmaktadır. Bünyesindeki oyuncuların özelliklerini, geçmiş deneyimlerini, yetenek özelliklerini, yaşlarını, cinsiyetlerini, rol alabilecekleri alanları tespit ederek tanıtımını yaparlar. Oyuncuları bünyelerine alırlarken; aralarındaki hukuk’un nasıl işleyeceğine dair sözleşme yaparlar. Bu sözleşme, olası herhangi bir sorunda yasal düzenlemelere başvurulabilmesi için yapılmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren oyunculuk ve reklam ajansları da diğer ajanslar gibi yaratıcı, etkileyici çalışmalar yapmak durumundadır. Kendi aralarında ki rekabet ortamında, bünyelerindeki oyuncuların tercih edilmesini, kullanılmasını sağlamaya çalışırlar. Bunun için, bünyelerine kattıkları yetenek ve belirli özelliklere sahip oyuncuların, piyasada zaten bulunan oyunculardan farklı yönlerinin olmasına dikkat ederek, bu farklı yönlerini de ortaya çıkarırlar. Özellikle oyuncularının farklı özelliklerine vurgu yaparak tanıtım yaparlar. Örneğin hem çok iyi bir oyuncudur hem de farklı bir yüz yapısına sahiptir, hem komiktir hem de karizmatiktir, hem kültür düzeyi yüksektir hem de etkileyici bir ses tonuna sahiptir v.b. oyuncu ajansları bu tip özellikleri çok iyi seçmek durumundadır. Bu alanda faaliyet gösteren ajanslar, oyuncu ve yapım firması arasında aracıdırlar. Aracılıkları hem oyuncu temini, hem iki firma arasında ki maliyet anlaşmaları için geçerlidir. Oyuncularını kullanmak isteyen firmalarla ücret konusunda pazarlık yaparak komisyon alırlar. Bir prodüksiyon firmasının çekeceği sinema filmi için oyuncu arayışına girmesi, oldukça zor olabilmektedir. Hem film çalışmaları hem de oyuncu arayışı, yapılacak işin daha uzun süre sonra yapılmasına neden olur. Reklamcıların farkı biraz da bu noktadadır. Onlar çarpıcılık, farklılık, etkileyicilik özelliklerini daha çabuk fark ederler. Ayrıca toplumun çeşitli yapıları konusunda uzmanlaşmış oldukları için, yapım firmaları oyuncu seçimi ve teminini onlara bırakmış durumdadır.


Devamı için tıklayınız ...

Afiş, reklam mecralarında kullanılan araçlardan biridir. Halk veya hedef kitleye duyurulmak istenen, yeni bir oluşumu, organizasyonu, toplantı, seminer veya vizyona girecek yeni bir filmi, konser verecek herhangi bir sanatçıyı tanıtır. Yapılacak olanın; yerini, zamanını, varsa katılımcılarını, ücret bedelini, iletişim bilgilerini halk yığınlarına ulaştırır. Duyurulmak istenilen herhangi bir konu ile ilgili, kullanılması istenilen resim, bilgi, imaj tasarımcı tarafından dönüştürülerek, insanların ilgisini çekecek, gördüklerinde merak uyandıracak, görsel güzelliğe sahip, basit anlaşılır ifadeleri içeren bir reklam tasarımı halinde baskı için ilgili yerlere gönderir. Afiş, iki kısımda incelenebilir; dış mekân ve iç mekân olarak. Dış mekân tasarımları genellikle büyük boyutlarda basılır. Duvarların yüzeyine veya ilan panolarına asılmaktadır. Bunların halk yığınları tarafından görülmesi, incelenmesi, izlenme süresi oldukça kısa olabilmektedir. Bu durum, İnsanların yaya veya araçlarla geçerken izlediklerinden kaynaklı olmaktadır. İç mekân tasarımları ise öyle değildir. Daha uzun süre izlenebilir, incelenebilir durumdadır. İç mekân tasarımları salonlara, lobilere, koridorlara asılmaktadır. İnsanların daha çok bekleme halinde oldukları yerlerdir buralar. Dolayısıyla bekleme halinde olan insanlar, daha çok izleme, inceleme şansı bulabilmektedirler. Afişi bölümlere ayırmak istersek; bir ürün veya hizmetle ilgili bilgi veren, tanıtan çalışmalardır. Kültürel toplantıları duyuran; seminer, bilgi şöleni, festival, konser, spor v.b.dir. Sosyal alanlarda kullanılanlar ise; ulaşım, sivil savunma, siyaset, sağlık, çevre gibi konularda bilgilendiren, eğiten niteliktedir. Afişte kullanılan tasarım mümkün olduğunca açık, anlaşılır, gözü rahatsız etmeyecek yazı stillerinin yanı sıra kullanılan resim, imaj veya tasarımın ilgi çekici, farklı, çarpıcı olması beklenir. Yani insanlar gördüklerinde ilgi çekmelidir. Burada da kullanılan tasarım özellikleri, aynı dış mekân tasarımı gibidir. Anlaşılır, çarpıcı ve doğrudan iletim yapmalıdır. Zaten bunların ayırt edici en önemli özellikleri doğrudan bilgi vermeleridir. Bu tip çalışmaların konularla alakalı olarak, bilgi verdiklerinden bahsettik peki reklam bunun neresinde vardır sorusuna verilecek cevaplar şunlar olmaktadır. Reklam kulvarlarının duyuru niteliği taşıyanlarında yer alan, katılımcısı, düzenleyen kurum, kullanılan alan, kullanılan resimlerin aynı zamanda tanıtımarı yapılmaktadır. Halk yığınlarının akıllarında kalmaları sağlanmaktadır. Bu tip tasarımlarda yer alan logolara insanların gözleri alışmaktadır. Farklı yerlerde gördüklerinde tanıdıkları logonun firmasını izlemekte ve merak edebilmektedir. Afiş çalışmaları, kurum ve kuruluşların hizmet ve ürünlerini sonradan da olsa insanların keşfedebilmesini sağlamakta ve o kurumlara alışmaktadır. Başka alanlardaki faaliyetlerini, hizmetlerini takip etmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ve pazarlama genellikle aynı kavramlarmış gibi düşünülmektedir. Aslında reklam pazarlama tekniklerinden biridir sadece, müşteri yaratma olarak değerlendirilmektedir.  Reklam ise, Müşteri yaratmak için kullandığımız çekim metotlarıdır. Bilindiği gibi, her yerde yer alan yazıların, büyük bir kısmında tanıtım tanımları; çekici, farklı, çarpıcı, yaratıcı sözcükleri kullanılmaktadır. Müşterinin ilgisini çekecek tasarım, müşterinin algılarını değiştirecek farklılık yaratma v.b. İşte bu tip durumlar, müşteri oluşturmak için kullandığımız biçimleridir. Firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarda yer bulması veya zaten pazarda yer alan fakat daha fazla tüketilmesi, talep bulması istendiğinde reklam kullanılır. Bilinmeyen veya kendisinden daha farklı, ürünleri tercih eden tüketicilerin, düşünme biçimini, tercihlerini, algılarını değiştirir. Ürün ve hizmetlerin kullanımına teşvik eder. İhtiyaç yaratır ve ihtiyaçların karşılanması gereksinimi oluşturup, ilgili ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verir, müşteriyi yönlendirir. Pazarda alan açar, müşteri veya tüketici yaratır, onları yarattığı alana çekebilir ve istenilen davranışı göstermelerini sağlayabilir. Pazarlama ise müşterilerin veya tüketicilerin nerede, kim olduklarını, neler aldıklarını, neden sizi tercih ettiğini, nasıl düşündüklerini tespit etmek için kullandığımız bir zaman dilimidir. İkisinin arasında oldukça fark vardır. Biri bir bütünü diğeri ise sadece bir yönünü kullanır. Gerçek anlamda ilgili süreçlerden geçmiş bir ürün ile ilgili yukarıda saydığımız bilgiler zaten mevcuttur. Elde bu bilgiler olduktan sonra, müşteri veya tüketici oluşturmak çok daha kolaydır. Şu durumda eldeki verilerin doğrultusunda, farklı, çarpıcı tanıtım mesajı oluşturmak ta daha kolay olmaktadır. Etkili tanıtım mesajı, ciddi anlamda yapılmış veya yapılmakta olan yöntemler ile birleştiğinde istenilen hedefe ulaşması çok ta zor değildir. Reklam ve pazarlama konusunda örnek vermek gerekirse;  giysi satan bir mağazaya giren bir müşterinin, mağazadaki kampanya formlarından birini doldurduğunu düşünelim. Bu kampanyayı hazırlayan konusunda uzmanlaşmış ekibin yürüttüğünü varsayarsak, müşteri formu doldururken davranışlarını, düşüncelerini, beklentilerini, adreslerini, mali durumunu v.b. pek çok konuyu aydınlatacaktır. Ekip, müşterisini takip ediyor ve algısal yönelimini, görüşünü, çevreye bakış açısını değerlendirebileceği metotları kullanıyorsa, bu tip bir müşteriyi etkileyebilecek tanıtım mesajının bulunması çok daha kolay ve yapılabilir olmaktadır. Piyasada yapılan tanımlarının pazarlama tanımlarıyla aynı olmasının nedeni, ikisinin de satış, müşteri çekme, etkileme gibi görülmesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki ikisi yukarıda anlatıldığı gibi, çok önemli bir ayrıma sahiptir.


Devamı için tıklayınız ...

Küresel ekonomik koşullar içerisinde ve Pazar dünyasında yaşanan gelişmeler, değişimler uzun süre pazarda yaşamını sürdürmek isteyen firmaların, reklam kavramına daha büyük bir önem vermelerini zorunlu hale getirmiştir. Bunun başlıca nedenleri; tüketicilerin gün geçtikçe artması, bilinç düzeylerinin de artmasıyla beraber, beklentilerinin sürekli değişim göstermesidir. Rekabetin boyutlarının artması, üreticiler ile hedef kitle ile aralarında ki mesafenin gün be gün büyümesine neden olmaktadır. Firmalar aradaki mesafeyi kapatabilmek ve hedef kitlesi ile iletişimi sürdürebilmek için sektördeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Reklam sektörünün keşfettiği yeni iletişim metotlarının sonuçlarını gözleyerek, her geçen gün daha fazla kullanmaktadır. Gittikçe büyüyen dünya pazarında ki rekabet ortamında, yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmek için, firmaların hedef kitlelerine ulaşması, onların beklentilerine cevap vermeleri zorunlu hale gelmiştir. Zamanımızda tüketicilerin beklentileri değildir tek söz konusu olan, ayrıca değişen algılarına göre, üretimine devam etmesini gerekli kılmıştır. Tüketiciler bilinçlendikçe ürün ve hizmet kalitesinde farklı özellikleri veya kolaylıkları aramakta, aralarında seçim yapmaktadır. Bu durumda firmalar, tüketicilerin aradıkları özellikleri ve kolaylıkları kendi ürünlerine uygulayarak, satışı, talebi arttırma çabalarına girmiştir. Bu şekilde gelişen rekabet ortamında, reklam çalışmalarına olan ihtiyacı daha fazla ön plana çıkmıştır. Aynı veya benzer ürünü, aynı fiyat, kalite ile müşterilerine sunan firmalar, hedef kitlelerine ancak doğru bir kampanya ile farklı olduklarını gösterebileceklerini anlamışlardır. Bu noktada kendilerini en iyi ifade edebilecek kampanyaya ihtiyaç duymaktadırlar. Firmalar, gerekli bilgi ve iletileri hedef kitleye ulaştırabilecek, yaratıcı reklama yönelmekte ve bunun için daha fazla bütçe ayırmaya başlamışlardır. Ayrıca günümüz dünya pazarının geldiği nokta açısından, firmaların karlılık, verimlilik, ölçme ve değerlendirme konularına önem vermelerine neden olmuştur. Bu tip araştırmaları kendi bünyelerinde yapmaktadır. Bu özellikleri tespit etmek, piyasa araştırmalarıyla mümkün olmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren, kimi tam entegre tanıtım ajansı, kampanyaları yürütürken zaten bu hizmetleri vermektedir. Ayakta kalmak veya markalaşmak isteyen firmalar, tüketicilerin akıllarında kurum ve marka imajı oluşturmanın onları ayakta tutabileceğini anlamış durumdadırlar. Bu ise ancak geniş kapsamlı reklam çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir. Firmalar tüketicilerine ulaşabilmek için hem en yeni teknolojiyi kullanmaya, hem de bütün mecraları kullanmaya özen göstermeye başlamışlardır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı, tasarım ve yayımı konusunda uzmanlaşmış kurumlardır. Tanıtım yapımı ve yayımı konusuna giren bütün konularda, uzmanlaşmış bölümleri kendi bünyesinde bulundurarak, bütünlüklü tanıtım üretir ve geniş halk yığınlarına iletir. Ajans, firmanın işini, etkili, çarpıcı, farklı, anlaşılır konu ve malzemelerle tasarlamaya gayret eder.  Bu gayretin üzerine bir de,  tanıtım araçlarının doğru seçilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, mesajlarını, tanıtımlarını halk kitlelerinin izlemesini sağlar. Bunu yapmasının nedeni ilgilerini çekerse akıllarında kalır. Akıllarında kalırsa ihtiyaç duydukları zaman satın alma oranları yükselir. Bu da zaten firmanın hedefidir. Bu şekilde reklam ajansı işini en iyi şekilde yapmış olur. Ajans, piyasada faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların, kişilerin ürün ve hizmetlerini, fikirleri, projeleri v.b geniş halk yığınlarına, tanıtım mecralarını kullanarak iletir. Mecralar; televizyon, radyo, Oudoor tv. Görsel, işitsel, algısal duyulara hitap eden kitle iletişim araçları olarak kullanılmaktadır. Billboard, gazete, dergi, insert, el ilanları, katalog gibi ürünler, görsel ve algısal olup, geniş halk yığınlarına veya firmaların yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde kullanılan, baskılı kitle iletişim yollarıdır. Bunların dışında; megalight, silindir kule, tabela, bina giydirme, araç giydirme de mecralar arasına girmekte ve reklam ajansı tarafından kullanılmaktadır. Reklam ajansı, firmanın tanıtımlarını yapabilmek için kendi bünyesinde şu departmanları istihdam eder. a) halkla ilişkiler, b) planlama, c) medya planlama d) yaratımcı ve tasarım birimi. Ajans her hangi bir firmanın tanıtım işini aldığı andan itibaren, yukarıdaki bütün bölümlerin elinden geçmesini sağlar. Halkla ilişkiler işi alan, aynı zamanda ajans ile firma arasında bağlantıları sürdüren ekiptir. Planlama, tanıtım işinin alımının kesinleşmesinden itibaren, stratejisini belirleyen ekiptir. Bunu iki türlü araştırma sonuçlarıyla yapar. 1) firmanın, içinde bulunduğu durum analizi 2) firmanın ürettiği, ürün ve hizmetlerin sektörel durum analizi. Medya planlama ise tasarımları bitmiş tanıtımların, hangi mecrayı kullanılarak yapılması gerekiyorsa, o araçların hangi zaman aralığında kullanılacağını ve kiralanmasını sağlar. Yaratımcı tasarım birimi ise; firmanın kullanmak istediği, resimleri, sloganları, tanıtım metinlerini, tanıtım metinlerini alarak, onları dikkat çekici, etkileyici hale dönüştür. Bilgisayar ortamında veya film çekerek, tasarımları tamamlanan ürünler ilgili mecralarda yayımlanır veya uygulanır. Tasarım ve halka iletim işi bittikten sonra, yapılan işin etkilerini ölçmek için piyasa yoklaması yaparak ilgili firmaya geri bildirimlerde bulunur. Reklam ajansı, firma, kurum ve kuruluşların halkla buluşmalarını, birbirlerinden haberdar olmalarını, karşılıklı beklentilerini, ihtiyaçlarını öğrenmelerini sağlar. Bütün bunlar firmaların daha büyük bir Pazara sahip olmasını sağlar. Markaların tanınmasını ve kabul görmesini sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansının vizyonu çerçevesinde, kurduğu iş ilişkilerinin sağlığı ve verimliliğini önemsemeli, kalite anlayışının, hem firmalar arasında, hem de halk yığınları arasında yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Uzun vadeli iş ortaklıklarını, iş/hizmet alışverişinin sevgi ve saygı, güvene, dürüstlük anlayışına bağlı hale getirmelidir. Bu anlamda reklam ajansı, firma ile tam bir işbirliği içinde çalışmalı ve verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermelidir. Bu şekilde çalışma yürüttüklerinde, firmalar daha uzun vadeli iş ortaklıklarını sürdürmektedir. Çalıştığı reklam ajansının, her tür tanıtım ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanmakta ve güven duymaktadır. Sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar uzmanlık, pratiklik, farklılık, yaratıcılık özellikler olup, bunları yerine getirebilecek profesyonel ekipleri, kendi bünyesine katarak ilerlemelidir. Büyümeyi hedef olarak görmelidir.  Günümüzde, her geçen gün ilerlemekte ve gelişmekte olan teknolojik gelişmelerle paralel giderek, piyasa da en iyi olmaya çalışmalıdır. Tanıtımı yapılacak ürün ve hizmetin uygulanabileceği, muhtemel tüm tanıtım ürün ve araçları araştırmalı ve firmaya en uygun maliyet hesabını araştırıp sunmalıdır. Ahlaki ve yasal çalışma prensiplerini ilke edinmelidir. Her reklam ajansının çizdiği geniş görüşlülük, alışılmışın dışında yeni deneyimleri de içine alarak, birbirinden farklı çizgiler içermektedir. Çalışan personeline, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için en uygun çalışma koşul ve alanlarını sunarak, hizmet içi eğitime olanak tanıyarak algılarını ve görüş açılarını genişletmelidir. Personeli tanıtım tasarımı, planlanması v.b. mecralarda çalışmalarını yürütürlerken olabilen en yeni teknolojik metotlarını kullandırarak, bu alanda ilk ve tercih edilen olmaya gayret göstermelidir. Rakip firma ürün ve hizmetlerin tanıtımını, firmanın onayı olmaksızın yapmamalıdır. Kendi aldığı tanıtım işleri için, firmadan doğru ve eksiksiz bilgi almalı, konusunda tek sorumlu olmalıdır. Reklam ajansı vizyonu çerçevesinde hem çalışanlarına, hem de işini yaptıkları firmalara verdikleri söz/taahhütleri eksiksiz yerine getirmelidir. Hem firmalar hem de çalışanlar beraber çalıştıkları firmanın ahlaki, yasal vizyonuna çok fazla önem vermektedirler. Her iki taraf ta bu iki yapıya öncelik vererek, önce güven duymaya çalışmaktadır. Ondan sonra yapılan işin, uzman fikirler ve çalışmalarla yapılması, sunulması gelmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı, piyasada bulunan kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine tanıtma işini yani tanıtım işini aldıkları zaman, o firma ile anlaşma yada sözleşme yapar. sözleşme işin aldığına, maliyetinin miktarına, başlangıç ve bitiş zamanlarına, her iki tarafın ahlaki ve yasal çerçeve içerisinde hareket edeceklerine dair mutabakat sağlayan resmi belgedir. Bu noktada birbirinin aynısı olmasa bile pek çok sözleşme örneği piyasa bulunmaktadır. Biz burada Ankara reklamcılar derneğinin sözleşme örneğini kullanacağız. Derneklerin, sivil toplum kuruluşu olmasından kaynaklı, toplumu ilgili sektöre karşı, sektörü kendi aralarında daha ileriye götürmek, büyümesini ve uzmanlaşmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmasından kaynaklı, en güvenilir sözleşme örneğinin onlara ait olabileceğini sanıyoruz. Firma-Reklam Ajansı Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi Amaç : Firma – Ajans ilişkisinin sağlığı ve verimliliği, toplam kalite anlayışının giderek daha da yaygınlaşmasına paralel olarak, hizmet/iş alış ve verişin uzun vadeli iş ortaklığı olarak benimsenmesine, en yüksek profesyonel standartlara bağlılığa, karşılıklı saygı ve güvene, dürüstlük ve samimiyete her zamankinden de fazla bağlı hale gelmektedir. Bu durum, ilişkinin nasıl sürdürüleceği, reklam ajansı çalışmalarının neleri kapsayıp neleri kapsamayacağı, bu çalışmaların nerede ve nasıl kullanılacağının tanım ve koşullarının yazılı olarak düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu sözleşme Firma-Ajans ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmenin tarafları: ................................................... A.Ş. (firma olarak anılacaktır) .................................................. A.Ş. (Ajans olarak anılacaktır) 1. Konu ve Kapsam: Firmanın ..............................ürününün/hizmetinin tantımı için; · verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen tanıtım eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur. 2. Tarafların Yükümlülükleri: Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda firma ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, firmanın onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı; Firma ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans'la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans'ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder. 3. Tasarıma Güvenin Sağlanması: Tanıtımın topluma ve tüketiciye karşı ortak sorumluluğunu taşıyan firma ve Reklam Ajansı olarak taraflar, kurulmuş özdenetim mekanizmasını destekler. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları'na uymayı ve bu esaslara dayanarak verilmiş Reklam Özdenetim Kurulu kararlarına saygılı olmayı taahhüt eder. Bu anlayış içinde, firma ürün veya hizmeti hakkında Ajansı'na her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst çalışma üretir. 4. Gizlilik: Ajans, firmadan aldığı ve/veya firma adına yürütülen ve karşılığı firma'ca ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, firmanın izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Firma isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüt Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir. Aynı şekilde, firma da Ajans tarafından kendisine sunulan konsepti, metni, tasarımı vb. yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. 5. Ajans Hizmetleri: Bu maddede sayılanlar tam hizmet ajansı standart hizmetlerini içermektedir. Ancak firma, pazarlama iletişimi konusundaki ihtiyaçlarını farklı uzmanlık kuruluşları (medya, promosyon ajansı, CRM, matbaalar v.b.) ile karşılamayı düşünüyorsa bu maddeler eklemeler ya da çıkarmalarla değiştirilebilir. Bu maddeler standart hizmetleri içermektedir. Sözleşmenin tarafları işbirliği hizmet kapsamını, maddeler üzerinde tek tek karşılıklı anlaşarak belirlerler. Ajans; a. Firmanın kuruluşunu, işlerini; işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder. b. Firmanın tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını (direct mailing, promosyon, vb) hazırlar. c. Tanıtım fikri ve mesajlarını oluşturmak, tasarım ve taslakları hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları yapar. d. Medya strateji, planlama, satın alma ve izleme işlerini gerçekleştirir (yurtiçi ve yurtdışında etkin medya planları hazırlamak ve ekonomik medya satın alma formülleri geliştirmek, uygulamak, vb). e. TV/sinema filmi, basın ilanı, basılı malzeme, fotoğraf, açıkhava, radyo tanıtım malzemesi, POP, hediyelik eşya gibi tanıtım ürünlerinin tasarlanmasını ve ajans içi ve dışı yapımlarını gerçekleştirir. f. Çeşitli tanıtım, pazarlama, diğer iletişim faaliyetleri ve açıkhava etkinliklerinin organizasyonunu yapar ve satış teşkilatı toplantılarına katkıda bulunur. 6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme: 5'inci maddede belirtilen hizmetler ve işler firmanın onayı olmadan başlatılamaz. 6.1. Onay : Ajans, bir kampanya için firmanın genel onayını aldıktan sonra, aşağıdaki her bir çalışmayı özel onaya sunar. - Tanıtım metni, tasarım, grafik, modeller, storyboard ve/veya senaryo - Zaman, yer ve bütçeyi kapsayan medya planları - Tanıtımın çeşitli kalemlerine ilişkin (tasarım, film yapım, fotoğraf çekim ve her türlü uygulama, baskı,vb) üretim maliyet tahminleri Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya telefon notu ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde firma'ca onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir. 6.2. Yetki: a. Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Ajans'a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır. b. Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Ajans’a, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir. c. Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilanların onaylanması ile Ajans ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilanların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Ajans, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği firmaya zamanında bildirir. d. Diğer işlerde (tabela, hediyelik vb.) tasarım ve/veya örnek ve tahmini maliyetin onaylanması, üretim/satın alma konusunda Ajans'a yetki verir. Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları firma tarafından bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Ajans’a yazılı olarak bildiriler. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Ajans sorumlu tutulmaz. Ajansa yetki kazandıran bu onaylar, ajansın firmaya karşı sorumluluğunu ve onun çıkarlarını koruma konusundaki taahhüdünü ortadan kaldırmaz. 6.3. Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: Firma, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda herhangi bir değişiklik, düzeltme, iptal veya erteleme isteğinde bulunduğunda Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır. İptal veya düzeltme nedeni Ajans'tan veya Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Ajans açısından bir mücbir sebebe dayanıyorsa, firma, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder. Firma, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan iptal ve düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder. Ancak, üretilen tanıtım materyelinin kullanılmayacağına firma ve Ajans anlaşarak birlikte karar verirlerse, firma tanıtımın maliyetini öder, ajans hizmet payını ödemez. Bu maddedeki hata ya da düzeltmelerden kaynaklanan ek giderler sigorta ettirilmiş ise, sigorta ettirilen kısım için firmanın ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. 7. Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması: Ajansın, firma için, sorumluluk alarak yaptığı ve/veya yaptırdığı hizmetler karşılığında tatmin edici bir gelir sağlaması temel koşullardan biridir. Bu gelir, *Komisyon *Sabit ücret *Proje bazında ücret *Harcanan zaman bazında ücret *Minimum ücret garantisi türlerinden biri veya bunların birkaçının birlikte uygulanması şeklinde olabilir. “Performansa Odaklı Değerlendirme”, kararlaştırılan ücretlendirme biçimine ek olarak ayrıca uygulanabilir. A)Komisyona tabi giderler: a-Yayın Giderleri: * Mecralara ödenen net net yayın ücretleri (açıkhava mecrasındaki satın alma ve yer kiralama ücretleri, afiş yapıştırma, ilan dağıtım giderleri, radyo ajanslarına yapılan ödemeler vb. dahil) b- Yapım Giderleri: * Basın ilanları (gazete, dergi vb.); her türlü basılı malzeme (afiş, afişet, pankart, broşür, katalog, kitap, dergi, yıllık rapor, takvim, ajanda, çıkartma, etiket vb.); açıkhava malzemesi (bilboard, duvar- yol panoları, stad panoları, ışıklı tabela, bez afiş, bayrak, flama, hediyelik eşya, vb.); TV, sinema filmleri, radyo programları ile ilgili her türlü yapım giderleri c- Diğer Giderler: * Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde önceden önerilen ve onaylanan fiyat ve ücretler * Araştırma giderleri (stratejik araştırmalar, tüketici davranışları, ürün kabulü ve pazar araştırmaları vb.) B) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler: * Vergiler, * Firmanın işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri. C) Fatura Edilemeyecek Giderler: * Ajansın genel yönetim, personel eğitimi, mesleki toplantı giderleri ile firmaya daha kaliteli hizmet sunabilmek için sektörleri ve rakipleri izlemek, tanımak, analiz etmek vb. açılarından yapılacak çalışmalar, araştırmalar ve değerlendirme raporları ile ilgili giderler, D) Barter Anlaşmaları: * Tanıtım yayın ücretinin firmaca mal karşılığında ödenmesi (barter) söz konusu olduğunda, firmaya uygulanan yayın tarifesi veya tarafların üzerinde anlaşacakları bedel üzerinden komisyon ödenir. 8. Ödemeler: Ajans ilke olarak, kendi hizmetini finanse eder, firmanın tanıtmını finanse etmez. Öte yandan firmanın kendi işi için yaptığı ödeme, Ajans'ın ya da bir başka firmanın finansmanında kullanılamaz. firmaca doğrudan veya firmanın onayı ile Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine firmaca doğrudan veya firmanın onayı ile Ajans tarafından yapılan yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır. Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık % ....’dır. Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamaları yıl sonunda fatura edilir. Ajans tarafından üçüncü kişilere yaptırılan işlere ait fatura ve harcama belgeleri istendiğinde Ajans faturası ile birlikte firmaya gönderilir. 9. Muhasebe Kayıtları: Ajans ve firmanın hesap mutabakatı sağlanması bakımından her iki taraf da karşılıklı azami kolaylığı gösterir. Ajans'ın firmayla ilgili çalışmalarının muhasebe kayıtları önceden haber verilmek koşulu ile firma yetkililerine açık olacaktır. 10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri: Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, anlaşmanın sona ermesini müteakip firmaya iade edilir. Anlaşmanın yürürlüğü süresince bu malzeme firmanın kabulü halinde Ajans tarafından 1 yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, anlaşma sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin firma tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder. 11. Hakların Geçerliliği: Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Firmanın kullanımına açık olacaktır. Firma bu mali hakları devralmak isterse Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır. Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, a) Emredicilik kriteri izin verdiği ölçüde FSEK’in 14,15,16,17. maddelerindeki eser sahipliği b) 20, 21, 22, 23, 24 . maddelerindeki mali haklardır. Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, firmanın kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür. 12. Yasalar Karşısında Sorumluluk: Sözleşmenin tarafları yasaların öngördüğü yükümlülüklerinin sorumluluğunu taşırlar. Ajans’ın bu sözleşme ile yüklendiği sorumluluk; tanıtımı hazırlarken ya da hizmet verirken firmaya herhangibir yaptırım uygulanmaması için gereken özeni göstermektir. 13. Üçüncü Şahıslarla İlişkiler: Tanıtım mecralarıyla veya dışarıya yaptırılan işler için üçüncü kişilerle kurdukları ilişkilerde, firma ve Ajans bu Esaslar'da belirtilen haklarını ve çıkarlarını karşılıklı olarak korurlar. 14. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi: Firma ile Ajans arasındaki anlaşma taraflardan birinin diğerine yazılı bildirimi ile bildirim tarihinden itibaren 90 günlük ihbar süresi sonunda karşılıklı olarak feshedilir. Böylece bir durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Böyle bir bildirim olmadığı sürece de yürürlükte kalır. Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara, mahrum kalınan kazanç dahildir. 15. Süre Bu Sözleşme imza tarihi olan ......................... tarihinden itibaren ........... yıl sürelidir. Bitiminden 90 gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır. 16. Uyuşmazlıkların Çözümü: (İstanbul Mahkemeleri ya da Tahkim’den hangisi tercih ediliyorsa yazılacak.)


Devamı için tıklayınız ...

Dernek, bir bölgenin, ülkenin veya uluslararası reklam sektörünün sivil toplum kuruluşudur. Reklamcılar derneği de, sektörde faaliyet gösteren, kurum ve kuruluşların temsilciliğini üstlenen kuruluştur. Söz konusu tanıtım olduğu için bu tip stk’ların belirledikleri standartlar hem firmaları, hem de ajansları, bireyleri ilgilendirmektedir. Dünyada gelişmekte olan iletişim mecraları, sektörün sahip olması gereken nitelik, hizmet standartlarının oluşturulup, hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tip dernekler de bu işlevi yerine getiren organizasyonlardır. Reklamcılar derneği, üyelerine standartlar konusunda bilgi verir, onları geliştirerek sektörün büyümesine katkı sunar. Reklam ile ilgili yasal düzenlemeler, yani hukuk konusunda hem yeni gelişmeleri yapar, hem de olanlarla ilgili araştırmaları üyeleriyle paylaşarak, onları bu anlamda bilgilendirir. Ajanslarının çalışma prensiplerini, sektör içerisinde yaptığı araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları kullanarak belirler ve üyeleriyle paylaşarak, onların gelişimlerine katkı sağlar. Onların daha uzman kadrolarla çalışmalarına önayak olur. Bu sektörde kurulmuş, ülkemizde faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşu, reklamcılar derneğinin bu tip çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin bir reklam ajansının hizmet kapsamında nelerin olması gerektiğini araştırmış ve standartlar oluşturmuştur. Reklamcılar derneğinin bu araştırma sonucunda ortaya koyduğu özellikler aşağıda yer almaktadır. Reklam ajansı hizmetleri: Ajanslarının marka yaratma ve yaşatma sürecinde sorumluluğunu üstlendikleri hizmetler şunlardır: a) Pazarlama stratejisine uygun iletişim stratejisi b) Entegre iletişim planı c) Yaratıcı çalışma d) Uygulama ve yapım e) Basılı işler f) Doğrudan pazarlama h) İnteraktif pazarlama i) Medya stratejisi, planlaması, satın alınması j) Sponsorluk uygulaması k) Marka ve rakip analizleri     l) Medya ortamı analizleri m) Etkinlik organizasyonları Yukarıdaki maddeler, Türkiye’de reklam sektöründe faaliyet gösteren, reklamcılar derneğinin oluşturduğu hizmet noktasında olması gereken standartlardır. Aynı şekilde hizmet kapsamının alt yapısı, hizmet karşılığı gibi konulara da açıklık getirmeye çalışmaktadır. Bunların dışında sektör ile ilgili yaptığı çalışmalar arasında; medya yatırımları, bu alanda çeşitli arşivler,  dernek olarak kendi standartlarının araştırmaları ve sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca bu tip dernekler sektörde yarışma, seminer, sempozyum gibi çalışmaları organize edebilir veya bunların bilgilerini üyeleriyle paylaşabilirler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) ajans hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı tasarımlar ile,  yürüteceği tanıtım kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini verir. Kişi ve kurumlara özel; Pazar beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmet vererek destek sunar. Ajans, yüksek derecede müşteri tatminin sağlamak durumundadır. Ajanslar tarafından hazırlanan çalışmalar, firmayı tatmin etmezse, firma tasarımının amacına ulaşacak şekilde yapılamayacağı inancı doğar. firma, daha uzman ajans arayışına gidebilir. Böyle bir durumu engellemek için, reklam ajansları, tanıtım anlamında o güne kadar yapılmayanı bulup yapmak durumundadır. Eğer piyasa da bulunanın benzerini tasarlarsa, yapacağı çalışmanın etkisi çok ta fazla olmayacaktır. Bunu, diğer tanıtımlardan ayırt eden kişi sayısı azalacaktır. Dolayısıyla yapılan çalışmanın etkileri beklenenden düşük olup, firmanın tatmin olmamasına neden olacaktır. Ajans, en son teknolojiyi kullanmak zorundadır. En son teknoloji, daha hızlı, daha uzmanlaşmış, daha verimli çalışmaların yapılmasına olanak sunar. Ajansın bu özellikleri kullanmayı bilmesi ve en iyi sonuçları elde etmesi gerekir. Firmayı çok iyi analiz etmek durumundadır. Onların beklentilerini, özlemlerini, ulaşmak istedikleri noktayı algılayıp hareket etmelidir. Algılarını ve düşüncelerini, firma ile paylaşmalıdır. Reklam ajansı, tecrübelerini, bilgilerinin tüm özelliklerini,  tasarıma katarak iş tatmini yaratmalıdır. Planladığı işi tam zamanında, sözleştiği maliyetle yerine getirmelidir. Ajans çalışanlarının gelişimlerini kesintisiz devam ettirmeleri için, gerekli koşulları sağlamalıdır. Motivasyonlarını hedef nokta tasarımından, farklı yönlere kaydıracak, herhangi bir sorun veya çıkmazı çözmeli ve onlara destek olmalıdır. Çalışanların yüksek performans göstermesi, çalıştıkları firmanın onlara sağladığı hem kişisel, hem teknolojik, hem psikolojik olanaklara bağlıdır. Ajans eğer onların bütün yaratıcı özelliklerini kullanmalarını istiyorsa, önlerinde ki sorunları çözmelidir. Hizmet içi eğitimlere önem vermeli ve bu olanakları çalışanlarına sunmalıdır. Reklam ajansı; firmaları ve çalışanları ile bütünleşmiş bir şekilde planlamalarını yaparak ve yaparken piyasa analizi, firma analizinden çıkaracağı sonuçlarla, yaratıcı, farklı, çarpıcı tanıtımı hazırlayıp, hedef kitleleriyle buluşturmalıdır. Bunun için ajans çalışanlarının uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimlerini işlerine katmaları ile mümkündür.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde en büyük pazarlama tekniklerinden biri tanıtımdır. Reklam, Herhangi bir mal veya hizmet hakkında bilgi veren, film, oyun, görsel veya işitsel veya algısal materyaldir.  reklam ajansları,  tanıtımı bulunduğu bölgede, ülkede yaşayan ve tanıttıkları mal veya hizmeti kullanma potansiyeline sahip, insanlar için yaparlar. Yani kısaca ajans, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir köprü görevini üstlenir. Reklam ajansı: tanınmak isteyen, yeni kurulmuş firmaları, piyasada yaşamını sürdüren, ancak büyümek isteyen firmaları, markalaştırılmak istenen ürünleri hedef kitlelerine tanıtır.  Siyasi parti programlarını, kişilerin tanınması, fikirlerin topluma aktarılması, fikirlerin toplum tarafından benimsenmesi, hizmetlerin toplum tarafından kabul görmesi, hizmetlerin talep ve Pazar bulması, projelerin duyurulması gibi geniş halk yığınlarına iletilmek istenilen bu anlamda ne varsa ileten kurumlardır. Bunu belirli bir plan ve program dâhilinde yaparlar. Bu planı çıkarabilmek için gerekli tüm uzman ekiplere sahiptirler. Tanıtım ajansları, kendi bünyelerinde halkla ilişkiler birimini; hem müşterilerle hem de ajansla arasındaki ilişkileri yönetmek için kullanır. Tasarım birimini; çalışmaların en başından en sonuna kadar tasarım, yaratım işlerinde kullanır. Araştırma birimini; firmanın, şimdiki durumunu araştırmak için ayrıca yapılan çalışmanın gösterimi bittikten sonra sonuçları almak üzere, araştırmalarda kullanır. Planlama birimini; bütün kampanyada kullanılacak, tanıtım araçlarının, hangi süre aralığında, hangi maliyetle kullanabileceğini öğrenmek için kullanır. Ayrıca bu birim; ajans çalışanlarının zamanlarını da planlamak durumundadır. Sektöründe faaliyet gösteren bu ajanslar; tam teşekkülü ekiplerle çalışmaktadır. Bazen kendi bünyelerinde olmasa bile, dışarıdan temin etmelerini sağlayan, satın alma gibi birimleri kullanırlar. Tanıtacakları ürün veya hizmetleri en etkili, en çarpıcı, diğer tanıtımlardan farklı tasarlayıp hedef kitleye iletirler. Reklam ajansı çalışmalarını planlarken, toplumdaki her kesimi, her anlayışı hesaba katmak durumundadır. Onlar için halk kitleleri sadece potansiyel tüketici kapsamındadır. Her kişinin, görsel, işitsel, zeka algılarına hitap ederek çalışır. Planladığı tanıtım, planlandığı zamanda başlayıp, planladığı zamanda bitmek durumundadır. Çünkü kullandıkları belirlenmiştir. Bütün planlamalarını buna göre yaparlar. Belirli bir bütçe kullandıkları için ve her mecranın kullanma zamanı, biçmi v.s. ayrıntılar belirli bir maliyet gerektirir. Zaman aşıldığında planlanan bütçe aşılır ve kampanya başarısızlığa uğrayabilir. Planlanan projenin, hiçbir tarafında aksama olmamalıdır. Bu aynı zamanda profesyonel iş anlayışıdır.


Devamı için tıklayınız ...