Pazarlama alanında satışların arttırılması, bazı eğitimleri veya deneyimleri gerektirmektedir. Pazarlamada satışların arttırılması, pek çok etkenin bilinmesini ve bunların etkin bir şekilde kullanılabilmesini gerekli kılmaktadır. Pazarlamacıların bu alanla ilgili uygulamaları gereken teknikler satış durumunu negatif veya pozitif yönde etkileyebilmektedir. Pazarlamanın pozitif yönde etkilenerek sürdürülebilmesi için, yani satışların arttırılmasını sağlamak için, değişen pazarı, bütün değişkenleriyle beraber çok iyi tahlil etmeleri gerekmektedir. Bunların tahlil edilmesi pazara uygun satış stratejilerinin yapılmasını kolaylaştıracaktır. Rekabeti ve müşteri özelliklerini, aynı şekilde çok iyi kavramaları ve bunlar öğrenildikten sonra, pazarlama stratejilerini belirlemeleri, birbirinden farklı pazarlara uygun, Pazar karmaları oluşturabilmeleri gerekmektedir. Çünkü her pazarın kendi özgü durumları ve yapılanması bulunmaktadır. Bunların çözümlendikten sonra, stratejilerin belirlenmesi, riskleri azaltacaktır. Pazarlama alanın kendi içerisinde geliştirmiş olduğu müşteri bulma ve izleme tekniklerini kullanmaları satışı arttıran etkenlerin başında gelmektedir. Müşteri bulma ve izlem teknikleri arasında şunlar yer almaktadır. Satış stratejilerinin belirlenmesi ve satış platformlarıyla çalışma, pazarı tarama, bilgi toplama, randevu alma yolları, mektup yazma, telefon etme, ziyaret etme ve davet teknikleri, mevcut müşterilerden yeni müşterilere ulaşma teknikleri v.b. bulunmaktadır. Pazarlamacıların, satışları arttırabilmeleri aynı zamanda müşterilerinin analizlerini çok iyi yapabilmelerine de bağlı olmaktadır. Ne istediğini, onu ikna etmenin yollarını, müşterinin alım yapmasının önünde duran engelleri v.b. Satış danışmanlığı tecrübeleri onlar için önemli olmaktadır. Satış danışmanlığı, satış ile ilgili sürecin etkin tamamlanabilmesini sağlamaktadır. Pazarlamacılar, satışların arttırılmasını sağlamak için, satışın aşamalarını planlamalıdırlar. Bunun için müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri gerekmektedir. bununla ilgili de yukarıdakilere ek olarak, beden dilini kullanma, empati kurma veya empatik düşünme becerilerine sahip olmaları, müşterilerinin ihtiyaçlarını belirlemelerini kolaylaştıran etkenlerin arasında bulunmaktadır. Pazarlamacılar, fiyat söyleme, itiraz karşılama ve soruları cevaplama tekniklerini kullanarak satışlarına yön verme de onların yapmaları gereken durumlar arasında yer almaktadır. Pazarlamacılar, satış sinyallerini alabilmeli ve ona göre satışı kapatabilmelidirler. Bu durum onların satış durumunu uzatmamalarını, en kısa sürede etkin satış gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca satış sonra izleme durumunu yapabilmeli ve hizmet sunumlarını planlayabilmelidirler.

Arşiv

Etiketler