Reklam, tasarım aşamasına gelene kadar, bir dizi aşamadan geçmektedir. Bu aşamaların dışında, öncelikle iyi bir reklamın yapımı, küçümsenemez bir yaratıcılık yeteneğinden geçmektedir. Belki pek çok tasarımcı, reklam sektöründe, yaratıcılık kabiliyetine sahip olarak meslek hayatına devam etmektedir. Fakat bilinen bir gerçek var ki, günümüzde reklam sektörü, her tür malzemeyi kullanmış ve bunların pek çoğunu tüketmiş bulunmaktadır. Hem televizyonlarda hem reklamın diğer mecralarında tasarlanan reklamlar, birbirine çok benzemektedir. Çok az reklam tasarımı diğerlerinden ayrıt edilebilecek unsurlara sahip olarak tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Tasarımcıların yapılarında bulunan yaratıcılık, artık yeterli olmamakta ve daha özel bir yaratıcılığa ihtiyaçları bulunmaktadır. Hemen her konuda olduğu gibi, bir insanın bir alanda yeterince yaratıcı olması, kesinlikle bir bilgi birikimine sahip olmasından geçmektedir. Yani tasarımcıların reklamla ilgili her konuda, özellikle reklamın ve toplumun, sektörlerin tarihsel gelişimlerini, bugüne kadar kullanılmış yöntemleri, bugün her mecrada yayınlanan reklamları bilmeleri gerekmektedir.

Yani, reklam alanında eğitimli veya deneyimli olması gerekmektedir. Şu da bir gerçektir, tasarımcının algıları, yaşama bakış açısı ve kişiliğinin farklı olması gerekmektedir. Açık bir algılama, üretken bir zihin, farklılıkları görebilen, çok çok özenli ve insanların yapısal özelliklerini hesaba katabilen bir altyapısının olması, yaratıcı olmasını sağlamaktadır. Reklamla ilgili bütün öğeler ve kullanılmış olanlar bilindikten sonra, yeni bir şey üretilebilmektedir. Bugün bir reklam kirliliği bulunmaktadır. Tüketiciler, yıllardır üzerlerine akan reklam mesajlarını, artık algılayamaya bile çalışmamaktadır. Hem yaşamın gerektirdiği zorluklar hem de günlük yaşamın hengâmesi buna imkân vermemektedir. Öyleyse, bulundukları temel yapıların çözümlenerek hareket edilmesi, onların, yaşamın zorluklarından ve günlük hengâmeden başlarını kaldırıp bakma ihtiyacı hissedebilecekleri bir yaratıcılık gerekmektedir.

Bunların doğrultusunda tasarlanan, farklı, çarpıcı, insanların ilgisini çeken, onları doğru yönlendiren reklam iyi bir reklam olmaktadır. İyi bir reklamın mesajları, kısa ve öz, çabucak algılanabilen olduğunda ve insanların ihtiyaçlarından çok isteklerine, arzularına cevap verebilen reklam olduğunda iyi olmaktadır. Pazarlama dünyasının tespitleri arasında şu unsur bulunmaktadır; “İnsanlar ihtiyaçlarını değil, istediklerini almaktadırlar” yani aslında tüketicilerin arzularına, ideallerine, gelecek beklentilerine hitap etmek gerekmektedir. Bugün reklam sektörünün de çok iyi bir tespiti bulunmaktadır; “marka, ürün ve hizmet özellikleri, günümüzde insanların duygu dünyasıyla ilişkilendirilmelidir” evet, bütün bunlar iyi bir reklam tasarımının yapılmasını, reklamın amacına ulaşmasını sağlar.

Öyleyse, yukarıda bahsedilen bütün özelliklerin temelinde, şunun olması zorunlu olmaktadır. Reklam tasarımcısı, bilimsel disiplinleri, toplumun ekonomik, sosyolojik, kültürel yapısını çok iyi bilmek zorundadır. Reklamın gelişimini, bugüne kadar reklamın topluma sunduklarını, toplumun sunulanlara tepkisini, en son gelinen noktada, toplumun özlemlerini bilerek yaratıcılığını konuşturmak durumundadır. Bunların üstünden tasarlanan reklam, bulunan bir fikir, farklılık, yenilik, en küçük bütçelerle bile çok iyi bir reklam olarak ortaya çıkar.

Arşiv

Etiketler