Reklam ve iletişim birbirini tamamlayan, reklam sektörünün iki önemli kavramını oluşturmaktadır. Reklamcılık sektörünün kuruluşları olan reklam ajansları, tüketiciler ile markalar arasında iletişimi sağlamak için reklam tasarımları yapar ve kitle iletişim araçlarını kullanarak onları yayınlar. Aynı şekilde, açık hava reklam araçlarını ve türlü reklam araçlarını kullanır ve tüketicilere ulaştırır. Reklam ajansları, reklam tasarımlarında markaları, ürettikleri ürün ve hizmetleri, onların özelliklerini aktarır. Markaların ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere sağlayacağı faydaları, kullanım kolaylıklarını, üretim standartlarını aktarır. Tüketiciler ise, gösterilen reklam tasarımlarındaki ürünü, hizmeti, satın alarak onları dener. İkinci adımında, tüketiciler marka, ürün ve hizmetle ilgili alımlarını sürdürür veya keser. Bu noktada firmaya ve reklam ajansına düşünce, beğeni gibi, takındıkları tavırları satın alma veya almama yoluyla geri bildirimde bulunmuş olur. Alınan geri bildirimleri, reklam ajansları veya reklam veren firma ya da marka değerlendirir ve kendi içerisinde yeniden, tüketicilerin istekleri ve beğenilerine göre yapılandırır ve tekrar reklam tasarımı yaparak, yine tüketicilerin karşısına çıkar.

İşte reklam ajansları, markalar ile tüketiciler arasında iletişimi bu şekilde kurar ve devamını sağlar. Reklam ajansları, iki taraf arasında kurmaya çalıştığı iletişimi, kurmadan önce ayrıca, toplumu analiz ederek tasarım yapar. Böylece, hitap edeceği hedef kitlenin davranışını olumlu yönde etkiler ve onların cevap vermesini bekler. Reklam iletişim aracıdır. Marka, ürün ve hizmet özelliklerini anlatır, onların kullanılması veya satın alınması halinde, kişilere sağlayacağı faydaları, kolaylıkları, istenilen durumları ortaya çıkarma şekillerini anlatır ve insanları etkiler. Toplum analizlerinde tüketiciler, kendi isteklerini, beklentilerini, özlemlerini aktarmış olmaktadır. Ayrıca, karşı taraf yani reklam ajansları onların yapısal özelliklerini öğrenmişlerdir. Tasarımlarını bu verilerle, reklam veren firmanın ürün ve hizmet özelliklerini birleştirerek sunar. Tüketiciler reklam tasarımını gördüklerinde, hem tasarım biçiminin hem de içerdiği verilerin etkisi altında kalarak çeşitli davranışlar geliştirerek cevap vermiş olurlar.

Reklam ajansları, tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde etkileyebilmek için, onların sevdikleri, saygı duydukları kişilerin ağzından marka, ürün ve hizmeti aktarır, kimi zaman onların çok beğenebilecekleri görüntülerle ürün ve hizmeti özdeşleştirir, kimi zaman onların duygularına hitap ederek, ürün ve hizmeti kullanmaları halinde değişebilecek duygu ve düşünce durumlarını aktarır. Kısaca reklam, tüketicilerle iletişim kurmak için, onlara dair bütün unsurları kullanır. Markalarla tüketiciler arasında organik veya duygusal bir bağ oluşturmaya çalışır. Bu bağların kurulması halinde reklamın işi bitmiş olmaz, bu sefer bu bağları güçlendirmeye ve istenilen yönlerde kullanılması için yönlendirmeler yapar.  

Arşiv

Etiketler