Reklam tasarımı, normal prosedürlerle yapılacak olursa, uzun araştırmaların sonucunda yapılan bir iş olarak ortaya çıkmaktadır. Reklam, günümüzde firmaların en çok önem verdiği, hakikaten de onların pazardaki ilerleyişini derinden etkileyen bir mecradır. Pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olan reklam, firmaların kurumsal kimliğini, onun vizyonunu, misyonunu, ürettiği ürün ve hizmetlerinin özelliklerini yansıtabildiği şekilde etki etmektedir. Bu durum ise, hem çok önemli olmakta hem de tehlike oluşturmaktadır. Reklam tasarımı, verilmesi amaçlanan mesajlara göre şekillendirilmektedir. Bir mesajın tam olarak iletilebilmesi için, tüketicinin mesajı tam olarak anlayabilmesi için kullanılması gereken araç, gereç, imaj, slogan, müzik, ifade, ibare v.b. pek çok unsurun seçilebilmesidir. Örneğin, “kalite bizim standardımızdır” mesajını verebilmek için bir tasarımcı neleri kullanırsa, tüketici bu mesajı, tam olarak bu şekilde algılar ve ona güvenir. Bu mesajın doğruluğunu, tasarımcı neleri kullanırsa ispatlamış olur ve saygı uyandırır. Buna benzer mesajlar ve buna yönelik sorulan soruların cevapları reklam tasarımıdır.

Tasarımcı bu noktada, istediği her şeyi kullanma özgürlüğüne sahiptir. Önemli olan, bu ve buna benzer mesajların doğru olarak ifade edilmesidir. Bunun ister yazıyla, ister görüntüyle, ister fotoğrafla, ister karşılıklı diyalogların geçtiği reklam filmiyle ya da reklam cıngılıyla yapılmış olmasının önemi, sadece firmanın bütçesini bağlar. Ama hangi mecra olursa olsun, tasarımcının, bu soruların karşılıklarını, oldukça farklı ve çarpıcı bir biçimde bulmak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu hem tasarımcının işidir hem de reklam metin yazarlarının. Piyasa da, bu anlamda faaliyet gösteren, reklam metin yazarları, her reklam ajansında bulunmamaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda, reklam metninin yazılması konusu tasarımcıya düşmektedir.

Aslına bakılırsa, reklam analizleri, tüketici davranışlarının belirlenmesi için, onca soru anketleri, onca yönergelerin tespit ettiklerini düşündükleri veriler ve toplum üzerinde etkili oldukları söylenen pek çok unsur, tasarımlarda kullanıldığında çok da farklılık yaratmamaktadır. Burada şundan bahsedilmektedir; örneğin toplum analizlerinde, tüketicilerin, reklamda mizah öğesinden etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Reklam ajansı, reklam tasarımını mizah üzerinde kurgulamaya başlamaktadır. Fakat bu zaten alışılagelmiş bir tasarım biçimi olmakta ve toplum, reklamları zaten eğlendirici bir program olarak görmektedir. Evet, belki reklam onları eğlendirmekte ve nispeten bu noktada başarılı olabilmektedir. Bizce asıl olması gereken şey, reklam tasarımının, tüketicileri şaşırtması ve direkt içine çekmesidir. Her reklam tasarımını gördüklerinde ilgiyle ve beğeniyle onu izlemeleridir. Burada kesinlikle, toplumu yanlış yönlendiren veya reklam tasarımlarının farklı mesajlar vererek, toplumda olumsuz davranışların gelişmesine neden olan biçimlerden bahsedilmemektedir.

Burada bahsedilen şey, bazen toplum analizleri yapılmadan, öyle bir konu veya kullanılabilecek öyle bir unsur geliştirilir ki, tüketiciler onu izlemekten kendilerini alıkoyamazlar. Belki de bu kadar uzun zamandır, reklamcıların yaratıcılıklarından bahsediyor olmamız, yani yaratıcılık derken, tam olarak bunun kastedildiği bilinmemektedir. Kimi tasarımcı, yaratıcı bir tasarım yapacağım derken; bir logo örneğinde, onu eğip bükerek, yazı karakterini değiştirerek, renkleriyle oynayarak v.s. binlerce şeklinin yapıldığı logolara benzetmekte ve bu, firma için uygun olsa da hiçbir özelliği olmamaktadır. Belki de yaratıcılık derken, tek çizgi bile olsa, logonun bir duruşunun, bir bakışının, bir konusunun olması beklenmektedir.  

Arşiv

Etiketler