Nielsen Pazarlama Ölçüm ve Analiz firmasının yaptığı araştırmaya göre, internet üzerinde üzerinde yayınlanan online video reklamları sonuçlara göre televizyon reklamlarından daha etkili olduğunu ortaya koydu. Diğer bir açıdan bakıldığında televizyon reklamlarının ve reklam kampanyalarının internet üzerinde de devam ettirilmesinin büyük bir başarı getireceğini, sadece televizyonun bir reklam mecrası olarak kullanılmasının kampanya ve hedefler açısından bir kayıp olacağı belirtildi.

Nielsen'in yaptığı online video reklam araştırmasında 18 ay boyunca 238 markanın 951 adet reklamı üzerinde ölçümleme yapıldı. 18 ay gibi sürede yapılan reklam ölçümlemeleri sonucunda, internet üzerinde gösterilen video reklamların televizyon üzerinde gösterilen reklamlara göre genelde yaklaşık %19 kadar daha fazla bir geri dönüş ve fayda sağladığını ortaya koydu. Ayrıca marka bazında, satılan veya verilen hizmetin beğenilmesi ve reklam mesajının iletilmesi açısından online video reklamları bu alanlarda da televizyon reklamlarının önüne geçti.

Yapılan araştırmada bulunan bir diğer sonuç ise; televizyon üzerinde gösterilen reklamlara nazaran internet üzerinde yayınlanan video reklamlara izleyicilerin tepkisinin ve geri dönüşlerinin daha fazla olduğu. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi ise internetin bir reklam mecrası olarak "etkileşim" gibi büyük bir avantaj sunması. Her iki reklam mecrasınında kampanya dahilinde kullanılması, reklama yapılan yatırımların geri dönüşünde büyük bir artış göstermesine neden oluyor. Açıklanan rapor sonucunda, her televizyon reklam kampanyasının internet reklamcılığı ile birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor ve reklam ajanslarına bir tavsiye olarak sunuluyor.

Arşiv

Etiketler