Pazarlama, kişi veya firmaların kendi amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlama adına, ürün veya hizmetlerin, düşüncelerin üretilmesini, fiyatlarının belirlenmesini, dağıtımını ve satış faaliyetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını içeren faaliyet sürecine verilen isimdir. Değişim esnasında, taraflardan biri amaçladığı karşılığı alabilmek için inceleme yapar, plan oluşturur. Kişi veya örgütün bu anlamda planlamalarını uygulamaya koymasına pazarlama yönetimi denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, pazarlama yönetimi, etkili bir değişimin yapılabilmesi için, pazarlama faaliyetlerinin planlanması, planın uygulamaya konulması ve kontrol edilme süreçlerinden oluşmaktadır. Pazarlamanın özellikleri içerisinde şu tip özellikler yer almaktadır; değişimi kolaylaştırmaya yönelik olması, insan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması, değişen çevre koşullarında da yapılabiliyor olması, kişiler veya örgütler tarafından yapılıyor olmasıdır. İnsanların bazı temel doygunluklarından yoksun olduklarını hissetmeleri ihtiyacı doğurmaktadır yani ihtiyaç olmaktadır. Pazarlama eylemlerini oluşturan özellikler ise; satış görevlilerinin seçilmesi, işe alınması, eğitilmesi, ödüllendirilmesi, bu alan için yapılan reklamların etkisinin ölçülmesi, reklam verilen mecraların seçilmesi ve reklamların yayınlanmasının sağlanması, reklam mesajlarının ve görüntülerinin oluşturulması v.b şekilde devam etmektedir. Pazarlama yönetimi, kaç pazara girilecekse ona göre strateji geliştirmektedir. Bu anlamda pazarlama, eylemlerini şu şekilde oluşturmaktadır. Pazarı bölümlemekte ve hedef pazarı seçmektedir. Tüketicilerin davranışlarını inceleyerek, Pazar fırsatlarını değerlendirmekte ve denemeler yapmaktadır. İşletmeler genellikle, Pazar yönlü yapılanmaktadırlar. İşletmelerin Pazar yönlü olmalarına neden olan durumlar ise; pazarlama maliyetlerinin yüksek olması, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değişmesi, yeni pazarlara girmenin zorunlu hale gelmesi ve rekabet ortamlarının şiddetlenmesi olmaktadır. Pazarlama eylemlerinin yönetilmesinde benimsenen pazarlama yönetimi kavramları da, topluma, üretime, ürüne, satışa, pazara yönelik olan gibi, özelliklerin her biri, ayrı ayrı pazarlama yönetim biçimlerini içermektedir ve pazarlama yönetimi olmaktadır. Yukarıda, pazarın bölümlendiğinden bahsetmiştik, bu noktada Pazar bölümlemenin yararları olmaktadır. Pazarın ihtiyaçlarının saptanmasını sağlamakta ve pazarlamanın bilinçli ve etkili olmasını, yeni fırsatların ele geçmesini, pazarlama karmalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu noktada yapılan pazarlama bölümlemeleri bazı belli ilkelere sahiptir. Her Pazar bölümünde, alıcıların ortak ihtiyaçları tespit edilmektedir. Sosyal ve yasal engeller olmadığı ve her bölümün ölçülebilir olması gerekmektedir. Ayrıca her bölüme belirli dağıtım kanallarıyla ulaşılabilmelidir. Yukarıda bahsedilen eylem ve tanımlamaların hepsi ve daha fazlası, pazarlama yönetimidir.

Arşiv

Etiketler