Reklam ajansının vizyonu çerçevesinde, kurduğu iş ilişkilerinin sağlığı ve verimliliğini önemsemeli, kalite anlayışının, hem firmalar arasında, hem de halk yığınları arasında yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Uzun vadeli iş ortaklıklarını, iş/hizmet alışverişinin sevgi ve saygı, güvene, dürüstlük anlayışına bağlı hale getirmelidir. Bu anlamda reklam ajansı, firma ile tam bir işbirliği içinde çalışmalı ve verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermelidir. Bu şekilde çalışma yürüttüklerinde, firmalar daha uzun vadeli iş ortaklıklarını sürdürmektedir. Çalıştığı reklam ajansının, her tür tanıtım ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanmakta ve güven duymaktadır. Sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar uzmanlık, pratiklik, farklılık, yaratıcılık özellikler olup, bunları yerine getirebilecek profesyonel ekipleri, kendi bünyesine katarak ilerlemelidir. Büyümeyi hedef olarak görmelidir.  Günümüzde, her geçen gün ilerlemekte ve gelişmekte olan teknolojik gelişmelerle paralel giderek, piyasa da en iyi olmaya çalışmalıdır. Tanıtımı yapılacak ürün ve hizmetin uygulanabileceği, muhtemel tüm tanıtım ürün ve araçları araştırmalı ve firmaya en uygun maliyet hesabını araştırıp sunmalıdır. Ahlaki ve yasal çalışma prensiplerini ilke edinmelidir. Her reklam ajansının çizdiği geniş görüşlülük, alışılmışın dışında yeni deneyimleri de içine alarak, birbirinden farklı çizgiler içermektedir. Çalışan personeline, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için en uygun çalışma koşul ve alanlarını sunarak, hizmet içi eğitime olanak tanıyarak algılarını ve görüş açılarını genişletmelidir. Personeli tanıtım tasarımı, planlanması v.b. mecralarda çalışmalarını yürütürlerken olabilen en yeni teknolojik metotlarını kullandırarak, bu alanda ilk ve tercih edilen olmaya gayret göstermelidir. Rakip firma ürün ve hizmetlerin tanıtımını, firmanın onayı olmaksızın yapmamalıdır. Kendi aldığı tanıtım işleri için, firmadan doğru ve eksiksiz bilgi almalı, konusunda tek sorumlu olmalıdır. Reklam ajansı vizyonu çerçevesinde hem çalışanlarına, hem de işini yaptıkları firmalara verdikleri söz/taahhütleri eksiksiz yerine getirmelidir. Hem firmalar hem de çalışanlar beraber çalıştıkları firmanın ahlaki, yasal vizyonuna çok fazla önem vermektedirler. Her iki taraf ta bu iki yapıya öncelik vererek, önce güven duymaya çalışmaktadır. Ondan sonra yapılan işin, uzman fikirler ve çalışmalarla yapılması, sunulması gelmektedir.

Arşiv

Etiketler