Pazarlama analizi; Pazarlama ile ilgili planlama yapılırken, ilk adım olarak yapılan araştırma faaliyetlerin hepsini kapsayan bir kavram olmaktadır. Dış çevrenin, yani pazarın fotoğrafıdır. Pazarlama analizlerinde önce durum analizi yapılmaktadır. Bu aşamada birkaç tane değişken kullanılmaktadır. İlk önce rekabet ortamı araştırılmaktadır. Buna göre, farklı sektörlerde olan rakiplerin dağılımları, sahip oldukları Pazar payları araştırılmaktadır. Daha sonra, firmalar arasında bulunan ürün farklılıkları, pazarda bulunan talep farklılıkları, pazarın koşulları, maliyet farklılıkları ve koşulları ile bütün bunların dağıtım kanalları araştırılmakta ve var olan durumun analizi yapılmaktadır. Bütün bunlar, pazara girecek olan firmanın kullanabileceği değişkenler olmakta ve pazarın neresinden gireceğini, hangi ürün ve hizmet özelliklerinin talep göreceğini görebilmesini sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, gün geçtikçe hızlı değişimlerin yaşandığı teknolojinin anlaşılması ve doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Firmalar ile devlet arasında olması gereken ilişkilerin de doğru kurulması ve firmanın önünü açabileceği şekilde değerlendirilmelidir. Gelelim en önemli konuya yani talep durumuna, bu konu bütün firmalar tarafından, hakkında çok az bilgi sahibi olabildikleri konu olmaktadır. Burada yapılması gereken analizin, hem nicel olarak hem de nitel olarak yapılması gerekmektedir. Bu noktada pazarın potansiyeli incelenmelidir, burada makro ve mikro yöntemler kullanılabilmektedir. Pazar payı, firmanın satışlarının, bütün endüstri satışlarına oranı ile ölçülmektedir. Belirlenen bir dönem içerisinde olup, tahmin edilen satış miktarı kastedilmektedir. Bu ölçümlerin yapılması, firmanın pazarlama faaliyetlerine başladığında, ne tür davranışların geliştirilmesi gerektiğini bilmesini ve ona göre yol ve yöntem bulmasını sağlar.

Pazar talepleri nitelik analizlerinde, tüketici davranışları incelenmektedir. Müşteri veya tüketici davranışları, psikolojik, ekonomik, sosyal yönlerden incelenmektedir. Tüketicilerin ekonomik yönden davranışları, onların gelir durumlarını ve ürünün fiyatları konularını aydınlatmaktadır. Onların psikolojik yönden incelenmeleri ise; öğrenme durumları, nasıl güdülenebilecekleri durumu, algılama durumları, alışkanlıkları ve karakter özellikleri aydınlatılmaktadır. Tüketicilerin sosyal yönlü davranışlarını da; gelenekleri, kültürleri, sosyal sınıfları, referans aldıkları grupları, aileleri ve kişisel çevreleri aydınlatmaktadır. Pazarlama analizinden sonra piyasaya girmektedirler. Elde edilen verilerin ışığında, kendi yol ve yöntemlerini tespit eden firmalar, pazardaki ilerlemelerinde daha net yollar kat etmektedirler.

Pazarlama analizlerini de, piyasada faaliyet gösteren PR kuruluşları yapmaktadırlar. Yani piyasa araştırma analiz şirketleri olmaktadırlar. Günümüzde bu tip araştırmaların büyük çoğunluğu, internet üzerinden yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan analizler daha kesin sonuçlar vermekte ve çok daha hızlı yapılabilmektedir.