Günümüzde Reklam Uygulama Esaslarının oluşturmasının nedenleri, firmaların reklam tasarımlarında ilettiği birçok mesajın toplumu yanlış yönlendirmesi, toplumda uygun görülmeyen davranış biçimlerinin oluşmasına neden olması yüzündendir. Demek ki firmalar bazen, olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına neden olacak mesajları iletebilmektedir. Bununla birlikte bazen, reklam tasarımında, ürün veya hizmetle ilgili verilen özellikler, gerçekten üründe veya hizmette olmayabilmekte veya olup olmadığı henüz kanıtlanmamış olabilmektedir. Ayrıca, bazı reklam araçları, çevre kirliliğine neden olurken, aracın içerisindeki tasarımı, karmakarışık, neyin ne olduğunun tam olarak anlaşılmadığı şekillerde tasarlanmış olabilmektedir. Kimi reklam tasarımları da, hem içerdiği mesajları açısından hem de tasarımı açısından çok fazla dikkat çekmemekte ve sıradan bir reklam olarak gündeme gelmektedir. İşte bu nedenlerin hepsi, reklamın başarısız olmasına neden olan durumları ortaya çıkarmaktadır. Doğru reklam, başarılı reklam anlamına gelmektedir. Yani reklam tüketicilere sunulduktan sonra, tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde değiştirebilen, onların firmaya geri dönüş yapmalarını sağlayan, firmaların amaçladıklarına ulaşmasını sağlayan, reklam olmaktadır. Böyle bir reklam aşağıda açıklayacağımız şekilde olduğunda, doğru olması kaçınılmazdır.

Reklam tasarımı ilkin, hitap edeceği toplumun geleneklerini, göreneklerini, alışkanlıklarını, gelecek beklentilerini, özlemlerini bilerek, bunların verileri ışığında tasarlanmalı ve bazı istek ve ihtiyaçlara cevap niteliğinde olmalıdır. Reklam mesajları, hitap edeceği toplumun yanlış bulabileceği, onlara uygun olmayan unsurları iletmemelidir. Reklam mesajlarında iletilen, ürün ve hizmette olduğu söylenen, faydaların, kullanım biçimlerinin, dayanıklılığın, kalitenin v.b. özelliklerin kanıtlanmış olması gerekmektedir. Tüketiciler ürün veya hizmeti satın aldıklarında bu özellikleri bulabilmelidirler. Söylenen kullanım özellikleri birebir örtüşmelidir. Ürün veya hizmeti üreten marka veya firma, reklamda ilettiği bütün vaatlerini yerine getirmelidir. Tüketicilerin, ürünü veya hizmeti satın almaları halinde, onlarla olan iletişimini bitirecek farklı faaliyetlerde bulunmamalı, tam tersine kurulan iletişimi güçlendirici faaliyetler yapmalıdır.

Yapılan reklam tasarımı, sade, basit, her düzeydeki tüketicinin anlayabileceği şekilde tasarlanmalı, reklamda kullanılan güçlendiriciler ki bunlar; ünlü bir sima olabilir, etkili bir fotoğraf olabilir v.s yani reklamın etki gücünü arttırmak için kullanılan kişi ve unsurların hepsinin, ürün veya hizmetle örtüşmesi, uygun olması gerekmektedir. Ne kullanılan güçlendirici unsur ürün, hizmeti gölgede bırakmalı nede ürün, hizmet güçlendirici unsuru gölgede bırakmalıdır. Firma veya marka, reklam mesajlarını, tasarım bütünlüğünde oluşturduğunda, tüketicilere güven verirken, gerçekte kendine ve üretimine güvenmelidir. Tüketicilerin ürün ve hizmetlerini kullanmaları halinde ne hissedeceklerini, ne düşüneceklerini tahmin edebilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Kısaca doğru reklam, toplumu doğru yönlendiren, kendi özelliklerini gerçekte olduğu gibi anlatabilen, tüketicilerin dikkatlerini çekip, kendini izlettirebilen veya okutturabilen reklam olmaktadır.  

Arşiv

Etiketler