Hemen hemen bütün gazetelerin bunlara yönelik bölümleri bulunmaktadır. Gazeteler bu alanları, firma, kurum ve kuruluşların, vatandaşların, emlak satış ve kiralama istekleri, eleman ve iş bulma istekleri, araç satın alma veya kiralama istekleri için kullandırmakta ve gazetelerin belirlenmiş sayfalarını bu alanlar için ayırmaktadır. Bu tip işler genellikle bu kısmda yer almaktadır. İlanların daha farklı yapıda olanları; zayi, duyuru, vefat ve başsağlığı ayrı alanlarda veya bunların bitiminde yayınlanmaktadır. Gazete ilanları, reklam sektöründe faaliyet gösteren reklam ajansları vasıtasıyla alıp yayınlamaktadır. Bu tip ajanslar, belirledikleri, tirajları yüksek gazetelerden herhangi biri veya bir kaçıyla bu anlamda anlaşma yapmaktadır. Anlaşmaları kapsamında, gazetelerden veya verdikleri duyurlar için kişiler veya kurumlar tarafından ödenen ücretin, belirlenen bir miktarını almaktadırlar. İlan ajansları, anlaşma yaptıkları gazetelerde yayınlanmasını sağlamak üzere aldıkları, tasarım gerektiren her duyuruyu, kendileri tasarlamakta ve o şekilde gazetelere göndermektedirler. Gazeteye vermek isteyen kişiler veya kurumlar, verdikleri işlerin ücretlerini de ajanslarına ödemektedirler. Kurumlar veya kişiler, direkt olarak gazeteye bu tip işlerini vermemektedirler. Ajanslar, anlaşmalı oldukları gazetelerin resmi kuruluşları olmaktadırlar.

Günümüzde hem insanlar yani bireyler hem de kurum, kuruluşlar gazete reklamlarını takip etmekte ve yukarıda sayılan ihtiyaçlarını bunlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Kimi alıcısını oradan bulmakta kimisi elemanını, kimisi aracını kiralamakta veya oradan iş bulmaktadır. Toplumun bütün tabakaları en alttan en yukarı doğru, gazete ilanlarını takip etmektedir. Günümüzün gelişen teknolojisi, değişen piyasaları, değişen fiyatları, üretici ve tüketici taleplerinin hepsi bu bölümlere yansımaktadır. Gazete ilanları, bölgelere göre yayınlanmaktadır. Bir ilin reklamları, kendi içerisinde basılıp dağıtılan gazetelerde yayınlanmakta, bir başka ilin yayınları da kendi içerisine dalğılmaktadır. Her ilde bulunan firmalar, kişiler, kurumlar ihtiyaçları için kendi bölgelerini seçerek gerekeni duyurmaktadır. Aynı şekilde bunları takip eden ihtiyaç sahipleri de kendi bölgelerindeki gazeteleri incelemektedirler. Bu tip ihtiyaçları olan kurum ve kuruluş veya kişiler genellikle tirajları yüksek gazeteleri tercih etmektedirler. Gazete ilanları, içerdikleri sözcüklere göre, gazeteler tarafından ücretlendirilmektedir. Genellikle sözcük başına ücret almaktadırlar. Diğer kalıplarda ise, renk sayısı, çerçeveli olup olmaması, içeriğinde fotoğraf veya resimlerin olup olmamasına göre ücretleri farklılık göstermektedir. Ücret durumları gazeteden gazeteye de değişiklik göstermektedir.

Tirajları yüksek gazeteler birden fazla kitleye dağılmakta ve birçok insanın bunları, görmesini ve takip etmesini sağlamaktadır. Gazete ilanları, birçok anlamda sektörlerle ilgili ekonomik gidişat, sektörlerle ilgili canlılık, piyasa ekonomisinin genel görünümü ile ilgili bilgileri vermektedir. Örneğin emlak sektörünün çok fazla görünmesi, her gün birbirinden farklı duyuruların gazetelerde boy göstermesi, emlak sektörünün canlılığını, insanların emlak alımı ve satımını yapabildiklerini göstermektedir. Bu da insanların, kurum ve kuruluşların, mali dengelerinin iyi olduğunu göstermektedir. Emlak sektörü ile ilgili olanların azalması ise, bu sektörde canlılığın olmaması yani, insanların bu alana yatırım yapmadığı, mali dengelerinin istenilen ölçülerde olmadığının göstergesi olabilmektedir. Yani kriz etkilerinin varlığını göstermektedir. Gene aynı şekilde, vasıta alım satım veya kiralama olaylarında durum aynı olmaktadır. Bu tip ihtiyaçların çokluğu veya her gün değişmesi sektörün içinde bulunduğu kriz durumunu veya kriz etkilerinin olup olmamasını yansıtmaktadır. Gene benzeri durum, eğitim kurumlarınınkinde de vardır. Eğitim kurumları, yani dershaneler v.b. kurs veya verdikleri eğitimleri belirtmektedirler. Bu tip duyuruların çoğalması veya azalması bu tip kurumlara olan talebin durumunu yansıtmaktadır. Eğitim almak isteyenlerin bu tip kurumları kullanma durumları ise; işsizlikle ilgili verileri gün ışığına çıkarmaktadır.

Genellikle kriz durumlarında, işsizlik artmakta ve insanlar iş bulabilmek için, bu tip eğitim kurumlarının farklı eğitimlerini almaya başlayarak, işsizlik sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar. Ama işsizlik durumuyla ilgili veriler asıl olarak bunlardan değil de, eleman bölümlerinden anlaşılmaktadır. Firmalar, kendi bünyelerinde bulunan birimlerden herhangi bir alanında istihdam etmek üzere, kaliteli iş gücü arama durumlarını, gazetelerden duyurarak bulmaya çalışmaktadırlar. Aradıkları vasıfları, nitelikleri belirterek, iletişim adreslerini veya başvuracakları yerleri belirtmektedirler. Gazeteleri takip eden ve ilgili vasıflara sahip olan insanlar ise, bunları inceleyerek buralara başvurularını yapmaktadırlar. Buralardan, işsizlik oranları aşağı yukarı tahmin edilebilmektedir. Firmalarının eleman ihtiyacının çokluğu, işsizlik durumunun az veya nispeten az olduğunu, bu anlamda piyasanın canlı olduğunu göstermektedir. Firmaların duyurlarının az olması ise, (bu durumlar genellikle, ekonomik kriz ortamlarında çok görülen bir durumdur) ekonomik krizin varlığına dair göstergelerden biri olmaktadır. Gazetelerin bu sayfaları, iş arayanlar tarafından da kullanılabilmektedir. İş yerlerini devretmek isteyenler v.s.

Gazetelerin bu sayfaları, pek çok amaç için kullanılmaktadır. Firmalar bu alanları hem ihtiyaçlarını karşılamak için hem de kendi reklamlarını yapabilmek için kullanabilmektedir. Bunlarda vefat, teşekkür, resmi kurum ve kuruluşların duyuruları, zayi, doğum günü v.s. pek çok çeşidi yer almaktadır.  

Arşiv

Etiketler