Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşlarının halk yığınları ile aralarında iletişim kuran köprüdürler. Firmaların doğuşundan, gelebilecekleri en üst noktaya gelene kadar ki süreçte, destek ve bazen ayak görevini gören, kitle iletişim aracıdırlar. Onların işleri tanıtımdır. Hemen her şeyi tanıtabilir, hakkında bilgi verebilirler. Hatta ürün ve hizmetlerle ilgili toplumun yargılarını değiştirebilir, ilgilerini çekebilirler, ayrıca toplum tarafından kabul edilmesini, satın alınmasını ve kullanılmasını sağlayabilirler. Reklam ajansları kendi aralarında farklılıklar gösterebilirler. Örneğin açık hava ajansları; genellikle dijital alanlarda faaliyet gösterirler. Bunların kullandıkları araçlar şunlardır: billboard, afiş, tabela, megalight, branda baskıları, bina giydirme, araç giydirme v.b dir. Ofset baskı üzerine yani (matbaalar),çalışan ajanslar; genellikle katalog, afiş, dergi, el ilanı, insert, takvim, ajanda, masaüstü takvim çeşitleri gibi ürünleri kullanırlar. Promosyon üzerine çalışan ajanslar ise: genellikle halka ücretsiz dağıtabilecekleri, maliyeti az, fakat kullanışlı, insanlar tarafından istenebilecek, bir ürün hazırlarlar. Firmanın ismini, adresini, logosunu, iletişim telefonlarını, hazırladıkları ürünün üzerine giydirerek dağılımını sağlarlar. İnternet reklam ajansları son zamanlarda gelişen bir sektördür. Günümüzde oldukça ciddi bir hızla yayılmaya başlamışlardır. Çünkü günümüzde internet başlı başına bir dünya ve büyük bir Pazar haline gelmiştir. Halk yığınlarının, her birinin evine kadar girmiş ve etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunların iş kapsamına girenler de; banner tanıtımları, tıklama başı malyet, e-posta tanıtım, satış ortaklıkları, popup, içerik sponsorlukları v.b. Yukarıda da görüldüğü gibi insanın olduğu her yer, tanıtımın da olduğu yerlerdir. Üretici ve tüketicilerin olduğu her yerde reklam ajansları da bulunmaktadır. Ahlaki ve yasal kurallar içerisinde firmalarla anlaşarak, onların faaliyetleri ve ürünleriyle paralel giderek, onların hedefledikleri noktalara gelmelerini sağlayan aracı kurumlardır. Onlar bu taşıma işini, firma ürün ve hizmetleri halka tanıtarak, halkın satın almasını sağlayarak yaparlar. Doğru bir kampanya; ihtiyacın olmadığı bir toplumda bile, ihtiyacı oluşturur, ürün veya hizmetin alınmasını sağlayabilir. Günümüzde geniş halk kitleleri ihtiyaçlarını, beklentilerini, yaşam standartlarını tanıtımların etkisi altında gerçekleştirmektedir. Onlara göre yönlenmekte, onların kalite, sağlık, bilinç görülerini paylaşmaktadır. Bu durum, hem reklam ajanslarına, hem de üreticilere Pazar açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış bir ajans, bütün bu etki ve tepki olaylarını zaten takip edip, değerlendirmektedir. Toplumun yapısına, beklentilerine, özlemlerine göre planlamakta ve ihtiyaç sahipleri, yani kitlelere iletmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları derneği, aynı diğer sivil toplum kuruluşları gibi bir kuruluştur.  Sivil toplum kuruluşu olduğu için diğerleri ile aynı misyon ve vizyona sahiptirler. Kulvarları farklı olsa da aynı görevleri ifa ederler. Reklam sektöründe, faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları (ajans, matbaa v.b.) üyelik sistemiyle kendi çatısı altında toplamaya çalışır. Bölgesinde reklamcılık alanında veya kendi tüzükleri kapsamında faaliyet gösteren tüm firmaları, bünyesine alarak, onlarla birlikte sektörü güçlendirmeye çalışır. Bu tip dernekler, sektörde faaliyet gösteren firmaların, sorunlarını, karşılaştıkları zorlukları, çalışanlarının performanslarını etkileyecek olayları, çözmeye çalışarak daha güçlü bir sektör oluşturmaya çalışırlar. Sektör üzerinde ve diğer sektörlerde söz sahibi olmaya gayret ederler. Hem ülkede hem de kendi bölgelerinde reklam verebilir potansiyele sahip firmaların, tespitini yapar, ayrıca ülkede veya bölgede sektöre harcanan paranın miktarını veri bankasına ekler. Reklam ajansları derneği hukuk mücadelelerinin de içinde yer alır ve önemli etkilere sahiptir. Sektör içinde yaşanan sorunların çözümlerini üretmekle kalmaz, aynı zamanda bunların çözümünde yapılaması gereken bir hukuk mücadelesi varsa, dernek olarak bunu üstlenir. Bu tip derneklerin sivil toplum kuruluşu olmasından kaynaklı, yani kendi öznitelikleri gereği, sürekli bir piyasa araştırması halindedir. Hem piyasadaki firmaların, tanıtımla ilgili çalışma biçimlerini, hem kendi üye ajansların çalışma biçimlerini araştırır. Bu araştırmaları ve sonuçlarını, çözüm önerilerini piyasaya sunarak sektörün önünü açmaya ve ileriye yönelik yeni açılımlara zemin hazırlar. Derneklerin sektörleri ile ilgili her soruna, her açmaza yönelik çalışma yapması, kendi öznitelikleriyle ilgili bir konudur. Sektörün standartlarını belirler, uygulanması için çalışmalar yaparak öncülük ederler. Sektör firmalarının ve sektöre iş ve imkan sağlayan firma, kurum ve kuruluşların, bu alan konusunda ki bilgi, beceri, algı ve hukuki yapılar bağlamında bilgilendirir. Verilerini paylaşarak, ajansların iş imkanlarının artmasını sağlar.  Bu dernekler, aynı zamanda topluma da bu sektör ve çalışmalarının etkileri konusunda bilgi verir, algılarını bu alana daha duyarlı hale getirerek, tanıtımların izlenme oranını arttırır. Reklam ajansları derneği; sektörün kalkınması, gelişmesi, üye firmalarının bu alanda uzmanlaşması için projeler üretir. Bu projelere ajansları dahil etmeye çalışır. Bu konuda çeşitli organizasyonlar planlar. Seminerler, toplantılar, kurslar, bilgilendirme toplantıları organize eder ve ajans çalışanlarını ve yöneticilerini bunlara davet ederek bilgi ve birikimlerine yenilerini katar. İlerleyen teknolojiyi, bazen ajanslardan daha yakından takip eder ve bilgilerini üyeleriyle paylaşır. Tanıtımın toplumdaki etkilerini araştırır ve paylaşarak, reklamcılar içinde saygın bir yer edinmeye çalışırlar. Reklam ajanslarının iş yaşamlarında etik (ahlak) kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamaya özen gösterirler.


Devamı için tıklayınız ...

Ürün veya hizmetlerin, fikirlerin, kişilerin, markaların tanıtım tasarımlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak üzere, kurulan reklam ajansları buna göre yapılanmış ve çeşitli departmanları, kendi bünyesine katmıştır. Genel kuruluş amaçları halk ile iletişimi kurmak olduğundan, iletişim, tasarım, medya, firma kurum ve kuruluşlarla ilişkili birimleri içerirler. Kimi birim halkla, kimi birim medya ile, kimi birim medya ile sürekli ve etkili bir iletişim halindedir. Ajanslar yapı itibari ile tanıtım kampanyaları yürütüyor olmasalar bile, sürekli bir bağ ve ilişki halini korumak durumundadırlar. Aslında söylenmek istenen şuna benzetilebilir. Diğer organlarla bağları olan canlı bir organ olarak piyasadaki varlığını sürdürür. Reklam ajanslarının bünyesinde hangi birimler faaliyet gösterir noktasında;

 • Halkla ilişkiler
 • Planlama
 • Tasarım ekipleri (ki görsel, baskılı, prodüksiyon tasarım ekipleri dahildir)
 • Medya planlama (bunun da içine satın alma birimi dahildir)
 • PR (piyasa araştırma ekipleri
 • Halkla ilişkiler bölümü; firma, kurum ve kuruluşlarla iletişim halindedir. Tanıtımların önemini, piyasadaki varlıkları açısından nerelerden nerelere gelebilecekleri bilgisini firma, kurum ve kuruluşlara taşıyarak, bu işlere bütçe ayırmalarını sağlar. Tanıtım işlerini alan ekiplerden oluşur.
 • Reklam ajanslarının planlama bölümü ise alınan işlerin var olan koşullar içerisinde, nerede, ne şekilde, nasıl yapılacağını belirler. Stratejik yol ve plan çizer. Bunu hem firma ile görüşerek hem de piyasa araştırmalarına dayanarak yapar. Planlarını ve izleyecekleri yolları, firma ile birlikte alınan kararlarla yapar.
 • Tasarım ekipleri; tanıtımı yapılacak ürün ve hizmet, hangi mecra kullanılarak kitleye iletilecekse ona en uygun metin, slogan, görsel materyalleri belirler ve ona en çarpıcı tasarımı uygular. Reklam ajanslarında bu birim, birbirinden farklı bölümleri içerebilir. Film ve prodüksiyon birimleri, bilgisayar destekli tasarım birimleri, açık hava yani dijital baskı birimlerini içerebilirler. Her birinin çalıştığı alan tasarımdır, fakat birbirinden farklı yolları izlemektedirler.
 • Medya planlama birimi; yapılacak tanıtım hangi medya kullanılarak uygulanacak? Bunu belirler. Televizyon, radyo, baskılı medya yani gazete, dergi, insert, afiş v.b veya açık hava; billboard, outdoor tv, megalight, gene afiş, bina giydirme, araç giydirme v.b. bunları belirler ve tasarım departmanına bilgisini verir. Kullanacağı mecralar belirledikten sonra, satın alma birimi olarak ta çalıştığı için, bu araçların kiralanması, alımı, veya televizyon için kanal veya firmalarla görüşerek, işini bitirir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları, yeni kurulan, zaten piyasada yaşamını sürdüren, firmaların gerek kendilerini, gerek ürettikleri ürün ve hizmetleri geniş halk kitlelerine tanıtır. Yeni kurulan firmaların pazara girişini destekler ve kolaylaştırır. Onun halk kitleleri tarafından tanınmasını ve kabul edilmesini, ürettiği ürünün, kitle tarafından satın alınmasını veya hizmetlerinin kullanılmasını sağlar. Firma yeni kurulmamış, zaten Pazar içerisinde bir yere sahipse ve bu noktada büyüme hedefini önüne koymuşsa, reklam ajansları bu firmanın büyümesi için kampanyaları hazırlar. Bu kampanyalar dahilinde daha iyi tanınmasını, ürün ve hizmet kalitesinin anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlar. Büyümesi hedeflenen firmanın, piyasada ki durumu bir yol haritası çizer. Bu yol haritası firmanın tanıtım kampanyasına ayırdığı bütçe dahilinde yapılır. Biz yeterli bir bütçenin, firma tarafından tanıtım giderlerine ayrıldığını düşünelim. Firmanın bugüne kadar ne tür tanıtım yaptığı, hangi hedef kitleye hitap ettiği belirlenir. Sonuçları değerlendirilerek yeni yol haritası çizilir. Reklam ajansları, firmanın faaliyet gösterdiği sektör, hangi halk kitlesi dikkate alınarak yapılacaksa ona göre bu işin planlamasına geçilir. Hedef kitleye iletilecek mesajlar, kullanılacak sloganlar, adresler, yön verecek metinler hazırlanır. Kullanılacak tanıtım araçları belirlenir. Araçlar belirlendikten sonra, hangi metin, hangi araç için tasarlanacaksa, yaratıcı birim tarafından dönüştürülür ve uygulamacılar tarafından uygulanır. Mecralar; televizyon, radyo, gazete, dergi, billboard, durak tanıtımları, Outdoor tv, megalight, tabela ve benzerleridir. Mecraların her birinde, farklı tasarımlar uygulanır. Örneğin, televizyon için kısa film, radyo tanıtımları için işitsel oyun, billboard için görsel baskılı afiş tasarlanır. Bu alanların her biri için ayrı ayrı yaratıcı, çarpıcı tasarımların yapılması önemli bir etkendir. Yukarıdaki çalışmalar yapıldıktan sonra reklam ajansları, seslendiklei hedef kitleyi izlemeye başlar, araştırmalar yapar. Tasarladığı kampanyanın, belirledikleri hedefe ne kadar yaklaştığını, hedef kitlenin ilgili çalışmalara karşı tepkilerini ölçer. Büyümesi hedeflenen firma ile tüm kampanyası boyunca iletişim halindedir. Ajans yapacağı her çalışmayı, önceden ilgili firmaya bildirmiştir. Hem firma hem ajans, kampanya boyunca, amaçlara ne kadar hizmet ettiğini izlerler. Kampanyanın amacına ulaşıp ulaşmadığını, hedef kitle belirlemektedir. Tanıtımlar piyasada boy göstermeye başladığında halk kitleleri, gösterilen ürün veya hizmetlere karşı çeşitli tepkiler verir. Ürünü almaya başlar veya ürün eski satış durumunu korur. Firma eğer hizmet sunan bir kurum ise halk yığınları o hizmetleri ya kullanmaya başlar veya eski durumunu korur.  Bazen çok büyük tepkiler elde edilemez. Ama halk yığınlarında hafif bir kıpırdanma bile reklam çalışmalarının işe yaradığı izlenimini uyandırır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı hizmet sektörünün taşlarından biridir. Onların hizmetleri, firmanın ürün veya hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak amacıyla, iletişim ve pazarlama tekniklerini planlamak ve yürütmektir. Plan ve proje dâhilinde işe başlarlar. Bu proje ve planlar belirli yöntem ve yasalar içerirler. Müşteri ilişkileri firma ile görüşür, piyasanın hangi alanında tanıtım faaliyetlerini yürüteceğini tespit eder. Tanıtımlarda hangi mesajların, hangi hedef kitleye verileceğine karar verir. Müşterinin istediği çalışma için, ortaya çıkan fikirler, yaratıcı birim tarafından dönüştürülüp, çarpıcı, farklı, anlaşılır hale getirilerek, uygulama biçimleri tasarlanır. Bir tanıtım planlanırken şu aşamaları geçirir; a- Varolan durum tespiti: ürün veya hizmetlerle ilgili firmanın bugüne kadar yaptığı çalışmalar incelenir. Bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapıldığı, ne tür sonuçlar elde ettiği, sonuçların firma tarafından nasıl kullanıldığı tespit edilir. b-  Reklam hedefleri ve gelinmek istenilen nokta tespiti; durum tespitinden çıkan sonuçlar, istenilen nokta ile karşılaştırılarak hedef belirlenir. Tespit edilen bu hedef, ölçülebilir, açık olarak belirlenmelidir. Genellikle tanıtımlarda amaç hedef kitlenin tanıtım sloganlarına ve çağrılarına cevap vermesidir. c- Reklam veren firmanın ayıracağı bütçe; Yukarıda saydığımız bütün aşamalar, araştırma, planlama, tanıtım hedefi, kullanılacak araçların her biri ayrı bir maliyeti firmaya yükler. Bunların hepsi kullanılacak bütçe ile doğru orantılı olarak planlanır. d- Reklam tasarımı; tanıtım metinin hazırlanması, fon müzikleri, sözcükler, görüntü, baskılı işlerin tasarlanması, prodüksiyon işleri yapılır. Bu işlerin hemen her biri ayrı bir birim tarafından tasarlanır ve ortaya çıkarılır. e- Reklam araçları seçimi; Araçların seçimi tamamen bütçe ile ilgili bir durumdur. Var olan bütçe, araçları istenilen hedef için seçtirir. f-  Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi; Tanıtımların izlediği mecra, son noktasına geldiğinde, yine bir piyasa araştırması yapılır ve beklenen etkinin oluşup oluşmadığı ölçülür. Öncesi hedef kitle hareketleri ve sonrası yine hedef kitle hareketleri incelenir ve sonuçlar ortaya çıkar. Ajans firmaya geri bildirimlerde bulunur.


Devamı için tıklayınız ...

Yararlılık noktasında reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşların piyasa içerisindeki yaşam mücadelesinin motor gücünü oluşturur. Çünkü firmaların hedef kitle ile aralarındaki iletişimi sağlar, diyalogun oluşması için köprüler kurar. Firmaların ürettiği ürün ve hizmetlerin özelliklerini, kalitesini, farklılığını hedef kitleye taşıyarak, ürünle ilgili bilgilenmelerini sağlar. O ürünleri almaları için yönlendirip bilgilendirir. Firmanın, Pazar payını arttırarak, büyümesini sağlar. Geniş halk yığınları içerisinde firmanın logosunu, ismini, adresini, telefon ve internet erişim bilgilerinin tanınmasını sağlar. Reklam ajansları; tek başına ürünlerle ilgilenmezler, onlar aynı zamanda fikir ve düşüncelerin de tanıtımlarını yaparlar. Yani fikir ve düşüncelerin, halk yığınları ile buluşmasını sağlayarak, onları bu düşüncelerin içine çekmeye çalışır, katılımlarının artması için zemin hazırlarlar. Piyasada zaten varlığını hasbelkader sürdüren firmaların, markalaşmalarına destek olurlar. Markalaşmak isteyen firma için, önce piyasa araştırması yapar, bunu yaparken kendi bünyesinde ilgili bölüm bulunmasa bile, başka yerde bu alanda uzmanlaşmış, araştırma firmalarıyla ortaklık kurarak veya işbirliğine giderek, araştırmanın yapılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, firmanın markalaşması için gerekli koşulları ve özellikleri belirler ve bunu firmaya sunar. Firma gerekli düzenlemeleri yapar ve piyasaya yeni düzenlemelerinin tanıtımlarını, gene reklam ajansları yardımıyla iletir. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri belirlenmiş ürün yaratıcı, etkileyici, anlaşılır bir tasarımla piyasaya çıkar ve hedef kitlenin dikkatini çeker. Alıcı bulur ve firma markalaşır. Ajanslar, firmaların ürün ve hizmetlerini hedef kitle ile buluşturup tanıtırken, aynı zamanda ilgili firmanın da, alanında uzmanlaşmasına destek olur. Bu çalışmalar sırasında, gerek ön araştırmaların gerek tanıtım kampanyasının geri bildirimlerini, firmaya sunar. Bu geri bildirimler, piyasanın o ürüne ve o firmaya bakış açısını, eksik veya yanlış buldukları özellikleri yansıtır. Firma bu verilere göre hareket ederek, piyasanın ihtiyaçlarına cevap verip daha başarılı bir ürün veya hizmet sunmaya başlar. Reklam ajansları firmaların markalaşmasını sağlayarak hem firmanın büyümesini sağlar hem de firma bünyesinde olan departmanların çoğalmasına neden olur. Firma büyüdükçe yeni alanları keşfeder, keşfettikçe yeni departmanları bünyesine katar, bu ise yeni istihdamların oluşmasına yardımcı olur. Çalışan insan sayısı artar. Firmanın kendi bünyesine kattığı yeni alanlar da kendi ürünlerini vermeye başladıkları zaman, daha başarılı, daha nitelikli ürün ve hizmetlerin geniş halk yığınlarına sunulması anlamına gelir ki, bütün bu saydığımız işler, entegre reklam ajanslarının başarılı bir tanıtım kampanyası yürütmesiyle olan durumlardır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip kitlelere ulaşmak televizyon tanıtımları ile çok daha kolay ve hızlıdır. Üstelik bu mecra ile hedef kitleye uygun program seçimi ve zamanlama da yapılabilmektedir. Yeni kurulan, hızla gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen, farklı ve yeni pazarlara açılmak için marka bilinirliği ve sıcak tanıtımlara ihtiyaç duyan firmalar tanıtım için ayırdıkları bütçelere uygun televizyon tanıtımlarına yönelirler. Televizyonda bilinçaltı ile algılanan gizli tanıtımlara izin verilmez. Bu mecra için tasarlanan tanıtımlar, genelde program aralarına yerleştirilir. Fakat programın konu bütünlüğü bozulmayacak şekilde program içine de yerleştirilebilirler. Bir program içerisinde yayınlanan tasarımlar, programın günlük yayın süresinin % 15'ini geçemezler.Televizyon tanıtımlarının program akışına göre yerleştirilmeleri farklılıklar gösterir. Reklam Jeneriği Buradaki kuşaklar, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenirler. Yani televizyonda yayınlanan bir çalışmanın, tanıtım amaçlı olduğu izleyici tarafından bilinmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu sebeple Jenerik adı verilen, tanıtımların başladığını belirten sesli ve ya görsel uyarılar yayınlanır. Ana Sponsorluk Genellikle kendine ait bir pazar alanı ve bilinirliliği olan firmalar ile pazara yeni giren ve daha geniş yayılış göstermek isteyen firmaların tercih ettiği bir tanıtım alanıdır. En etkin medya planlaması olarak gösterilebilir.  Haftalık ya da günlük diziler ve kadın programları, yarışmalar gibi televizyon programlarına “sunar, sundu” çalışması şeklinde gerçekleşir. Ana sponsorluklar genellikle diziler için haftalık ve ya bir sezon (13 bölüm) olarak uygulanan bir çalışmadır. Dizi sponsorlukları ile tek gösterimlik özel yapım (belgesel, film vs.) ana sponsorlukları bütçeleri birbirinden farklıdır. Reyting ölçümleri ile hedef kitle raporları firmaların ana sponsor olma konusunda tercihlerini belirler. Alkol ve tütün ürünleri ile reçeteli satılan ilaçları üreten ve satışını yapan firmalar sponsorluk yapamazlar. Haber programları mali olarak desteklenemez. Akar Logo Reklamları Genellikle dizi ve ya birkaç bölümden oluşan program sonlarında dizi ve program’a ürün desteği vererek katılım sağlayan firmaların jenerik akar logo kısmında sezon boyunca yayınlanan logo tanıtımlarıdır. Akar logolarda iletişim bilgileri gibi içerikler kullanılabilir. Tam Ekran Logolar: Firmaların verdiği ürün ya da hizmet ile ücret karşılığında ilk 5-10 firmaya karşılık gelen logo yayınlarıdır. Parçalı Logolar: Firmanın verdiği ürün ve ya hizmet için yapılan logo tanıtımlarıdır. Bir sezon yada ardına gelen sezonlar için devam eden logolardır. Sanal ve Bant Reklamlar Elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması ile dizi ve ya program içerisine o anki ortam ile bağlantısı olmayan tanıtım ürünlerinin yerleştirilmesine denir.Televizyonda yayınlanmak üzere ajanslarca özel olarak yapılmış çalışmalara Bant Tanıtım denir. Bu tür çalışmalar, dizi ve program içlerinde 8 saniye yayınlanırlar. Ücretlendirilmeleri her dizi ve program için değişiklik göstermektedir. Ücret hesaplaması yapılırken her 1 saniye karşılığı bedel 8 ile çarpılarak toplam bedele ulaşılır. Genellikle sanal olanlar, program ve ya dizi içinde bant tanıtımlarının % 60’ını geçmez. Spot (Reklam kuşaklarında tüm ekran) Dizi ve programların arasında yayınlanan kuşaklarda 30, 40 veya 60 saniye boyunca gösterilen çeşididir. Ekranın tümünü kaplar ve gerçek hayattan görüntüler içerir. GOP (Graphic over programming) Herhangi bir dizi ya da program akışı içinde ekranın alt kısmında 10 saniye boyunca gözüken çeşididir. Ekranın %16’sını kaplayabilir. Genellikle 550 x 100 pixels’lik bir alanı kaplar. Full Page (Tanıtım kuşaklarında tüm ekran) Program ya da dizilerin akışı içinde arada yayınlanan kuşaklarda 20 saniyelik gösterimi olan ve ekranın tümünü kaplayan çeşididir. Spotlardan farkı sabit veya animasyonlu görüntülerden oluşması ve tanıtım oynarken arkasında bir müzik ve/veya seslendirme bulunmasıdır. Teleshop (Tanıtıcı Reklam) Bir ürün veya hizmeti ayrıntılı olarak tanıtmak amacıyla günlük yaşamdan çekimleri de içerecek şekilde özel olarak hazırlanmış, normal olanlara göre daha uzun süren çeşididir. Program aralarındaki kuşaklarda yayınlanabilecekleri gibi iki program arasında da gösterilebilirler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları; iletişim tekniğinin hazırlığından başlar, yaratıcı tasarımı üretir ve uygulanmasını sağlayarak devam eden, bütünleşmiş tanıtım hizmeti sunan bir kurumdur. Şirket profilinin ve mali altyapısının çıkarılması ile başlayan kampanya çalışması, genellikle bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilen, grafik tasarım ve bu tasarımların, kullanılacak tanıtım aracına uygulanması ile son bulur. Bu aşamaları, uzmanlık alanları zaten tanıtım olan ajanslar gerçekleştirmektedir. Reklam ajansları; markaların ilk çıkışından, zirveye geçene kadar, her aşamada onu büyütüp, farklılaştıracak, ona destek verecek Pazar araştırmalarını yapar. Bünyelerinde fotoğraf ve film çekimlerini bulundurabilmektedir. Multimedia hizmetleri, halkla ilişkiler, pazarlama ekibi v.b. gibi bölümler ajansın yapısına bağlı olarak bulunabilmektedir. Ne tip ajanslar, bu sektörün hangi alanlarında çalışmaktadır? sorusuna verilecek yanıtı, madde madde sıralamaya çalışırsak;

 • Ofset baskı üzerine çalışan reklam ajansları: dergi, katalog, afiş v.b tasarımları matbaaları kullanarak yaparlar.
 • Matbaalar da günümüzde ajanslar gibi faaliyet göstermektedir. Gene kitap, dergi, afiş, el ilanı, insert, gazete v.b. baskılarını yapmaktadır. Fakat ajans gibi uygulamasını yapmamaktadır.
 • Açık hava tanıtım ajansları; genellikle dijital baskı biçimlerini kullanırlar aslında dijital ajanslar olarak ta geçerler bunlar da; bilboard, afiş, tabela v.b. araçlar için tasarımı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
 • Promosyon alanında çalışan reklam ajansları; genellikle firmayı tanıtmak için, gene promosyon ürün hazırlayıp, piyasaya dağılımını sağlayan ajanslardır. Örneğin; kalem, ajanda, bardak, rozet v.b.
 • İnternet Reklam Ajansları; Banner, tıklama başı maliyet  çalışmaları , E-Mail Tanıtımları, Pop up tanıtımları, Satış Ortaklığı, İçerik Sponsorlukları , gösterim başına gibi mecraları kullanarak hizmet vermektedir.
Elbetteki bunlar alanları doğrultusunda çalışan, başka mecraları kullanmayan ajanslardır. Bunların dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi tam entegre ajanslar bulunmaktadır. Az da olsalar, bu tip ajanslar, yukarıdaki tek alanda çalışan, ajansların yaptıkları bütün işleri, kampanya dahilinde, kendi bünyelerinde olmasa bile dışarıdaki ajanslarla işbirliğine giderek yapabilmektedir. Burada firmayı, hiç işin içeriğine karıştırmaksızın, gerekli tüm mecraları kullanarak, tam teşekküllü hizmetleri her alanda gerçekleştirebilmektedirler. Bu şekilde yapılan kapsamlı kampanyaların hangileri olduğunu düşünürsek, seçim zamanlarında, siyasi partilerin tanıtım kampanyaları aklımıza gelebilir. Siyasi partiler onları taşıyacak, kampanyaları, tam teşekküllü tek bir ajansa vermektedir. O ajans ihtiyaç duyduğu tüm mecraları, kendi bünyesinde yapamasa bile, o alanda faaliyet gösteren ajansla ortaklık kurarak yapabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Türkiye’de reklamcılık diğer ülkelerde olduğu gibi ekonomik gelişimlerin paralelinde gerçekleşmiştir. İlk zamanlarda, bizim ülkemizde de, çığırtkanlar, tellallar, pazarlamacılar, işportacılar yoluyla başlamış, halk kültürüne uygun espri ve zeka eseri sayılabilecek sloganlar kullanılmıştır. Türkiye’de reklamcılık, Balkan Savaşından önce İstanbul’da David Samanon tarafından başlatılmıştır. Firmalardan alınan tanıtımlar, ölçü kısıtlaması yapılmadan, bir altın bedel ile, bir ay süresince yayınlanmaktaydı. 1919’da Jak Hulli katılımıyla Emest Hoffer ayrıca David Samannon işbirliği ile Hulli İlanat Acentesi, tanıtım çalışmalarına, Ankara Caddesi Kahramanzate Hanında başlamıştı. 94-95 no’lu telefonlar Türkiye’nin ilk telefon numaraları olup, şirket bu numaralara sahip olmuştu. O zamanlarda bu şirketin kullandığı slogan da bu telefon numaralarıyla ilgiliydi. Türkiye’de reklamcılığın yeni dönemi Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlamıştır.  İkinci ciddi gazete olarak Şinasi’nin Tasvir-i Efkar’ı yayın hayatını sürdürmüştür.  Tercüman-ı Ahval İlk ticari ilanları yayınlamıştır. Bunlar gazetenin 1864 yılı baskılarında yer almaktadır. Bu alanın gerçek ilerleme diyebileceğimiz sonraki adımı ise Sultan III. Mehmed , Sultan II. Murad zamanında olmuştur. Bu dönemde Osmanlı Ticaret ve Sanayi Rehberi, Rafael Cervati’nin önayak olmasıyla çıkarılmıştır. Bu çalışma hem ülke içinden hem Avrupa’dan ilan toplanarak gerçekleştirildiği için önemli bir girişim olarak gündemde olmuştur. Daha sonra Cervati biraderler firma kurmuşlardır. Temsilcilik, komisyonculuk ve ticari istihbarat, yerli ilancılık, yabancı ilancılık işlerini yapan firma, Cervati Biraderler ve Fatzea firması olarak anılmıştır. Bu işleri sistemli bir şekilde yapmaya başlayan bu firma, ajans niteliğinde çalışan ilk kurum olmuştu. Bundan sonraki ilk firma, İstanbul İlan Acentesi ve Komisyon İdaresi olmuştur. Bu sektörün etkili mecralarından olan, promosyonculuğun ise, ilk girişimi 1807 de Hadika Dergisi ile başlamıştır. Bu dergi fidan ve çiçek tohumu dağıtmıştır. Bu dönemde sigara kağıdı firmaları promosyon dağıtmaya başlamışlardır, (rekabetin gelişimi).  Abdülhamit dönemi sektörün meslek haline gelmesi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde halk kitlelerinin algıları ve bilgileri tanıtım ve ilanlara göre değişim göstermeye başlamıştır. Bu dönemde resim kullanılmaya başlar, duvar yazıları görülmeye başlar. Türkiye de reklamcılık ikinci meşrutiyetin (1908) ilanıyla hız kazanır. 1909-1911 yıllarında tanıtım gazeteleri çıkmaya başlamıştır. Ayrıca bu dönemde sağlanan basın özgürlüğü ile birlikte ilancılık ta başlamıştır. Kolektif ilancılık firmaları kurulmuş fakat balkan ve I. Dünya savaşları cumhuriyet dönemine kadar gelişimi duraklatmıştır. Cumhuriyet döneminde yerli malı kampanyaları yapılmıştır. İhap Hulusi Görey ‘in uluslar arası çapta eserlerinin yayınlanmasıyla, Türkiye'de reklamcılık sektörü, ilk metin yazarına kavuşmuştur. Türkiye’de bu sektörün bütünlüklü bir meslek haline dönüşmesi ikinci dünya savaşı sonrasına rastlar. Sonraki dönemlerde hem karikatürist hem mizah yönünün güçlü olması dolayısıyla Sedat Simavi atölyesi olarak bilinen grafik tasarıma yeni bir ufuk açmıştır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, gazete, radyo, tv, dergi, afiş, tabela, billboard gibi kulvarlar aracılığıyla, ürün ve hizmetlerin halk kitlelerine tanıtımıdır. Bu ürün ve hizmetlerin nerede, ne fiyata, nasıl, alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye bilgi veren, ayrıca ürün ve hizmetler arasında seçme hakkını gösteren, yönlendiren tanıtım biçimidir. Tüketicilerin, “firmaların ürün ve hizmetleri konusunda”, bilgi ve algı düzeyini arttıran tanıtım biçimleridir. Reklamın amacı; üreticinin pazar payını arttırmasını, sermaye ve çabasını değerlendirmesini sağlamaktır. Üreticinin Pazar payını arttırması, yeni yatırımların oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca tüketicinin daha fazla seçeneğe sahip olmasını sağlar. Elbette ki bir üreticinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, sadece tanıtım yoluyla Pazar payını arttırması mümkün değildir. Ürünün planlanması, ambalajlanması, dağıtımı, maliyetinin özgün niteliklere sahip olması gerekmektedir. Aslında yukarıda bahsettiğimiz ürünün, doğuşu ile kat ettiği yollar, yapılacak tasarımı yakından ilgilendirdiğinden, yapılan işten bağımsız değildir. Reklamın amacı ana gruplarıyla;  Dilden dile, göz ve algı yoluyla, yazı yoluyla, görsel medya yoluyla geniş halk kitlelerine ulaşarak, üreticiyle aralarında köprü kurar, birbirleriyle iletişimi ve alışverişi sağlar. Bu noktada üretici kendine Pazar, tüketici de kendi ihtiyaçlarını karşılama fırsatını bulur. Ürün ve hizmetlerin tanıtımını, geniş halk kitlelerine ulaştıran sektörün, bu işlevi yapabilmek için izlediği yolları çok genel olarak yukarıda bölümlere ayırdık. Reklam araçları genellikle Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi, Yerel gazete bir bölümünü oluşturur. Diğer bir bölüm ise açık hava reklamcılığıdır. Bu kapsama giren araçlar da; Billboard, Outdoor Tv, Bina Giydirme, Araç Giydirme, Otobüs Durakları, Megalight, Silindir Kule ayrıca Stand ve Fuarlar, insert baskıları, el ilanları gibi,  tanıtım araçlarını kullanarak kitlelere ulaşır ve görevini yapar. Her tasarım bütün bu araçları kullanır mı?. Elbette ki hayır. Bu araçların kullanımı veya kaç tanesinin kullanılacağı, tamamen ajansların ciddi bir araştırma ve profesyonel bir algılayışla, planlayacağı kampanyaya bağlıdır. Kampanyanın büyüklüğü, tamamen üretici firmanın veya kampanyaya ihtiyaç duyan, kurum veya kuruluşun, bu işe ayıracağı bütçeye göre planlanır. Büyük kampanyalar yukarıda saydığımız bütün araçları kapsayabilir. Bu işe ayrılan bütçe küçüldükçe, yukarıda saydığımız mecraların bazıları elenir. Hangisi kullanılırsa kullanılsın, bütün bu araçlar, reklamın amacını değiştirmez. Tanıtım işini her birinde, aracın yapısına, tasarım şekline, ilgi ve etkisine bağlı olarak en etkin, en çarpıcı şekilde yapar. Tabi ki bunların hepsi, ajansların planlamalarıyla gerçekleşir. Tanıtım belirli bir ücret karşılığında yapılan bir iştir. Yani üretici firma, kurum ve kuruluş kendi tanıtımını yaparken aracı kurumlara ihtiyaç duyar. Çünkü reklam ciddi bir çalışma ve araştırma gerektirmektedir. Firmalar bir taraftan kendi işleriyle uğraşırken, bir taraftan bu işlerle uğraşamazlar. Bu alanda zaten oldukça uzmanlaşmış firmalar yani ajanslar bulunur ve tanıtım işleri onlara verilir. Bu da firmalara ayrıca bir maliyet getirir. Ama burada harcadığı maliyet, tanıtım amacına ulaştıktan sonra çok önemsiz kalabilir.


Devamı için tıklayınız ...