Reklam sektörü, günümüzde, insanın bulunduğu her alanda, kendine reklam mecraları üretmekte ve kullanmaktadır. Bilindiği gibi reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini satış, rekabet, marka bilinirliği gibi konularda, belirlenmiş amaçları elde etmek için, geniş halk kitlelerine tanıtmaktadır. Bu bağlamda hedef kitlelerin, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için, onlara dair her şeyi kullanmaktadır. Toplumların yapısını çözümleyerek işe başlayan reklam, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, gibi bilimsel disiplinlerin verilerinin yanı sıra, toplumun geleneklerini, göreneklerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini belirleyip yönlendirerek ve bunları araç olarak kullanarak tanıtım yapmaktadır. Firmaları, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için reklam, kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Kullandığı reklam mecralarını karışık olarak sıralarsak; televizyon, radyo, internet, gazete, dergiler, insert, katalog, broşürlerin yanı sıra, açık hava reklam araçları olan, billboard, silindir kule, megalight, Outdoor Tv, duvar reklamları, bina giydirmeleri, araç giydirmeleri, durak tasarımlarını kullanmaktadır. Bunların yanı sıra, organizasyonları kullanmaktadır. Promosyonel reklamlar yaparak ta amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır.

Reklam sektörü, sinema reklamlarını da diğer reklam mecralar kadar aktif olarak kullanılmaktadır. Sinema reklam filmleri, diğer tüm reklam mecralarından daha etkileyici ve çarpıcı olmaktadır. Sinema salonlarının büyüsü, ekranın görüntüsü, reklam filmlerinde kullanılan efektlerle ve görüntüleriyle birleşince etkileyici olabilmekte. Burada da reklam aynı televizyon reklamları gibi belli zamanlarda ve sürelerde verilmektedir. Fakat sinema reklamlarının, burada bir avantajı söz konusudur. İzleyici burada zap yaparak, reklamı izlememe şansına sahip değildir. Bütünüyle belli bir dikkat ve algılarla izlemek durumunda kalmaktadır. Bu durum, içinde bulunduğu ortamdan ve sinemaların özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sinema reklam filmleri, cıngıllar, spotların yanı sıra, reklam filmleri Animasyon, çizgisel, v.s. gibi çok farklı türlerde yapılabilmektedir.

Sinema reklam filmlerinde genellikle, ölçü, yansıtılacağı perdenin boyutlarına göre saptanır. Sinema reklam filmlerinin yapımı; senaryo, oyuncular ve çekim ekipleriyle yapılmaktadır. Film çekimleri ister televizyon için olsun, ister sinema için olsun, oldukça zahmetli ve güç yapılabilen bir iş olmaktadır. Az sayıda oyuncuyla çekilen filmler de vardır, çok sayıda ve birbirinden farklı mekanlarda çekilen filmler de bulunmaktadır. Burada yapılan işlemlerde görev alanlar; yapımcı; oyuncu, yönetmen, çekim ekibi gibi kişileri, istediği özelliklere göre seçen kişidir. Yapım amiri ise; çekim sırasını, çekim gereçlerinin sağlanması gibi her türlü düzenlemeyi yapan kişi olmaktadır. Yönetmenin görevi aslında, filmi yapan ya da yaratan kişi olmaktadır. Fakat burada söz konusu reklam filmi olunca ve bu konu reklam ajanslarının uzmanlık alanlarına girince, yönetmenin görevi burada azalmaktadır. Ama burada da çekim ekipleri ve oyuncular onun denetimi altında çalışmakta ve yönetmen, çekimleri yardımcılarıyla birlikte yapmaktadır. Her sahnenin nasıl çekilmesi gerektiğine, fazla çekimi yapılan sahnelerin hangisinin uygun olduğuna, oyuncuların nasıl oynaması gerektiğine karar veren mercidir. Reklam filmlerinde kullanılan görsel efektler, görüntü yönetmeni ve tasarımcılar tarafından sağlanmaktadır. Bunlara kameraman ve yardımcılarını ekleyebiliriz. Reklam film ekiplerinde görev yapan diğer kişiler ise, ışık teknisyenleri, dekor tasarımcıları, sanat yönetmenleri, sahne tasarımcıları, teknisyenler, marangozlar, kostümcüler ve makyözler olmaktadır.

Sinema reklam filmlerinde de öncelikle bir temanın belirlenmesi gerekmektedir. Reklam ajansları zaten ana temayı belirlemiş oldukları için, yapım firması, temayı işleyecek senaristle işi başlatır. Ana tema, belirli bir olay örgüsü içerisinde, olayların geçtiği yer ve zaman, kişilerin karakterleri de dahil belirlenmiş bir uyum içerisinde işlenir. Oyuncular seçilir, çekimleri yapılır, sahnelerin tek tek, kare kare çekimleri yapılır. Sahne çekimleri bittikten sonra, film üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Post prodüksiyon dedikleri bu işlemler de; işte burada, tasarımcılarla çok fazla iş düşmektedir. Özel görüntü efektleri veya teknolojik gelişimlerle beraber ortaya çıkan yeni efekt biçimleri, onlar tarafından yapılır. Çekilen filmler, kendine has yöntemlerle bir araya getirilir. Bu noktada tek tek çekimleri yapılmış 30 kare film görüntüsü birleştirilerek yapılmaktadır.

Yapılan çekimlerden sonra, görüntülerin kayıt edildiği film şeritleri birçok işlemden geçmektedir. Çünkü sahnelerin çekimleri sırayla çekilmemekte, karışık olarak tek tek çekilmekte ve film şeridine kaydedilmektedir. Kurgudan sorumlu kişi, iş kopyası dedikleri, film şeridinin üzerinde ki sahneleri, sırasıyla kurgular ve birleştirir. Yanlış veya olmayan çekim görüntüleri de yok edilir. Yeniden çekilir. Filmin diyalogları, yani sesler, canlı olarak veya çekimlerden sonra, seslendirme sırasında kaydedilmektedir. Efektler de sonradan eklenmektedir. Seslerin kayıt işlemleri, ses teknisyenlerinin işidir. Onlar ses bantlarının üzerine, ayrı olarak kaydetmektedirler. Kurgu sorumlusu ayrı bantlarla çalışmaktadır. Görüntü bantları ile ses bantları arasında senkronizasyon yapıldıktan sonra, eşlenmiş seslerin hepsi, ses kuşağı adı altında olan, başka bir bant'a kaydedilir. Bundan sonra, görüntü bandı ile ses kuşağı bandı birlikte perdeye yansıtılan en son kopyada birleştirilerek verilir.

Sinema reklam filmlerinin özelliği, tek başına prodüksiyon firmaları tarafından yapılmamasıdır. Reklam ajansları, reklam filminin sahipleri noktasında durdukları için, onlarla birlikte yapılmaktadır. Günümüzde sinema sektörü oldukça gelişmiştir. Ama bu gelişim tek başına olmamıştır. Reklam ajanslarının, reklam filmlerinde, yaratıcılık, yenilik farklılık arayışları sonucu buldukları ve kullandıkları yöntemler, sinema sektörünü de etkilemiş ve reklam sektörünün yönetmenlerini takip etmeye başlamıştır. Sinema sektörünün genel anlamda böyle bir arayışı bulunmamaktadır. Sinema sektörü, konu işler, tanıtmak, anlatmak, yönlendirmek, değiştirmek gibi hedefleri bulunmamaktadır. Sinema sektörü, güçlü prodüksiyonlarla beğeni toplamak, sanatsal açıdan, mesleki açıdan v.s. değerlendirilip beğeni görmek ve izlenmek ister. Fakat reklam sektörü, bunların dışında, kendini kabul ettirmek ve istediklerini yaptırmak ister. Hedef tüketicilerinin alışkanlıklarını değiştirip, kendi istekleri doğrultusunda, onları yeniden yapılandırmak ister. İşte durum böyle olunca, reklam sektörünün arayışları, onları farklı noktalara taşımaktadır. Reklam sektörünün bu arayışı, hızla devam etmektedir.

Arşiv

Etiketler