Günümüzde en büyük pazarlama tekniklerinden biri tanıtımdır. Reklam, Herhangi bir mal veya hizmet hakkında bilgi veren, film, oyun, görsel veya işitsel veya algısal materyaldir.  reklam ajansları,  tanıtımı bulunduğu bölgede, ülkede yaşayan ve tanıttıkları mal veya hizmeti kullanma potansiyeline sahip, insanlar için yaparlar. Yani kısaca ajans, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir köprü görevini üstlenir. Reklam ajansı: tanınmak isteyen, yeni kurulmuş firmaları, piyasada yaşamını sürdüren, ancak büyümek isteyen firmaları, markalaştırılmak istenen ürünleri hedef kitlelerine tanıtır.  Siyasi parti programlarını, kişilerin tanınması, fikirlerin topluma aktarılması, fikirlerin toplum tarafından benimsenmesi, hizmetlerin toplum tarafından kabul görmesi, hizmetlerin talep ve Pazar bulması, projelerin duyurulması gibi geniş halk yığınlarına iletilmek istenilen bu anlamda ne varsa ileten kurumlardır. Bunu belirli bir plan ve program dâhilinde yaparlar. Bu planı çıkarabilmek için gerekli tüm uzman ekiplere sahiptirler. Tanıtım ajansları, kendi bünyelerinde halkla ilişkiler birimini; hem müşterilerle hem de ajansla arasındaki ilişkileri yönetmek için kullanır. Tasarım birimini; çalışmaların en başından en sonuna kadar tasarım, yaratım işlerinde kullanır. Araştırma birimini; firmanın, şimdiki durumunu araştırmak için ayrıca yapılan çalışmanın gösterimi bittikten sonra sonuçları almak üzere, araştırmalarda kullanır. Planlama birimini; bütün kampanyada kullanılacak, tanıtım araçlarının, hangi süre aralığında, hangi maliyetle kullanabileceğini öğrenmek için kullanır. Ayrıca bu birim; ajans çalışanlarının zamanlarını da planlamak durumundadır. Sektöründe faaliyet gösteren bu ajanslar; tam teşekkülü ekiplerle çalışmaktadır. Bazen kendi bünyelerinde olmasa bile, dışarıdan temin etmelerini sağlayan, satın alma gibi birimleri kullanırlar. Tanıtacakları ürün veya hizmetleri en etkili, en çarpıcı, diğer tanıtımlardan farklı tasarlayıp hedef kitleye iletirler. Reklam ajansı çalışmalarını planlarken, toplumdaki her kesimi, her anlayışı hesaba katmak durumundadır. Onlar için halk kitleleri sadece potansiyel tüketici kapsamındadır. Her kişinin, görsel, işitsel, zeka algılarına hitap ederek çalışır. Planladığı tanıtım, planlandığı zamanda başlayıp, planladığı zamanda bitmek durumundadır. Çünkü kullandıkları belirlenmiştir. Bütün planlamalarını buna göre yaparlar. Belirli bir bütçe kullandıkları için ve her mecranın kullanma zamanı, biçmi v.s. ayrıntılar belirli bir maliyet gerektirir. Zaman aşıldığında planlanan bütçe aşılır ve kampanya başarısızlığa uğrayabilir. Planlanan projenin, hiçbir tarafında aksama olmamalıdır. Bu aynı zamanda profesyonel iş anlayışıdır.

Arşiv

Etiketler