İyi bir pazarlamacının sahip olması gereken özellikler, araştırması ve yapması gereken tespitler şöyledir; satacağı ürünün hedef kitlesini tanımalıdır yani ürün ve hizmeti, hangi özelliklere sahip tüketiciye sunacağını belirlemelidir. Belirlediği hedef kitlenin özelliklerini tespit ettikten sonra, onlara hangi mesajlarla gitmesi gerektiğini ve onlara hangi kanallardan ulaşması halinde, etkili bir yol izleyebileceğini tespit etmelidir. Yani hedef kitlenin ihtiyaçlarını, isteklerini, arzularını, onların ekonomik yapısını, satın alma eğilimlerini, satın alma eğilimlerini etkileyen unsurları öğrenerek yola çıkmalıdır. Hedef kitlesinin tespit edilen özelliklerini, hangi mesajları ileterek etkileyebileceğini, onları, istenilen yönde değiştirebileceğini, satın alma eğilimine engel teşkil eden unsurları devre dışı bırakmak için ne tür yollar takip etmesi gerektiğini planlamalıdır. İyi bir pazarlamacı, her şeyden önce, kendi firmasının vizyonu ve misyonunu Pazar değişkenlerine ve tüketici beğenilerine göre oluşturmalıdır. Satışa çıkaracağı ürün ve hizmet özelliklerini en ince ayrıntılarına kadar bilmeli, onların pazarda bulunan benzer ürün ve hizmetlere göre, zayıf ve eksik kalan yönlerini tespit etmelidir. Satışa çıkaracağı ürün ve hizmetlerin zayıf ve eksik yönlerini, hangi faaliyetlerle kapatabileceğini bulmalıdır. Bunun dışında firmasının, Tanıtım yapabilecek bir bütçesinin olup olmadığını, varsa bunun ne kadar olabileceğini, ayrılan bütçe ile ne tür reklam tasarımlarının, yapılabileceğini, hangi reklam mecralarını kullanabileceğini gene en ince ayrıntılarına kadar stratejik olarak planlamalıdır. Tüketicilerin onu tercih etme nedenlerinin neler olabileceğini bilen pazarlamacı iyidir. Pazarlama için yeterince insan ve bilgi kaynağının olup olmadığını, varsa bunları nasıl kullanabileceğini belirlemeli ve buna göre bir yol haritası çizmesi gerekmektedir. İyi bir pazarlamacı, pazarın taleplerini öğrenerek, kendi gelirlerini ve giderlerini karşılayabileceği, Pazar payının ne olması gerektiğini tespit etmelidir. Bu ona hareketlerini uygulayabileceği, alanı sınırlamasını ve sadece sınırladığı alan ile ilgili değişkenlerle mücadele etmesini sağlar. Diğer şekilde altından kalkamayacağı, değişkenleri de hesaba katması gerekmektedir. Araştırdığı pazarın belirli alanlarında, yeterince hizmetin verilmediği, kendisinin daha rahat ve avantajlı olarak faaliyet gösterebileceğini düşünmesi halinde, buradan başlaması, bu alanların boşluklarını doldurması daha mantıklı olmaktadır. İyi bir pazarlamacının algıları yüksek olmalıdır. Tüketicilerin davranışlarını, onları etkileyen faktörleri, pazardaki rakiplerinin durumlarını, ürün ve hizmetlerini, bunların özelliklerini öğrenerek işe başlamalıdır. Zaten iyi bir pazarlamanın nasıl olması gerektiği konusunda, uzmanların görüşleri her yerde bulunmaktadır. Bunun dışında, pazarlama planlarının nasıl oluşturulması gerektiği konusu da aydınlatılmış durumdadır. Bunlara göre, içlerinden firmasına en uygun planı, pazarlamacı oluşturabilmektedir. Bu planların, kendi öznel koşullarına göre oluşturulması en mantıklı yol olmaktadır.

Arşiv

Etiketler