Reklamcılık sektörü, günümüzdeki, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin inanılmaz çoğalması, bununla beraber, bunların bir o kadar tanıtımlarının olmasından kaynaklı, sürekli yeni arayışlar içerisindedir. Halk kitlelerine kesintisiz akan ürün ve hizmet tanıtımları, reklamın, onlarca tanıtımlar arasından kendini göstermesini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı reklam, sürekli olarak, etkili reklam tasarımlarını ve mecralarını araştırmaktadır. Toplumlar artık, reklamcılık sektörü açısından tanınmaktadır, toplumun eğilimleri, niteliği, niceliği bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bu noktada bilimsel disiplinler de kullanılmaktadır. Daha doğrusu reklam sektörü, toplumu en ince ayrıntısına kadar tanımakta ve gerekli olan bilimsel veya pratiksel bütün bilgilerin ışığında, ona tasarım yaparak mesaj iletmektedir. Fakat günümüzde, ekonomik sektörlerin geldiği nokta, artık bunların yeterli olamamasını da beraberinde getirmiştir. Bu yüzden reklamcılık sektörü, farklı, çarpıcı, etkileyici, bütünlüklü mesaj iletebilen, dikkat çekici reklam çalışmalarının yapılmasını sağlamak için, kendi içerisinde yaratıcılık üzerinde durmaya ve bu alanı geliştirmeye çalışmaktadır. Reklamcılık sektöründe başarılı olmanın birinci sırrı, günümüzde yaratıcı olmaktan geçmektedir. Bütün bu tanıtım deryasının içerisinde, farklı olanı yakalayabilmek ve onu doğru işleyebilmekten geçmektedir. Bu noktada tasarım olayının, nasıl ve ne kullanılarak yapıldığının önemi, toplumun yapısına ve beklentilerine hitap eden, doğru ve faydalı temaların tasarlanması noktasında düşünülebilir. Fakat ne kullanılırsa kullanılsın, reklamın, diğer tanıtımlar arasından kendini göstermesi gerekmektedir. Eğer bir reklam tasarımı ve mesajları, diğer yüzlerce tanıtım arasından seçilebiliyorsa, reklamın başarısı kaçınılmaz olarak peşinden gelmektedir. Elbette ki bölüm mezunu olmaktan, yani bu alanda eğitim almanın gerekliliğinden, pratiksel deneyimlerin olması gereğinden, bilimsel disiplinlerin kullanılması gereğinden bahsetmeyeceğiz burada. Çünkü zaten onların olmaması, direkt olarak başarısızlığı getirmektedir. Bu noktada bir reklamın başarılı olması, tamamen istisnalara bağlı olmaktadır. Bunların bütününe sahip, kavrama gücü olan ve bunların hepsinin kullanılması bile günümüzde yeterli olmamaktadır. Bu yüzden günümüzde, bunlara hakim kişilerin, reklam sektöründe başarılı olmaları, yaratıcı ve farklı düşünüyor olmaları ve bu konuda çözüm üretebiliyor olmalarından geçmektedir. Artık her malzemenin, her duygunun, her ihtiyacın ve hislerin kullanıldığı şartlarda, belki de toplumu sanki hiç tanınmıyor, sanki hiç bilinmiyor gibi, sıfırdan ele alıp incelemek gerekmektedir. Çünkü toplumun yapısı değişmiştir. İnsanların belirli ürün ve hizmetlere karşı doygunluğu söz konusudur. Bütün teknolojik gelişimleri bilen, ürün ve hizmetlere ve bunların tanıtımlarına doyan, her mesajın bir den fazla anlamlarını düşünebilen, eleştirebilen toplum yapısını ne şaşırtır? Neler dikkatlerini çeker? Yeni psikolojik yapılanmaları hangi noktada durmaktadır. Yaratıcı olmak gerekmektedir derken, nasıl bir yaratıcılık? Yaratıcılık, neler üzerine inşa edilerek düşünülecek? Şimdiki toplum yapısına ne farklı ve çekici gelmektedir? Bu ve buna benzer soruların cevapları, reklamcılık sektöründe başarılı olmanın sırları olabilir.

Arşiv

Etiketler