Afiş, reklam mecralarında kullanılan araçlardan biridir. Halk veya hedef kitleye duyurulmak istenen, yeni bir oluşumu, organizasyonu, toplantı, seminer veya vizyona girecek yeni bir filmi, konser verecek herhangi bir sanatçıyı tanıtır. Yapılacak olanın; yerini, zamanını, varsa katılımcılarını, ücret bedelini, iletişim bilgilerini halk yığınlarına ulaştırır. Duyurulmak istenilen herhangi bir konu ile ilgili, kullanılması istenilen resim, bilgi, imaj tasarımcı tarafından dönüştürülerek, insanların ilgisini çekecek, gördüklerinde merak uyandıracak, görsel güzelliğe sahip, basit anlaşılır ifadeleri içeren bir reklam tasarımı halinde baskı için ilgili yerlere gönderir. Afiş, iki kısımda incelenebilir; dış mekân ve iç mekân olarak. Dış mekân tasarımları genellikle büyük boyutlarda basılır. Duvarların yüzeyine veya ilan panolarına asılmaktadır. Bunların halk yığınları tarafından görülmesi, incelenmesi, izlenme süresi oldukça kısa olabilmektedir. Bu durum, İnsanların yaya veya araçlarla geçerken izlediklerinden kaynaklı olmaktadır. İç mekân tasarımları ise öyle değildir. Daha uzun süre izlenebilir, incelenebilir durumdadır. İç mekân tasarımları salonlara, lobilere, koridorlara asılmaktadır. İnsanların daha çok bekleme halinde oldukları yerlerdir buralar. Dolayısıyla bekleme halinde olan insanlar, daha çok izleme, inceleme şansı bulabilmektedirler. Afişi bölümlere ayırmak istersek; bir ürün veya hizmetle ilgili bilgi veren, tanıtan çalışmalardır. Kültürel toplantıları duyuran; seminer, bilgi şöleni, festival, konser, spor v.b.dir. Sosyal alanlarda kullanılanlar ise; ulaşım, sivil savunma, siyaset, sağlık, çevre gibi konularda bilgilendiren, eğiten niteliktedir. Afişte kullanılan tasarım mümkün olduğunca açık, anlaşılır, gözü rahatsız etmeyecek yazı stillerinin yanı sıra kullanılan resim, imaj veya tasarımın ilgi çekici, farklı, çarpıcı olması beklenir. Yani insanlar gördüklerinde ilgi çekmelidir. Burada da kullanılan tasarım özellikleri, aynı dış mekân tasarımı gibidir. Anlaşılır, çarpıcı ve doğrudan iletim yapmalıdır. Zaten bunların ayırt edici en önemli özellikleri doğrudan bilgi vermeleridir. Bu tip çalışmaların konularla alakalı olarak, bilgi verdiklerinden bahsettik peki reklam bunun neresinde vardır sorusuna verilecek cevaplar şunlar olmaktadır. Reklam kulvarlarının duyuru niteliği taşıyanlarında yer alan, katılımcısı, düzenleyen kurum, kullanılan alan, kullanılan resimlerin aynı zamanda tanıtımarı yapılmaktadır. Halk yığınlarının akıllarında kalmaları sağlanmaktadır. Bu tip tasarımlarda yer alan logolara insanların gözleri alışmaktadır. Farklı yerlerde gördüklerinde tanıdıkları logonun firmasını izlemekte ve merak edebilmektedir. Afiş çalışmaları, kurum ve kuruluşların hizmet ve ürünlerini sonradan da olsa insanların keşfedebilmesini sağlamakta ve o kurumlara alışmaktadır. Başka alanlardaki faaliyetlerini, hizmetlerini takip etmektedirler.

Arşiv

Etiketler