Reklam ajansları, firmaların amaçlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak çizdikleri stratejiler doğrultusunda çalışırlar. Firmaların amaçları genellikle; markalaşma, rekabet, ürün ve hizmet satışlarının arttırılması gibi hedeflerdir. Reklam ajansları, firmaları, bu amaçlarına ulaştırabilmek için, plan ve bu planı oluşturabilmek için, toplumsal araştırmalar yaparlar. Firma, yukarıda belirtilen her hangi bir amacını gerçekleştirebilmek için, kampanyalar düzenleme ihtiyacı duyar. Kampanyanın doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için, sektör uzmanlarının çalıştığı ajansları, bu işlerle görevlendirirler. Bu görevlendirmeyi yaparlarken, ilgili ajansa amaçlarını ve bunun ayrıntılarını, sektörde (Biref) diye isimlendirilen bir sunumla anlatır. Sunumda, tanıtım yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu, Pazar durumunu, firmanın yapısını, firmanın misyonunu ve vizyonunu, bugüne kadar yaptıkları bu tip kampanyaları, hedef kitlenin yapılan tanıtımlara karşı tepkilerini anlatarak, yeni çalışmalarla hangi noktaya gelmek istediğini aktarır.

Reklam ajansları, sunumdan aldıkları bilgilerin üzerine, bir de toplumsal analizleri başlatırlar. Bu analizlerde, hedef kitlenin özelliklerini, tepkilerini, beğenilerini, firmaya bakış açılarını, ondan beklentilerini, özlemlerini öğrenir. Ajans, toplum analizlerinde kullanacağı test ve yönergeleri, firmanın amacının türüne göre şekillendirir veya şekillenmesini sağlar. Buradan da bilgileri elde ettikten sonra, firmanın sunumunda, ayırdığını ifade ettiği bütçe çerçevesinde, bu işin stratejik planlamasını yapar. Firmanın amacına ulaşması için, hangi tasarım türünü, hangi mecraları kullanabileceğini, en ince ayrıntılarına kadar tespit eder. Yapılacak tasarımların türüne göre, yani, film ve türü, baskılı mecralar olan gazete veya dergi tanıtımları, açık hava mecraları v.s. bu alanlarda ihtiyaç duyacağı firma veya ajanslarla işbirliği yaparak, tasarımları yapar. Bu tip kuruluşların bünyesindeki metin yazarları, yazılan metinleri her mecraya uygun olarak hazırlarlar.

Tanıtım ajansı, tasarımlarını yaptıktan sonra, kendi bünyelerinde bulunan, medya planlama birimi aracılığıyla, tanıtımın yayınlanacağı mecralarla ilgili firmaları, televizyon kanallarını, internet reklam ajanslarını, dijital ajansları devreye sokarak, uygulanması gereken kampanyayı başlatırlar. Kampanya başladıktan sonra ve bitiminde, toplum analizlerini isterlerse sürdürebilmektedirler. Bu defa yapılan kampanyanın toplum üzerinde yarattığı etkileri, yapılan işin başarısını ölçmek için analiz yaparlar. Tanıtım ajansı bu süre boyunca, firmanın hedef kitlesi ile ilgili edindiği bilgileri, firmayla paylaşarak, firmanın kendi bünyesinde yapması gereken yenilikleri, değişiklikleri yapmasını sağlar.

Reklam ajansları, firmaların Pazar mücadelesine hız katan, onların başarılı olmalarını sağlayan, amaçlarına ulaşmalarını sağlayan kuruluşlardır.

Arşiv

Etiketler