Radyo reklamlarında metinler de diğer alanlara özgü olarak yazılan metinlerle aynı aşamaları geçirmektedir. Burada önemli olan ve radyo tanıtımlarını diğerlerinden ayıran özellik, radyoların sadece işitsel olması, dolayısıyla buraya yazılacak metinlerin, bu doğrultuda olması faydalıdır. Temelde radyoyaya yönelik bu tip metinlerin özellikleri şunlardır; dinleyicinin ilgisini çekmesi, haber vermesi, gerekli bütün bilgileri anlaşılır ve inandırıcı bir şekilde anlatması, tüketicinin ürünü algılamasını sağlamasıdır. Tanıtım metinleri yazılırken, belirli bir plan çerçevesi izlenir. Radyo mecrasına yönelik, iyi bir metnin ortaya çıkması için, insanlarını ilgisini çekecek unsurların kullanılması gerekmektedir. Metnin, anlaşılır ve inandırıcı olması, ürünün istenilmesini sağlaması, tüketicilerin ürünü satın almaya yönlendirmesi, olması gereken unsurlarıdır. Bunların dışında, ürün ve hizmet özelliklerinin tanıtımında, ürün veya hizmette bulunan dezavantajları, avantaja çevirmesi başarısını etkilemektedir. Radyo reklamları, tekrarlar yaparak, tüketicilerin zihinlerine yerleşmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken, bu tekrarların gereğinden fazla olmamasını sağlamaktır.


Radyo reklamlarının metinleri, hangi mecra için tasarlanırsa tasarlansın, anlaşılır olmalıdır. Uzun ve karmaşık ifadeler kullanılmamalıdır. Kullanılan ifadelerin farklı mesajlara kayma özelliklerinin olmamasına dikkat edilmelidir. Burada kastedilen, cümlelerin bütünü değildir. Bazen sözcükler bile çok önemli olmaktadır. Bu yüzden onların seçiminin özenle yapılması doğru olandır. Tanıtımda aktif cümlelerin kullanılması oldukça önemli olmaktadır. Bunlar tüketicinin kedisine yönelik hitaplar olduğunu düşünmesini sağlamaktadır. Cümle yapıları ve paragraflar arasında, yapılması gereken geçişlerin akıcı olması da, tüketicinin algılarını etkilemektedir. Bu şekilde radyo reklamlarını daha uzun süre dinleyebilmektedirler. Radyo tanıtım metni, farklılık ta içermelidir. Daha önce, sürekli kullanılan metinlerinden daha farklı olduğunu hissettirmeli ve yeni olduğunu anlatabilmelidir.


Radyo reklamlarının metinleri oluşturulurken, bunların bir başlığı, bir alt başlığı, isim ve adres kısımları, sloganları bulunmaktadır. Başlık, çalışma ilk duyulduğunda söylendiği için, çok dikkat çekici ve çarpıcı olmalıdır. Bütün mesajın özünü anlatabilmesinin yanında, metnin diğer kısımlarına da ilgiyi çekmesi gerekmektedir. Buna göre, genel olarak yapılan tasarımlarda kullanılan başlık çeşitleri şöyle olmaktadır; deklaratif başlık, soru başlığı, emir şeklindeki başlık, özdeşleştirme özelliği taşıyan başlık, slogan başlık, metin başlık, zıt başlık. Bunların her biri metinlerin tasarlanması esnasında kullanılmaktadır.


Tasarımların ara metinleri de dikkat isteyen ayrı bir konudur. Burası ana fikri içeren kısımdır. Buradaki ifadeler tanıtımın temasında verilmek istenilen hissin, duygunun tam olarak verildiği yerdir.