Haber Kategorisindeki Bloglar

Apple, Quattro Wireless’i geçen yılın sonunda satın aldığından beri, Apple’ın mobil reklam sektörüne girme kararı alabileceği yönünde spekülasyon oluşturmaya başladı.

Apple’ın websitesinde önerilen son iş de onların bu mobil reklam faaliyet alanınına girme isteklerini doğrular gibi görünmektedir.

Apple Jobs sitesindeki İş tanımı şöyle ifade edilmektedir: iPhone ekibi yeni nesil mobil reklamcılığı desteklemek üzere çalışacak bir yönetici aramaktadır.  Bu yönetici iPhone SDK’ya dahil olan konularla ilgili çalışan yetenekli bir araştırma geliştirme ekibinide yönetecektir.  İdeal aday mühendislik yönetimi ile ilgili çerçevelerin yönetiminden de sorumlu olacaktır. Kişi zamanının çoğunu mühendislik ekibi, program yöneticileri, diğer mühendislik ekipleri ve uygulayıcılarla etkileşim içinde geçirecektir. Bize hızla değişen önceliklere sahip hareketli bir çevrede rahatlıkla çalışabilecek bir kişi gerekmektedir.”

Bu göstermektedir ki; Apple reklamları doğrudan iPhone SDK’nın içerisinde oluşturmayı planlamaktadır. Ayrıntılar mevcut olmasa da, entegrasyonun bu seviyesinin reklamlarla geliştirilmiş bir müşteri deneyimini veya belki de markalar için daha esnek, ölçülebilir reklam sistemini meydana getirmesi mümkündür.

Eğer Apple mobil reklamcılık alanına girerse, bu Apple ve Google’ın iş menfaatlerinin çakışması trendinin devam etmesi olacaktır. İki şirket, Google’ın Android mobil işletim sistemi ve sonrasında Nexus One telefonunu çıkarması ile cep telefonu sektörünün içine daha fazla girmeye başlayıncaya kadar, bu iki firma yakın iş ortakları idi. bunun önümüzdeki aylarda nasıl başarıya ulaşacağını göreceğiz.

 

 


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, üreticilerin ürün ve hizmet özelliklerini, kalitesini, sağlıkla ilgili bilgilerini, kullanma avantajlarını, bunların yanı sıra, bu ürün ve hizmetleri nereden ve nasıl temin edebileceklerini, insanlara iletir. Bu iletimleri yaparken istenilen yönde değişim, oluşturmaya çalışır. İnsanın ilgili ürünü satın almasını veya ilgili hizmeti kullanmasını ister. Reklam, bu isteklerini gerçekleştirebilmek için, insanların hem sosyo-ekonomik yapısını, hem de psikolojik yapısını çözümler. Bunlara etki edebileceği noktaları tespit ederek, bu tespitleri kullanacağı yöntemleri belirler ve uygular. Uygulama sonucu, tutum ve davranışlarını, algılarını, ihtiyaçlarını belirleyen ve karşılayan, yaşamına yeni kültür öğelerini sunarak, gelecekte ki özlemlerini, isteklerini belirleyen bir etki sanatı olarak karşısına çıkar. Toplumsal yapıların gelişimiyle beraber, hızla artmaya devam eden fazla mal ve ürünlerin, tüketilmesi bunların yerine yenilerin konulması sistem döngüsü için önemli bir noktadır. Ekonomik sistemlerin kendilerini yenilemeyi, gelişimlerini sağlamayı insanı kullanarak yapabilmektedirler. Sonuçta ekonomik sistemlerin varlık nedeni insandır. Onun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ilk zamanlar amaçlarıydı. Fakat toplumsal büyümeye paralel olarak, ekonomik sistemlerde, oldukça fazla büyüme göstermiştir. Artık insanın ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi, fazla mal ve hizmet üretmeye başlamışlardır. Bunların insanlara sunumunu da reklam yapmaktadır. Pazarlama iletişiminin en önemli öğesi haline gelen reklam, gene insan için var olabilmektedir. İnsanı etkileyebilmek için çeşitli süreçlerden geçer. İlk paragrafta, sektörün hangi alanlarda araştırma yapıp, sonuç ürettiğini belirtmiştik. İnsana ulaşabilmenin etkili stratejisini geliştirdikten sonra, bunları çeşitli yollarla iletmeye çalışır. Etkileşim kulvarları, birbirinden farklılık göstermekle beraber, insanın gittiği, görebildiği, duyabildiği, algılayabildiği her alan ve her yer uygulama yerleri olabilmektedir. Tanıtımın, bu noktada insanı etkileme süreci son bulmaz, ayrıca insanın göstereceği tepkiyi, dinler, duyar ve görür. Bir sonraki adımını belirler ve gene insana döner. Reklamın insana ulaşmak için kullandığı araç ve yollar, özellikle son zamanlarda oldukça çeşitlenmiştir. Bunların en etkili olanları, televizyon ve sinema mecralarıdır. Hem görsel, hem işitsel, hem algılara hitap ettiği ve bunların değişimini en çabuk yapabildiği alanlardır. Bunların dışında gazete, dergi, el ilanları, insert, katalog, afiş v.b. baskılı ürünlerle ulaşmaya çalışır. Bir diğer alan ise açık hava reklamcılığıdır. Bunların arasında ise; bina giydirme, araç giydirme, billboard, silindir kule, megalight v.b. olmaktadır. Kısaca tanıtımlar insanın, gezdiği, izlediği, dinlediği, gittiği her yerin özelliğine göre, kendisine ayrılan mecraları kullanarak ona ulaşır


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ve halkla ilişkiler birbirlerini etkileyen, şekil veren, birbirlerinden bağımsız düşünülemeyen iki önemli unsuru oluşturmaktadır. Bu birim, belirlenmiş bir davranışın, kabul görmesini sağlamak, kamuoyunu etkilemek ayrıca bu süreci takip ederken, kamuoyundan aldığı geri bildirimlerle etkilenen, bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanıtım ürün ve hizmetin iletilmesi için, en etkili yolları kullanmakla yükümlüdür. Halkla ilişkiler birimi ise firmanın, benimsemiş olduğu politikaların kabul görmesini sağlamak, çalışmalarının bütün yönleriyle, geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Kamuoyu içerisinde, reklam verene karşı olumlu tepkilerin ve düşüncelerin oluşmasını sağlamaya çalışan bu birimin aynı zamanda halkın içerisinde, firmaya karşı oluşan düşünce, tavır ve yönelimleri yönetime bildirerek onun da gelişimine katkı sunar. Aslında burada sözünü ettiğimiz tam teşekküllü bir döngüdür. Birbirlerini bütünleyen, değişime uğratan, değişimlerle birbirlerine yeni şekiller veren bir yapılanmadan bahsediyoruz. İçinde yaşadığı ve iletişim kurmak istediği toplumun analizi ise, bu birimin en önemli başlangıç noktasını teşkil eder. Halkla ilişkiler, araştırma sonuçlarına göre, iletişim kurmak istediği toplumun özelliklerini belirler, onunla iletişim kurmak için yol ve yordam planlar. Yapılan bu stratejik planlarla yola çıkar ve kurumunu, kurumunun ürün ve hizmetlerini tanıtarak kitleler içerisinde olumlu bir hava yaratır. Halkla ilişkilerin içine girdiği bu süreç, başta yapılan toplum analiz çalışmasının, olanca hızıyla sürmesini sağlar, içine daha can alıcı, daha reel olayların, pratiklerin, keskin tutumların girmesini sağlayarak birimin, iletişim için yeni yol ve yordamları belirlemesine olanak tanır. Hem ilgili süreci, hem de halkın buna yönelik tavır ve tutumlarını gözlemleyen firma yönetimi, halkın bu geri bildirimlerine uygun, düzenlemeler yaparak, yeniden halka arz eder. Bu süreç bu şekilde devam ederek, sürekli bir değişim ve dönüşüm içine girer. Reklam da bu devinimin içerisinde yer almaktadır. Halkla ilişkiler birimi, hem firmanın, hem de ürün ve hizmetlerinin halk tarafından olumlu karşılanmasını sağlama çabalarını sürdürürken, halkın etkileşimlerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını belirlemiş olmaktadır. Reklam bu ayrıntıları kullanarak, ürün ve hizmetlerin talep görmesini ve alınmasını sağlar. Bu birimin tasarım aşamasında; onu belirleyen, şekil veren, ihtiyaç duyduğu doneleri kendisine sunan, çok önemli bir unsur olmaktadır. Reklam da, kendi mesajlarını halka iletirken, bu biriminin kitlelere ulaşma çabalarına destek verir. Halk içerisinde olumlu tepkilerin oluşmasını sağlayarak, birimin çalışmalarını etkin kılar.


Devamı için tıklayınız ...

Toplumsal yapının gelişimine paralel olarak, reklamcılık sektörünün faaliyet gösterdiği alanlar oldukça çoğalmıştır. Toplum tarafından kabul edilmiş, sevilen, saygı gösterilen ünlü simaların, tanıtım filmlerinde kullanılması, son zamanlarımızın en geçerli, etkileyici tanıtım biçimleri olmasını sağlamıştır. Bu noktada, film ajansları reklam ajansları ile tam bir işbirliği içerisinde çalışabilmekte ve sektör için, oldukça önemli noktalarda rol almaktadır. Toplum içerisindeki yetenekleri, keşfeder, yetiştirir ve onları ilgili hedef kitle ile buluşturur. Oyuncu veya yeteneklerin hedef kitlesi, başlangıç itibariyle reklam ajansları, televizyon kanalları, dizi ajansları olmaktadır. Oyuncular buralarda, kendilerini göstermeye başlamaktadır. Buradan yola çıkarak, önceleri ufak tefek yapımlarda başarılarını sergilemektedir. Başarı elde eden, kendini kanıtlayan oyuncular, yavaş yavaş toplum tarafından tanınmaya başlamakta ve daha büyük prodüksiyonlarda rol alarak, toplum içerisinde ki yerini hazırlamaya başlamaktadır. Oyuncular toplum tarafından kabul görmeye başladıklarında, edindikleri misyona göre, tanıtım alanlarında kullanılmaya başlanmaktadır. Film ajansları, oyuncuların tanınma süreçlerini takip ederken aynı zamanda sinema, dizi, tanıtım filmlerinin çekimini, oyuncuların teminini, fotoğrafçıların teminini, sahne, ışık v.b. bir prodüksiyonda bulunması gereken tüm hizmetleri verebilmektedir. Bu noktada hem tanıtım filminin çekimini yapabilmekte hem de tasarımda kullanılacak oyuncuyu belirleyebilmektedir. Reklam ajansları, kampanyasını baştan sona kadar yürüten kurumlardır. Tanıtımn tek iletim yolu televizyon veya sinema değildir. Yazılı, baskılı pek çok alanı kullanabilmektedir. Firmanın, bütçesine göre planlanan kampanyalar içerisinde, film en fazla maliyete sebep olan tanıtım çeşitlerinden biridir. Film ajansları tam da bu noktada, ajanslar ile işbirliğine gitmektedir. Sıra tanıtım filminin yapımı ve çekimine gelince, gerekli bütün altyapı hizmetlerini film ajansları sağlar. Gerek fotoğraf çekimleri, gerek oyuncu temini, gerekse sahne, ışık v.b.’leri temin eder. Reklam ajansları, tasarımı yapar ve film ajanslarıyla tasarımı paylaşarak filmin çekimini yaptırır. Reklam ajanslarının, tasarladıkları kurgunun, vücut bulmasını sağlayan kurumların, film ajansları olduğunu söyleyebiliriz. Ünlü yaratan, yetenek bulan ve geliştiren, altyapı hizmetleri sunan film ajansları, bunları ajanslara kullandırarak, tanıtım kampanyasının en etkili kısmının tamamlanmasına destek olurlar. Bu nokta da yapılan, diğer tasarım türlerinin hepsinden, daha geniş bir kitleye hitap ederler, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetin en ücra kesimlere kadar girmesini ve kabul görmesini sağlarlar.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde popüler kültür kavramı, en basit tanımıyla birçok kişi tarafından seçilen, sevilen anlamında kullanılmaktadır. En çok satan kitap, en çok satın alınan ürün, en çok seyredilen dizi, en çok giyilen renk, saç modeli v.s. gibilerin hepsi popüler kültür öğeleridir. Reklam ise bu kültür öğelerinin, popüler kültür olmasını sağlayan, onları kitlelere tanıtan, beğendiren, alınmasını ve kullanılmasını sağlayan, aynı zamanda bunları yapabilmek için kitle iletişim araçlarını kullanan, pazarlama iletişiminin en çok kullanılan öğelerinden biridir. Tüketim kültürü, toplumların sosyal yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Geçmişten günümüze olan gelişmeler; kentlere göç hareketlerinin yoğunluğu, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi, üretimin büyümesi ile kitleselleşmesi v.s. hız kazandığı bir süreç olmasını getirmiştir. Bütün bunlar ise, reklamla beraber, popüler kültürün gelişimini hızlandıran etkenleri oluşturmuştur. Üretimin büyümesi sonucu kitleselleşmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin Pazar bulabilmesi için, tanıtımın aynı oranda büyümesine yol açmıştır. Tanıtım hem sektörel büyümesini çeşitlenerek sürdürdü, hem de kullanıldığı alanlar çoğalarak, insan hayatının her alanında belirleyici olmaya başlamıştır. Günümüzde reklam mesajları, içinde yer aldığı toplumun kültürel yapısına ilişkin özellikleri katarak, aynı zamanda gelişen sürecin yeni özelliklerini ekleyerek iletmektedir. İnsanların psikolojik yönlerine, sosyal yönlerine hitap ederek, hem algılarını, hem yaşama kalitelerini, özlem ve arzularını değiştirip istediği yönde şekil vermektedir. Pazar bulması İstenilen ürünlerin, insanların toplumsal yönlerine hitap eden özelliklerine vurgu yaparak, insanların duygu yönlerine hitap eden özelliklerini bularak gözler önüne sermekte ve onu istenen, sevilen hale getirmektedir. Bu durum kültür öğesinin talep görmesini sağlayarak, yeniliklere doğru pencerenin açılmasına olanak tanımaktadır. Reklam, ürünlerini gerektiği şekilde sunmak için, hem toplum yapısını ve değişimini, hem Pazar ekonomisinin gelişen yüzünü, sürekli araştırma yaparak ortaya çıkarmaktadır. Yeni bulguları doğrultusunda istediği ürün veya hizmetin popüler hale gelmesini sağlamakta ve zamanı geldiğinde onu tüketip, yenisini ortaya sürmektedir. Reklam-popüler kültür-tüketim üçlüsünün gelişimi birbirleriyle eş zamanlıdır. Birbirlerinin içinde, birbirlerini etkileyen, değiştiren yeniden yapılandıran döngüdürler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, insanları istekleri doğrultusunda, belirlenmiş bir tutumu sergilemeleri için ikna etmek, istenilen yöndeki düşüncelere yöneltmek, dikkatlerini belirli bir ürün veya hizmete yönlendirmektir. Ayrıca, tüketiciye, ürün veya hizmetle ilgili bilgi vermek, ona yönelik yargı ve tutumlarını değiştirmelerini sağlamak amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Tüketici ise yukarıda saydığımız özelliklerin uygulandığı kişi veya kitledir. Diğer bir değişle, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi, kitle iletişim araçları vasıtasıyla ileten tanıtım biçimdir. Reklamın varoluş amacı tüketiciye hitap etmektir. İşletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri tüketicilerinin kullanımına sunar. Buna yönelik olarak tüketicinin bilgisini, algılarını, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlere çeker, ürün nezdinde ihtiyaç yaratır. Tüketicinin ihtiyaçlarını, mecralar yolluyla ilettiği mesajlar doğrultusunda, karşılamasını sağlar. Tüketiciyi eğitir, geliştirir. Markayı tanımasını, kaliteyi seçmesini, sağlıklı olanı bulmasını sağlayacak yol ve yordamları gösterir. Tüketicinin yaşam standartlarını belirleyerek sürekli gelişimine destek olur. Reklam ile tüketici arasında gelişen bu tür iletişimin, kitle iletişim araçlarıyla yapıldığını belirtmiştik. Bu noktada tanıtım üç ana yolu kullanarak mesajlarını iletir. Bu üç ana yol; a) Dilden dile b) görsel medya yoluyla c) yazı yoluyla reklam Her bir ana yolda, tüketicisine ulaşmak için, çeşitli teknikler kullanır. Dilden dile reklam; yakın mesafedeki insanlara ürün veya hizmetin özellikleri konusunda bilgi verir ve yayılmasını sağlar. Ayrıca bu noktada pazarlamacı veya satış temsilcisini kullanarak ta piyasaya dağılmasını sağlar. Görsel medya yoluyla olanda ise; tanıtım filmleri hazırlayarak yayınlanmasını sağlar ve tüketiciye bu şekilde ulaşır. Yazı yoluyla olanda ise gazete, dergi, afiş, billboard gibi açık hava tanıtım araçlarını kullanarak ulaşır. Ciddi ve geniş boyutlu bir tanıtım kampanyasında, bütün bunları kullanabilir ve çok daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eder. Tüketicisine bu tip yolları kullanarak, onların dikkatlerini çekmek adına çarpıcı, hatırlayabilecekleri, etkili resim, oyuncu, slogan, görüntü, imaj kullanır. Bunları kullanırken verdiği mesajların yan anlamlarına, tüketicilerin zihinlerinde uyanabilecek farklı veya istenmeyen algı ve anlamalarına dikkat eder. Bu tür çalışmalar her türlü yaşam standartlarına hitap edebilir nitelikte hazırlanır. Tüketiciler arasında fark gözetmeksizin, her standardı aynı potada yakalamaya çalışır. Elbette bütün bunları öncelikle tüketicisini tanıyarak, onun hakkında hem piyasa araştırmaları yaparak hem de geçmiş deneyimleri hesaba katarak hazırlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

İletişim reklamın, tüketicisine ulaşmak için kullandığı yol olarak tanımlanmaktadır. İlgili hedef kitleye, iletmek istediklerini iletme halidir. İletişim karşılıklı bilgi, fikir, düşünce, algı alışverişidir. Tanıtım ile tüketici arasında ister medya yoluyla, ister pazarlama stratejisinin diğer öğelerini kullanma yoluyla olsun, kurduğu alışveriş sürecidir. Kitle iletişim araçları yani televizyon, gazete, dergi veya açık hava reklamcılığı kapsamında kullanılan araç giydirme, bina giydirme, billboard v.b.’ler geniş halk yığınları, yani potansiyel tüketici ile tasarım arasında iletişimi sağlayan araçlardır. Tanıtım tüketicisi ile bunları kullanarak iletişim kurmaktadır. Tüketici ise verilen mesajlar doğrultusunda, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetleri kullanarak veya satın alarak cevap vermektedir. Reklam için, iletişim kurmak, sanıldığından çok daha uzun hazırlıkların sonucunda yapılabilen bir olaydır. Öncelikle tanıtım iletişim kuracağı toplumu ve bütün özelliklerini tanımak zorundadır. Gelenek ve göreneklerini, giyim ve yemek zevklerini, ilgilerini, bunu gösterme biçimlerini, değer ve yargılarının hepsini, süzgecinden geçirerek, onlarla nasıl iletişim kurabileceğini planlar. Bunu yapabilmek için, piyasa araştırmaları, geçmiş tanıtım deneyimleri, tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetlerle ilgili değer ve yargılarını öğrenir. İletişim stratejisi geliştirerek, ilgili toplumun hangi tanıtım aracını en çok kullandıklarını ve dikkatlerini çeken noktaları belirler ve bu doğrultuda mesajlarını hazırlar. Reklam, stratejisini oluşturup, harekete geçtikten ve çalışmalarını bitirdikten sonra, tüketicisi ile gerçekten iletişim kurup kurmadığını, tüketicinin ilgili tasarıma verdiği tepkiyi ölçerek anlayabilmektedir. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin satışlarının artması, isimlerinin biliniyor olması, hatırlanmaları iletişimin kurulduğu anlamını taşır. Bunların olmaması halinde, iletişim kurulamamıştır. Tanıtım tüketicisi ile iletişim kurabilmek için onların beğendiği, sevdiği, yakınlık hissettikleri aracıları kullanır. Örneğin dizi film oyuncuları, örneğin sevilen çizgi karakterler, fıkralar, resimler, görüntüler, sloganlar v.b. pek çok araç iletişimin kurulabilmesi için araç olabilmektedir. Bilindiği gibi iletişim gönderici ve alıcı arasında ki bilgi akışının, hem alıcı hem de gönderici tarafından anlaşıldığı bir zaman dilimidir. Reklam bu zaman dilimini, hedef kitlesine ulaşmak için kullanır. Kendini ifade etmek için, hedef kitlesinin ilgisini çekebilecek, olası bütün malzeme ve kişileri, araçları kullanır. İletişim kurar ve mesajlarını iletir. Reklam-iletişim-tüketici. tanıtımın stratejisi içerisinde, birbirleri ile uyum içerisinde olması istenen, birbirini bütünleyen kavramlardır.


Devamı için tıklayınız ...

Tabelalar bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak açık hava reklamcılığı uygulamalardır. Reklam amacıyla kullanılan aynı zamanda açık hava tanıtım araçlarından biri olan tabela kullanımı hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İlk zamanlarda her işletme tabelasını istediği alanlara yerleştirmekteydi. Zamanla, diğer tüm araçlarda olduğu gibi, açık hava reklamcılığı yönetmelikler geliştirilmeye başlandı. Tabela asma ve kullanma yönetmeliği belediyelerin denetiminde olabilmektedir. Her belediyenin kendi bölgesine özgü yönetmeliği bulunmaktadır. Belediyeler bu tip yönetmeliklerinde; şu özellikleri gözetirler. Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, kent estetiğine katkıda bulunmak v.b. Belediyeler bu tip tabela yönetmeliklerinde, uygulama alanları, uygulama esasları ve uygulamalar olarak üç ana başlık altında düzenlemişlerdir. İstanbul büyükşehir belediyesinin, uygulama alanlarına yönelik, yönetmeliğini incelersek neler yapıldığını anlayabiliriz. Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar : 1- İstanbul ili sınırlarıda, Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve denetimi altındaki yerlerde ihale vasıtasıyla veya özel projeler, ticari sebeple sabit tanıtım konulabilecek yer ve alanlar, 2- Bina yüzeyleri, çatı ve bahçe, bahçe duvarları, 3- Arsalar; açık depo, İnşaat alanları, , açık alanlı imalathane v.b. kullanılan veya boş olan alanlardır. 4- Kamuya ait ortak kullanım alanları: meydanlar, Karayolları, yayalara ait kaldırımlar, yeşil sahalar, Alt, üst geçitler, yaya-taşıt pazar yerleri, her türlü havalandırma bacaları, açık otoparklar, havada ve Denizde yapılacak her tür tanıtım elemanlarının kullanıldığı alanlar, Duraklara ve Araçlara Konulan Tanıtımlar: Şehir içi yolcu taşıyan otobüs, Tramvay, tren, vapur, yeraltı treni, v.b toplu taşım araç ve durakları, özel araçlar, 5- Yukarıda belirtilenlerin dışındaki alanlar ise: Tren garları, İstasyon, hipodrom, eğlence, stadyum, spor sahaları, İskele, hal yerleri v.b. ayrıca Elektrik Direkleri. Görüldüğü gibi uygulama alanlarına yönelik yapılan yönetmelikler bu tip sınırlamaları getirerek işletmelerin reklam alanlarını düzenlemektedirler. Uygulama esaslarına yönelik bir iki örnek vermek gerekirse; 1- Sabit reklam asma materyallerin üstündeki ticari duyuru izin müddetinin bitmesi, yırtılması, bozulması, boş kalması veya işlevini yitirmesi durumunda, yüzeyleri beyaz kağıt, beyaz renkle örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği şekilde ilgili Belediyesi’nce yapılıp ilgilisi veya kiracısından yapılan harcamanın %20 fazlası tahsil edilir. 2- Yaya yolu üstüne gelen şekilde konan sabit tanıtım asma materyalleri ile ilgili kaldırım genişliği, o bölgedeki tanıtım çokluğu baz alınır. Sabit reklam materyalleri alt noktası ve yaya yolu kotunun yüksek noktası arası en az 2,25 m.lik düşey açıklık bulunmalıdır. Yaya yoluna paralel biçimde konan sabit tanıtım asma materyallerinin düşey yükseklikleri yerin konumu baz alınarak belirlenecektir. Bu şekilde, sektörün bir öğesi olan tabela tanıtımlarının, toplum düzenini bozmayacağı, karışıklık ve görüntü kirliliği oluşturmayacağı, aynı zamanda işletmelerin aralarındaki hiyerarşiyi çeşitli kural ve yönetmeliklerle sınırlayarak düzenler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcılık sektörüne İnternet reklamcılığı kavramının girmesi ile pek çok yeni terim ve kısaltma eklenmiştir. Ancak yeni yeni dilimize giren bu terimler hala dilimize tam olarak çevrilemeden İngilizce olarak kullanılmaya devam etmektedir. En sık kullanılanları: Ad Server: Bannerların yer alacakları web sayfasında belirlenmiş alana yerleştirilmelerini, günlük görüntülenme ve tıklanma gibi analitik bilgilerin takibini sağlayan kullanıcı ara yüzü, reklam sunucusu. Conversion (Dönüşüm): Banner, içerik bağlantılı reklam kutusu gibi herhangi bir çevrim içi tanıtım aracıyla web sayfasını ziyaret eden ziyaretçinin, satın alma, üyelik, abonelik gibi ziyaret haricinde herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmesi. Conversion rate: Belirtilmiş aktiviteyi gerçekleştiren ziyaretçilerin, toplama yüzdesel oranı. CPA (Cost Per Aqusition): Conversion yaratan ziyaretçiler için maliyet hesaplanan model. CPC (Cost Per Click): Her ziyaretçi için bannerın ve ya çevrimiçi reklam formatının tıklanma başına ödeme sistemi. CPM (Cost Per Thousand Impressions): Bu sistemde görüntülenme başına ödeme yapılır, fiyatlandırma ünite üzerinden olur ki her 1000 görüntülenme bir ünitedir. CTR (Click-through rate): Bannerı veya herhangi başka bir çevrimiçi reklam formatını tıklayanların görüntüleyenlere oranı. Impression: Web sayfası içerisindeki çevrimiçi reklamın görüntülenme sayısı. Main Page Traffic: Belirtilen sürede sitenin sadece ana sayfasının görüntülenme sayısı. Page view: Bir web sitesine ait tüm sayfaların toplam görüntülenme sayısı. PPC (Pay per click): Tıklama başına ödeme sistemi. RON (Run Of Network): Özellikle seçilmeksizin, işaretlenmiş bir web sitesi topluluğunun, tüm site ve sayfalarında bannerların yayınlanması. ROS (Run Of Site): Belirlenen bir sitenin, tüm sayfalarını ifade eder. SEM (Search Engine Marketing): Anahtar kelimelerin belirlenmesiyle arama motorlarında ücretli olarak yapılan listelenme çalışmasıdır. Genellikle açık arttırma usulüyle yapılır. SEO (Search Engine Optimization): Arama motorlarında sıralamada üst sıralara yükselebilmek için ücretsiz olarak yapılan optimizasyon çalışması. Unique visitors: Belirlenen zaman aralığında, siteyi görüntüleyen ziyaretçi sayısıdır. Genellikle IP adresleri takip edilerek, her bir IP adresi tekbir kişi sayılarak hesaplanır


Devamı için tıklayınız ...

2007 yılındaki toplantısı İstanbul’da yapılan, 60 ülkede reklamcılık alanında faaliyetleri olan 75 reklam ajansından oluşan reklam pazarlama ve  iletişim ağlarından ICOM (Bağımsız Reklam Ajansları) 2010 yılındaki ajans toplantılarını 25-28 Nisan 2010 arasında Pekin’de gerçekleştirecek.

Toplantıya katılan Bağımsız Reklam Ajansları üyesi reklamcılar, Çin’in gelişimini ve dünya düzeni içinde baldığı rolü Çin’de tartışacaklar. 1929’dan bu yana dünyada yaşanan bu büyük ekonomik krizi de tartışacak olan ICOM üyesi reklam ajanslarının firma  temsilcileri, Ekonomik krizin reklam sektörü, reklam müşterileri ve sektörün uzamanları üzerindeki etkilerini ve ajanslara kazandırdığı deneyimler üzerinde birbirleriyle tartışıp görüş alışverişinde bulunup Yenilikçi fikirleri başarılı işlere dönüştürmeyi hedefliyorlar.


Devamı için tıklayınız ...