Reklam ajansının misyonu, müşterilerinin ticari etkinliklerinin artmasını sağlamaktır. Bu noktada firmaların, markalaşma süreçlerinde, gerekli olan tüm malzemeleri ( kurumsal kimlik çalışması, kartvizit, logo, afiş, broşür, web v.b.) ajans hazırlar ve firmanın onayına sunar. Reklam ajansından hizmet alan, her hangi bir firmaya, kapsamlı, yenilikçi, farklı tasarımlar ile,  yürüteceği tanıtım kampanyasının ne kadar uzman ekiplerle hazırlanacağının bilgisini verir.

Kişi ve kurumlara özel; Pazar beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmet vererek destek sunar. Ajans, yüksek derecede müşteri tatminin sağlamak durumundadır. Ajanslar tarafından hazırlanan çalışmalar, firmayı tatmin etmezse, firma tasarımının amacına ulaşacak şekilde yapılamayacağı inancı doğar. firma, daha uzman ajans arayışına gidebilir. Böyle bir durumu engellemek için, reklam ajansları, tanıtım anlamında o güne kadar yapılmayanı bulup yapmak durumundadır. Eğer piyasa da bulunanın benzerini tasarlarsa, yapacağı çalışmanın etkisi çok ta fazla olmayacaktır. Bunu, diğer tanıtımlardan ayırt eden kişi sayısı azalacaktır. Dolayısıyla yapılan çalışmanın etkileri beklenenden düşük olup, firmanın tatmin olmamasına neden olacaktır.

Ajans, en son teknolojiyi kullanmak zorundadır. En son teknoloji, daha hızlı, daha uzmanlaşmış, daha verimli çalışmaların yapılmasına olanak sunar. Ajansın bu özellikleri kullanmayı bilmesi ve en iyi sonuçları elde etmesi gerekir.

Firmayı çok iyi analiz etmek durumundadır. Onların beklentilerini, özlemlerini, ulaşmak istedikleri noktayı algılayıp hareket etmelidir. Algılarını ve düşüncelerini, firma ile paylaşmalıdır. Reklam ajansı, tecrübelerini, bilgilerinin tüm özelliklerini,  tasarıma katarak iş tatmini yaratmalıdır. Planladığı işi tam zamanında, sözleştiği maliyetle yerine getirmelidir.

Ajans çalışanlarının gelişimlerini kesintisiz devam ettirmeleri için, gerekli koşulları sağlamalıdır. Motivasyonlarını hedef nokta tasarımından, farklı yönlere kaydıracak, herhangi bir sorun veya çıkmazı çözmeli ve onlara destek olmalıdır. Çalışanların yüksek performans göstermesi, çalıştıkları firmanın onlara sağladığı hem kişisel, hem teknolojik, hem psikolojik olanaklara bağlıdır. Ajans eğer onların bütün yaratıcı özelliklerini kullanmalarını istiyorsa, önlerinde ki sorunları çözmelidir. Hizmet içi eğitimlere önem vermeli ve bu olanakları çalışanlarına sunmalıdır.

Reklam ajansı; firmaları ve çalışanları ile bütünleşmiş bir şekilde planlamalarını yaparak ve yaparken piyasa analizi, firma analizinden çıkaracağı sonuçlarla, yaratıcı, farklı, çarpıcı tanıtımı hazırlayıp, hedef kitleleriyle buluşturmalıdır. Bunun için ajans çalışanlarının uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimlerini işlerine katmaları ile mümkündür.