Radyo reklam müzikleri, ajanslar tarafından bulunmakta veya üretilmektedir. Radyoya yönelik yapılan müziklerinin kullanılma biçimleri; karşılıklı diyalogların geçtiği çalışmada, arka fon müziği olarak veya aralarda diyalogların vurgu yaptığı yerleri desteklemek için kullanılmakta. Ayrıca, sözlü veya sözsüz cıngıl olarak, spotlarda kullanılan sloganları veya bildirimlerin vurgusunu desteklemek ve daha güçlü bir etki yapmasını sağlamak için, gene arka ve ara müzik olarak kullanılmaktadır. Radyo reklam müzikleri dikkat ve özenle seçilen veya var olan müziklerden uygun bir çalışmanın bulunmaması halinde, çalışmanın tasarımına bağlı olarak üretilen, çok önemli ve etkileyici unsurlardan biri olmaktadır. Müziğin insanların üzerindeki etkisi bilinmektedir. Kimi sloganları desteklediğinde daha çarpıcı bir etki yaratabilmektedir. Bir insana her hangi bir duygu yaşatılmak istendiğinde, müzik bunu tek başına bile yapabilecek etki gücüne sahiptir. Müzik, üzüntü, keder, neşe, sevinç, alay, güven, saygı, sevgi, sevimlilik v.b. pek çok duygu ve hissi insanlara yaşatabilmektedir.


Tüm tanıtım mecralarında yani gazete, dergi ve açık hava gibi, basılı tanıtım biçimleri haricinde, tasarlananların hepsinde, müzik çok önemsenen bir unsur olmaktadır. Bunun için piyasada, bu tip müzikleri etkili ve istenilen amaçlar doğrultusunda üretebilen müzisyenler bulunmakta ve bu sanatçılar, pek çok marka tarafından kullanılmaktadır. Markalar, bu çeşit müzisyenlerin hem isimlerini hem de müziklerini tasarımlarında kullanmaktadır. Radyo reklam müziklerinin insanları olumlu etkilemesi gerekmektedir. Hissettirdiği duygu ve hislerin hepsinin, firmanın amaçlarına uygun olması, tasarımın diğer öğelerini yani, sloganlarını, seslerini, görüntülerini v.s. desteklemesi ve onlarla bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Müzik, tasarımda kullanılan seslerin vurgusuna uyum sağlar, çalışmanın bütününde ki mesajları destekler ve etki gücünü arttırır.


Radyo reklam müziklerinde de durum yukarıdakilerden farklı değil, hatta bu ortamda yapılan tasarımda müzik, seslerden çok daha önemli bir noktada durmaktadır. Çünkü radyo tanıtımlarının görselliği yoktur. Tüketicilere hissettirilmek istenilen duygular, yönlendikleri düşünceler ve almaları istenilen kararlar, müzikle ve seslerle verilmektedir.


Radyo reklam müzikleri, çalışmanın dinlenmesini sağlar, merak edilmesini, sevilmesini, tekrarlarından rahatsız olunmamasını sağlar. Müzik, insanların diline dolanır ve akılda en çok kalan unsurdur. Bir müziğin akılda kalması, markanın akılda kalması anlamına gelmektedir. Markanın hatırlanması, firmanın bütün ürün ve hizmetlerini etkiler ve tanıdık bildik olmasını, yani kişiyle, firma arasında bir çeşit bağın kurulmasını sağlar. İnsanların tanıdık olan şeylere güven duydukları, kendilerini daha rahat hissettikleri bilinmektedir. Bütün bunlar, günümüzde markaların tüketicileri ile arasında olmasını istedikleri şeylerdir. Markalar artık, duygusal bağlara çok önem vermekte ve bütün kampanyalarda, bunları oluşturmaya çalışmaktadır. İşte müzik, bu tip bağları tek başına bile kurabilen bir unsur olmaktadır. Elbette doğru, yerinde kullanıldığında ve bir kalitede üretildiğinde.