Reklamcı olmak isteyenler bölüm okumalıdır. Çünkü reklamcılık tek başına, piyasadan elde edilen deneyimlerle yapılabilecek bir meslek olmamaktadır. Reklamcılık uzun süren araştırmaları gerektirmektedir. Bu araştırmaların hepsi, bilimsel disiplinlerin ışığında yapılmaktadır. Dolayısıyla bu disiplinlerin de bilinmesi gerekmektedir. Günümüzde bu disiplinleri öğrenmenin en iyi yolu da, yüksek eğitim kurumlarının birinde verilen eğitimleri almaktan geçmektedir. Çünkü ne dershaneler ne de özel kurum ve kuruluşlar, bu eğitimleri verememektedir. Fakat üniversiteler bu eğitimleri, pratik denemeleriyle beraber verebilmektedir. Piyasada yetişten reklamcılar da bulunmaktadır elbette, fakat gene de bölüm mezunları kadar bu işi, içerikli ve bilinçli yapamamaktadırlar. Gene de burada, bazı noktaları göz ardı etmemek gerekmektedir. Piyasadan yetişmiş kimi reklamcıların, yaratıcılık gibi özellikleri bulunmaktadır. Toplumu tanımakta ve neyi nasıl yapması gerektiğini bilmektedir. Buna rağmen, geniş kapsamlı bir reklam kampanyasında, bu tip kişilerin tek başlarına iş yapmaları olanaksız olmaktadır. Ancak tam hizmet reklam ajanslarında, bölüm mezunları ile birlikte çalışarak iyi işler çıkarabilmektedirler. Üniversite bölümlerinin içerisinde şu eğitimler verilmektedir. Stratejik Düşünme ve yöntemleri, Araştırma biçimleri ve yöntemleri, Yaratıcı Düşünce ve yöntemleri, Reklamcılık Tarihi, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Reklamcılıkta Etik, Reklamcılık ve Kültürel Çalışmalar, Markalaşma ve Marka Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İlişki Yönetimi, İkna, Etkileşim gibi reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün alanlar ve yöntemler verilmektedir. Üstelik bölümler, sadece bu eğitimleri vermekle kalmamakta, piyasaya uzman olarak yetiştirebilmek için, öğrencilerinin pratik yapmalarını da sağlamaktadır. Bölümler düşünce sistematiklerini ve bu sistemler içerisinde kullanılması gereken değişkenleri vermektedir. Bu değişkenlerin nerede ve nasıl kullanılmasını öğretmektedir. Piyasa da reklamcı olarak faaliyet gösteren kişilerin hepsi mi bölüm mezunudur. Hayır, elbette değildir. Fakat reklamcı olarak faaliyet gösteren insanların hepsi, bildiğimiz anlamda reklam uzmanı olmamaktadırlar. Bugün bir tabela ustası veya bir matbaacı da kendine reklamcı demektedir. Biz burada, reklam sektörünün herhangi bir alanında faaliyet gösteren ve tek bir konuda uzmanlaşmış kişilerden bahsetmiyoruz. Burada söz konusu olan reklamcılar, bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar, tasarımlarında, işlemlerinde, piyasa araştırmalarında, reklam veren firmalarla görüşmelerinde, medya planlamalarında aktif rol üstlenip bunu başarıyla yapabilecek düzeyde gelişmiş kişilerden bahsediyoruz. Bir reklam kampanya sürecinde, tam hizmet yapabilmek için, reklamla ilgili bilimsel veya pratiksel bütün bilgilerle donanmış olmak gerekmektedir. Çünkü hedef kitleye yapılan hatalı veya farklı reklam mesajlarına yol açacak çalışmaların geri dönüşü oldukça zor hatta bazen mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, gösterilmesi gereken özenin yanı sıra, bu özeni gösterebilmek için, reklamcılığın gereksinim duyduğu bütün bilgi ve pratik deneyimlere sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenlerle bölüm okumalıdır.

Arşiv

Etiketler