Küresel ekonomik koşullar içerisinde ve Pazar dünyasında yaşanan gelişmeler, değişimler uzun süre pazarda yaşamını sürdürmek isteyen firmaların, reklam kavramına daha büyük bir önem vermelerini zorunlu hale getirmiştir. Bunun başlıca nedenleri; tüketicilerin gün geçtikçe artması, bilinç düzeylerinin de artmasıyla beraber, beklentilerinin sürekli değişim göstermesidir. Rekabetin boyutlarının artması, üreticiler ile hedef kitle ile aralarında ki mesafenin gün be gün büyümesine neden olmaktadır. Firmalar aradaki mesafeyi kapatabilmek ve hedef kitlesi ile iletişimi sürdürebilmek için sektördeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Reklam sektörünün keşfettiği yeni iletişim metotlarının sonuçlarını gözleyerek, her geçen gün daha fazla kullanmaktadır. Gittikçe büyüyen dünya pazarında ki rekabet ortamında, yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmek için, firmaların hedef kitlelerine ulaşması, onların beklentilerine cevap vermeleri zorunlu hale gelmiştir. Zamanımızda tüketicilerin beklentileri değildir tek söz konusu olan, ayrıca değişen algılarına göre, üretimine devam etmesini gerekli kılmıştır. Tüketiciler bilinçlendikçe ürün ve hizmet kalitesinde farklı özellikleri veya kolaylıkları aramakta, aralarında seçim yapmaktadır. Bu durumda firmalar, tüketicilerin aradıkları özellikleri ve kolaylıkları kendi ürünlerine uygulayarak, satışı, talebi arttırma çabalarına girmiştir. Bu şekilde gelişen rekabet ortamında, reklam çalışmalarına olan ihtiyacı daha fazla ön plana çıkmıştır. Aynı veya benzer ürünü, aynı fiyat, kalite ile müşterilerine sunan firmalar, hedef kitlelerine ancak doğru bir kampanya ile farklı olduklarını gösterebileceklerini anlamışlardır. Bu noktada kendilerini en iyi ifade edebilecek kampanyaya ihtiyaç duymaktadırlar. Firmalar, gerekli bilgi ve iletileri hedef kitleye ulaştırabilecek, yaratıcı reklama yönelmekte ve bunun için daha fazla bütçe ayırmaya başlamışlardır. Ayrıca günümüz dünya pazarının geldiği nokta açısından, firmaların karlılık, verimlilik, ölçme ve değerlendirme konularına önem vermelerine neden olmuştur. Bu tip araştırmaları kendi bünyelerinde yapmaktadır. Bu özellikleri tespit etmek, piyasa araştırmalarıyla mümkün olmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren, kimi tam entegre tanıtım ajansı, kampanyaları yürütürken zaten bu hizmetleri vermektedir. Ayakta kalmak veya markalaşmak isteyen firmalar, tüketicilerin akıllarında kurum ve marka imajı oluşturmanın onları ayakta tutabileceğini anlamış durumdadırlar. Bu ise ancak geniş kapsamlı reklam çalışmalarıyla mümkün olabilmektedir. Firmalar tüketicilerine ulaşabilmek için hem en yeni teknolojiyi kullanmaya, hem de bütün mecraları kullanmaya özen göstermeye başlamışlardır.

Arşiv

Etiketler