Dernek, bir bölgenin, ülkenin veya uluslararası reklam sektörünün sivil toplum kuruluşudur. Reklamcılar derneği de, sektörde faaliyet gösteren, kurum ve kuruluşların temsilciliğini üstlenen kuruluştur. Söz konusu tanıtım olduğu için bu tip stk’ların belirledikleri standartlar hem firmaları, hem de ajansları, bireyleri ilgilendirmektedir. Dünyada gelişmekte olan iletişim mecraları, sektörün sahip olması gereken nitelik, hizmet standartlarının oluşturulup, hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tip dernekler de bu işlevi yerine getiren organizasyonlardır. Reklamcılar derneği, üyelerine standartlar konusunda bilgi verir, onları geliştirerek sektörün büyümesine katkı sunar. Reklam ile ilgili yasal düzenlemeler, yani hukuk konusunda hem yeni gelişmeleri yapar, hem de olanlarla ilgili araştırmaları üyeleriyle paylaşarak, onları bu anlamda bilgilendirir. Ajanslarının çalışma prensiplerini, sektör içerisinde yaptığı araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları kullanarak belirler ve üyeleriyle paylaşarak, onların gelişimlerine katkı sağlar. Onların daha uzman kadrolarla çalışmalarına önayak olur. Bu sektörde kurulmuş, ülkemizde faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşu, reklamcılar derneğinin bu tip çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin bir reklam ajansının hizmet kapsamında nelerin olması gerektiğini araştırmış ve standartlar oluşturmuştur. Reklamcılar derneğinin bu araştırma sonucunda ortaya koyduğu özellikler aşağıda yer almaktadır. Reklam ajansı hizmetleri: Ajanslarının marka yaratma ve yaşatma sürecinde sorumluluğunu üstlendikleri hizmetler şunlardır: a) Pazarlama stratejisine uygun iletişim stratejisi b) Entegre iletişim planı c) Yaratıcı çalışma d) Uygulama ve yapım e) Basılı işler f) Doğrudan pazarlama h) İnteraktif pazarlama i) Medya stratejisi, planlaması, satın alınması j) Sponsorluk uygulaması k) Marka ve rakip analizleri     l) Medya ortamı analizleri m) Etkinlik organizasyonları Yukarıdaki maddeler, Türkiye’de reklam sektöründe faaliyet gösteren, reklamcılar derneğinin oluşturduğu hizmet noktasında olması gereken standartlardır. Aynı şekilde hizmet kapsamının alt yapısı, hizmet karşılığı gibi konulara da açıklık getirmeye çalışmaktadır. Bunların dışında sektör ile ilgili yaptığı çalışmalar arasında; medya yatırımları, bu alanda çeşitli arşivler,  dernek olarak kendi standartlarının araştırmaları ve sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca bu tip dernekler sektörde yarışma, seminer, sempozyum gibi çalışmaları organize edebilir veya bunların bilgilerini üyeleriyle paylaşabilirler.

Arşiv

Etiketler