Kısa süreli de olsa reklam çocukların yeme alışkanlıklarını değiştirmelerine neden oluyor. Amerika'da on büyük gıda firmasının 2006 yılı içerisinde çocukları hedef alan reklam yayınlarında, sağlıklı yaşam şekli ile gıdalara yönelik çocukları teşvik edeceğine dair söz verdi. Geçen seneye kadar altıdan fazla firma ilgili anlaşmayı imzaladı.


Çalışma Cihicago'da olan İllinois Üniversitesinde yürütüldü. Araştırmacılar bu araştırmaya başlamadan önce ve sonra, gıda reklamlarında olan gidişatı belirleyebilmek için, bir medya araştırma firmasının 2003,2005 ile 2007 yılları reyting bilgilerini incelediler. Bu çalışma Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine tıp dergisinde yer almıştı. Bu çalışmada 2003 – 2007 iki ile beş yaş arasındaki çocuklarda %3,7 azalma, oniki ile onyedi yaş arasındaki çocuklarda ise %3,7 arttığı gözlendi.


Şekerleme reklamlarının daha az gösterilmesi nedeniyle iki ile beş yaş arasında olan çocukların ilgili reklamları izleme oranları %41 altı ile onbir yaş arasında olanların %29 üç ile oniki ve onyedi yaş arasındaki çocukların %12,1 oranında azalma gösterdiği görüldü. Araştırma, daha küçük yaşlarda çocukların marka isimlerini öğrendiklerine dikkat çekti. Bütün bunlara rağmen fast-food tanıtımlarına maruz kalma oranları 2003-2004 yıllarında iki ile beş yaş arası çocuklarda %4.7, altı ile onbir yaş arası çocuklarda %12,2 ayrıca oniki ile onyedi yaş arası çocuklarda da %20,4 oranlarında artış görüldü.