Sektörün tıpkı diğer mecraları gibi, dergi reklam da tasarımları tüketicilere ulaştıran kitle iletişim araçlarından biri olmaktadır. Bu yayın çeşitli sektörlere ve alanlara hitap etmek üzere, süreli yayınlanmaktadır. Yani aylık, haftalık veya birkaç haftalık olmak üzere hazırlanmaktadırlar. Genellikle, siyasi, kültür sanat, edebiyat, kadın alanlarında ve sektörel olarak piyasaya çıkmaktadırlar. Bu alanlar ve sektörlerin hepsinde faaliyet gösteren firmalar, kendi alanlarına hitap eden dergiye reklam vermekte veya onlara sponsor olmaktadırlar. Bunlar baskılı kitle iletişim araçları arasında olmaktadırlar. Ofset baskı yoluyla basımları yapılmakta ve öyle dağıtılmaktadır. Her çalışma, kendi alanına veya sektörüne dağıtılmaktadır. Yani gazeteler gibi sadece bayilere veya bakkallarda bulunmamaktadırlar. Fakat bu söylediğimiz, bütünü için geçerli olmamaktadır. Bazı bu tip yayınların tirajları yüksek olabilmektedir. Gene bayi veya bakkallara verilmezken, kitapevlerinde bulunabilmektedir. Genellikle kültür sanat, edebiyat, siyasi-fikir kitapevlerinde bulunan çeşitleri olmaktadırlar.

Fakat sektörel olanların büyük bir çoğunluğu, kendi sektör firmalarına dağıtılmaktadır. Örneğin, matbaacılık sektöründe çıkan, matbaalara, ajanslara dağıtılmaktadır. Ya da mobilya alanındaki, mobilya alanında faaliyet gösteren firmalara dağıtılmaktadır. Hemen hepsinde abonelik sistemi bulunmaktadır. Yani birini almak istersek, ona abone olmak durumundayızdır. Sadece kitapevlerinde bulunanların abonelik sistemi bulunmayabilmektedir. Ama bazılarının da olabilmektedir.

Dergide reklam tasarımları, firmaların, tanıtım bedeli anlaşmasına bağlı olarak, tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa olarak verilmektedir. Bazılarında yazılar, haberler, makaleler arasındaki kutulardan oluşmaktadır. Bunlara verilen çalışmalar, genellikle, ön kapak arkasına, ilk ve ilk sayfa arkasına, arka kapak ve arka kapak ön kısmına yerleştirilmektedir. Genelde bu şekilde konanlarla beraber, farklı yerlere yerleştirilenleri de bulunmaktadır. Tanıtımla alakalı yazıların yanlarına, köşelerine veya uygun görülen herhangi bir yerlerine konulabilmektedir. Dergide reklam tasarımları, tamamen mizanpajına bağlı olarak kullanılmaktadır. Bunların mizanpajı yapılırken, konu yazılarının yerleşimi, konuyla ilgili fotoğrafların yerleşimi ve bu çalışmaların yerleşimi tasarlanmaktadır. Bu yayınların tasarımcısı, yaratıcı, okunaklı, göze hoş gelen bir mizanpaj yapmaya gayret etmektedir. Bu noktada, tanıtımların yerini istediği şekilde belirleyebilmektedir. Fakat yukarıda bahsettiğimiz genel geçer yerleşimleri, bu şekilde yapılmaktadır.

Dergi reklamı, bazı açılardan, diğer kitle iletişim araçlarından daha avantajlı, kimilerinden daha dezavantajlı olabilmektedir. Sektörel olanlara verilen tanıtımlar, kendi sektör firmalarına dağıtıldıkları için, daha dezavantajlı olabilmektedir. Bu şekilde dağılımı yapılanlar, bulundukları sektörlerin gelişimi açısından oldukça önemli olurken, reklamcılık için çok fazla bir değer teşkil etmeyebilmektedirler. Yani onları potansiyel diğer tüketiciler görememektedirler. Örneğin, matbaacılık alanında çıkarılan, matbaa ve ajanslara dağıtıllmaktadır. Bunların okuyucuları olan matbaacıların, zaten faaliyet alanları matbaacılık olmaktadır. Bu noktada, eğer verilen ilan, daha ileri teknolojiyle üretilmiş bir matbaa makinesi tanıtmaktaysa, evet burada direk tüketicisine hitap etmektedir. Fakat baskı kalitesi v.s. tanıtımları, burada tüketicisine değil, rakiplerine hitap etmekte olmaktadır. Bir yandan böyle bir dezavantajı taşırken, diğer yandan Ajanslara da dağıldıkları için, oldukça avantajlı konuma gelmektedir. Ajanslar zaten, baskılı mecraları kullanan ve bunlara ihtiyaç duyan kurumlardır. Bu sefer yukarıdaki örnek, burada tersine dönmektedir. Yani baskı kalitesini ve özelliklerini aktaran tasarım, burada direkt olarak tüketicisine seslenmekte olmaktadır.

Diğerleri olan; siyasi-fikir, edebiyat, kültür sanat v.b.'lerine verilen tasarımlar, direkt olarak tüketicisi ile konuşmaktadır. Örneğin, kadınlara yönelik çıkanlarda verilen tanıtımlar, diğer bütün kitle iletişim araçlarından daha etkili olabilmektedir. Çünkü kadınlara yönelik çıkarılanların aboneleri, kadınlardır. Buralara verilen ve kadınlarla ilişkili olanlar, tüketicileriyle yüz yüze etkileşim kurmakta ve etki yapabilmektedir. Kozmetik sektörü, giyim sektörü v.s. lerin hepsi etkili mecraları kullanıyor.

Bütün çeşitlerinin diğer kitle iletişim araçları nezdinde yaşadığı dezavantaj ise, belirli bir kesime hitap ediyor olmalarıdır. Bu yayınların hangi çeşidi olursa olsun, toplumun belli bir kesiminin ilgisine odaklamış olmasıdır meslek grupları, ticari faaliyet sektörleri, hobiler ve cinsiyet gibi. Üstelik günübirlik değil, süreli dağıtılmaktadır. Bu durum, bir gazete, bir televizyon veya internet mecralarından daha dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. Çünkü diğerleri, hem kendi tüketicilerine hem de potansiyel tüketicilere seslenebilmektedir. Bu yüzden, günümüzde dergi reklam sektörü, tanıtım alma yönünden, diğer kitle iletişim araçları ve diğer mecralardan daha fazla sorun yaşamaktadır. Diğer mecraların gelişimleri, özellikle internetin bu alanda kullanılmasıyla beraber, firmaların tanıtımlarında oldukça düşüş yaşanmıştır. Son zamanlarda sponsorluk anlamında da sorun yaşamakta ve sponsor bulamamaktadırlar.

Bu anlamda, Türkiye'de bu tip faaliyetleri yürütmek için, bir platform bulunmaktadır. Türkiye Dergi Reklam Platformu adı altında oluşturulan oluşum; Doğan grubu, Burda Grubu, Turkuvaz Grubu, Ciner Grubu, Türk Medya, Vatan Grubu, Maya Media, Nova Medya, Infomag Yayıncılık, Zaman Medya Grubu, Marketing Türkiye gruplarından oluşturulmuştur. Buradaki mecrayı canlandırmak için, geçtiğimiz senenin mart ayında, Türkiye Dergi Reklam Platformu,  bu tip iş alabilmek için, kampanya yürüttüler. "Dergi Şart" kampanyası ile doğru tüketiciye ulaşmak için, en etkili tanıtım mecrasının dergiler olduğunu anlatmak istediler. Kampanya süresince "Etkin Reklam İçin Dergi Şart!" sloganını kullanarak bu alanı canlandırmak istediler.

Dergi reklamcılığı da en az diğerleri kadar önemli olmaktadır. Burada da tasarımların, farklı, yenilikçi, çarpıcı olması gerekmektedir. Burada da kullanılan imajların, görüntülerin, resimlerin dikkatle seçilmesi ve tanıtım bilgisinin basit ve anlaşılır verilmesi önem taşımaktadır. Geniş çaplı bir kampanyada nasıl ki her mecrası kullanılmaktaysa, bunların da bu kampanya dahilinde kullanılması oldukça önemli olmaktadır.

Arşiv

Etiketler