Reklam ajansı, tasarım ve yayımı konusunda uzmanlaşmış kurumlardır. Tanıtım yapımı ve yayımı konusuna giren bütün konularda, uzmanlaşmış bölümleri kendi bünyesinde bulundurarak, bütünlüklü tanıtım üretir ve geniş halk yığınlarına iletir. Ajans, firmanın işini, etkili, çarpıcı, farklı, anlaşılır konu ve malzemelerle tasarlamaya gayret eder.  Bu gayretin üzerine bir de,  tanıtım araçlarının doğru seçilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, mesajlarını, tanıtımlarını halk kitlelerinin izlemesini sağlar. Bunu yapmasının nedeni ilgilerini çekerse akıllarında kalır. Akıllarında kalırsa ihtiyaç duydukları zaman satın alma oranları yükselir. Bu da zaten firmanın hedefidir. Bu şekilde reklam ajansı işini en iyi şekilde yapmış olur. Ajans, piyasada faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların, kişilerin ürün ve hizmetlerini, fikirleri, projeleri v.b geniş halk yığınlarına, tanıtım mecralarını kullanarak iletir. Mecralar; televizyon, radyo, Oudoor tv. Görsel, işitsel, algısal duyulara hitap eden kitle iletişim araçları olarak kullanılmaktadır. Billboard, gazete, dergi, insert, el ilanları, katalog gibi ürünler, görsel ve algısal olup, geniş halk yığınlarına veya firmaların yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde kullanılan, baskılı kitle iletişim yollarıdır. Bunların dışında; megalight, silindir kule, tabela, bina giydirme, araç giydirme de mecralar arasına girmekte ve reklam ajansı tarafından kullanılmaktadır. Reklam ajansı, firmanın tanıtımlarını yapabilmek için kendi bünyesinde şu departmanları istihdam eder. a) halkla ilişkiler, b) planlama, c) medya planlama d) yaratımcı ve tasarım birimi. Ajans her hangi bir firmanın tanıtım işini aldığı andan itibaren, yukarıdaki bütün bölümlerin elinden geçmesini sağlar. Halkla ilişkiler işi alan, aynı zamanda ajans ile firma arasında bağlantıları sürdüren ekiptir. Planlama, tanıtım işinin alımının kesinleşmesinden itibaren, stratejisini belirleyen ekiptir. Bunu iki türlü araştırma sonuçlarıyla yapar. 1) firmanın, içinde bulunduğu durum analizi 2) firmanın ürettiği, ürün ve hizmetlerin sektörel durum analizi. Medya planlama ise tasarımları bitmiş tanıtımların, hangi mecrayı kullanılarak yapılması gerekiyorsa, o araçların hangi zaman aralığında kullanılacağını ve kiralanmasını sağlar. Yaratımcı tasarım birimi ise; firmanın kullanmak istediği, resimleri, sloganları, tanıtım metinlerini, tanıtım metinlerini alarak, onları dikkat çekici, etkileyici hale dönüştür. Bilgisayar ortamında veya film çekerek, tasarımları tamamlanan ürünler ilgili mecralarda yayımlanır veya uygulanır. Tasarım ve halka iletim işi bittikten sonra, yapılan işin etkilerini ölçmek için piyasa yoklaması yaparak ilgili firmaya geri bildirimlerde bulunur. Reklam ajansı, firma, kurum ve kuruluşların halkla buluşmalarını, birbirlerinden haberdar olmalarını, karşılıklı beklentilerini, ihtiyaçlarını öğrenmelerini sağlar. Bütün bunlar firmaların daha büyük bir Pazara sahip olmasını sağlar. Markaların tanınmasını ve kabul görmesini sağlar.

Arşiv

Etiketler