Açık hava tanıtım mecralarından en çok kullanılan araçlardır. Billboard'lar hem ayaklı hem de uygun görülen yerlere ayaksız olarak, monte edilerek farklı farklı alanlarda kullanılmaktadır. Duvar tasarımları alanında, duvara monte edilmektedir. Yan duvarları geniş olan taşıtlara monte edilmektedir. İş yerlerinin önüne, yanlarına, çevrelerine ayaklı olarak monte edilmektedir. Firmaların bulunduğu bölgenin, uygun görülen sokak aralarına, şehir merkezlerine girerken, karayollarının uygun görülen noktalarına yerleştirilmektedir. Şehir merkezlerinde, AVM'lerin önlerinde, yanlarında, yakın bölgelerinde kullanılmaktadır. Bunlar, sadece dışarıda yani bir açık hava mecrası olarak kullanılmamaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ortamında da kullanılabilmektedir. Bu araçlara yönelik tasarımlar, çoğunlukla, firmaların öncesinde yaptıkları ve kampanyalarında kullandığı en etkili tasarımı yansıtırlar. Burada kullanılan tasarımlar, firmanın, televizyon reklam filminin görüntülerinden biri veya etkili olduğu görülen, kitle tarafından benimsenmiş bir tasarımı olmaktadır. Ama tek başına kendine özgü tasarlanmış olanlar da yoğunlukla kullanılmaktadır.

Bu araçların tasarımları, insanların yürürken, araçla geçerken görebildikleri reklam araçları olmaktadırlar. Bu yüzden, buraya özgü yapılan tasarımın da, kendine özgü yöntemleri bulunmaktadır. Örneğin; tek bir görüntü kullanılmakta ve en etkili sloganlar kullanılmaktadır. Veya ünlü simaların fotoğrafları, mankenlerin, fiziksel çekiciliği olan birin görüntüsü veya başka bir özelliği ile öne çıkmış kişilerin fotoğrafları kullanılmaktadır. Karikatürel tasarımlar, tasarımcıların imajlarından oluşan bütünlükler veya sadece metinlerden oluşan yazılar ve renkler kullanılabilmektedir. Billboardlar için tasarlanmış çalışmanın çok iyi seçilmesi halinde, oldukça dikkat çekmektedir. Bir günün içerisinde, onlarca kişi önlerinden geçmekte ve tasarıma birkaç saniye bile olsa bakmaktadır. Bu yüzden, tanıtım aracına uygulanan tasarımın özelliği, mesajları, görüntüleri çok önemli olmaktadır. Tek bir fotoğrafın kullanılması veya tek bir görüntünün kullanılması daha çok önemli olmaktadır. karmaşık olarak tasarlanmış birbirinden farklı görüntülerin yer aldığı tasarımlar, insanların gözünü rahatsız etmekte ve tasarıma dikkat etmemelerine neden olmaktadır.

Fakat günümüzde bu araç  tasarımlarının daha çok dikkat çekmesi için, sektör, bütün yaratıcılığını kullanmaktadır. Örneğin; bunlara, birden fazla tasarım uygulanabilmekte ve bunların belirlenmiş zamanlarda, birbirini takip eder şekilde, aracın içerisinde dönmesi sağlanmaktadır. Böylece insanlar farklı zamanlarda, aynı aracın içerisinde, farklı tanıtımları izleyebilmektedirler. Bazılarında ise, günün ışıklarına uygun olarak, belirlenmiş saatlerde, aracın ışıklandırılması sağlanarak, karanlıkta da reklamın görülmesi sağlanmaktadır. Gene hareket halinde olan araçların duvarına monte edilmekte ve bu araçların da, içerisinde birden fazla tasarımın dönmesi sağlanmaktadır. Aynı şekilde bunlar gece ve gündüz durumlarına göre, ışıklandırılabilmektedir. Bazıları uzaktan bakıldığında tasarımı göstermekte, insanların ona yaklaşmaları halinde de, aynaya dönüşebilme özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu tip billboard'lar aynı zamanda, onlara yaklaşan kişilerin sayısını da gösterebilmektedir. Sektör gittikçe bu özelliklere bir yenisini katmaktadır.

Yakın zamanlarda, başka bir ülkede uygulanan, aynı araç tasarımı ve ona eklenen özellik te oldukça dikkat çekici olmuştur. Bir yiyecek firması, tasarımda, çatala batırılmış biftek görüntüsü kullanmıştır. Bu görüntüyle birlikte, firma sloganlarının da yer aldığı aracın arkasına, insanların yoğun olarak geçtikleri saatlerde (örneğin; işe gidiş ve çıkış saatlerinde) çalışmak üzere, koku yayan bir mekanizma yerleştirmiştir. Koku, tasarıma uygun olarak, kömür ve karabiber kokuları yaymaktadır. Mekanizmaya eklenen vantilatör, kokunun dağılmasını sağlamaktadır. Bu durum ise çevrede ızgara yapılmakta olduğu hissini vermektedir.

Bu durum insanların ilgisini çekmiştir. Buna eklenen özellik, hem aracın dikkat çekmesini sağlamış hem de, dünyanın bir çok ülkesinde bulunan, medya organlarının, bunu haber yapmalarını sağlamıştır. Belki de firma, yerel bölgede çalışan orta ölçekli veya küçük bir firmadır. Eğer böylesi bir reklamı, en başından, dünya çapında yapmayı düşünseydi, milyonlarca dolar harcamak zorunda kalacaktı. Fakat yaratıcı bir fikirle, bu kadar küçük bir ayrıntıyı ekleyerek, çok fazla para harcamaya gerek bırakmadan, tanıtımı dünya çapında yaptı. Bu aracın tasarımlarını ve bu araçları, firmalar için çekici kılan özellik te, bu tip durumlar olmaktadır. Bu hem bu tip ürünlerin kullanımını, firmalar açısından önemli kılmakta hem de hakikaten, bazen çok önemli adımları, firmalara attırabilmektedir. Önemli olan, çarpıcı bir görüntü ve insanların hoşuna giden, dikkatlerini çekebilecekleri bir özelliğin, bu araçlara uygulanmasıdır. Bugüne kadar yapılan yaratıcı çalışmaların hepsi, araçlara uygulanmış farklı özellikler olmamaktadır. Sadece içerdiği tasarımın çarpıcılığı ile dikkat çeken billboardlar da çok fazla bulunmaktadır.

Bu araçlarda bu tip dikkat çekici unsurların kullanıldığı çeşitlerden biri de, müzikli billboardlar olmaktadır. Yine yukarıdaki kokulu örneğinde olduğu gibi, insanların yoğun olarak önünden geçtiği saatlerde araç, firmanın reklam cıngılını çalmaktadır. İnsanlar sokaktan geçerken, hem tasarımı izlemekte hem de cıngıl müziğini dinlemektedirler. Bu özelliğe sahip olanlar, açık havada oldukça dikkat çekmekte ve insanların merakını uyandırmaktadır. Müzikli olanlar, en çok internet alanlarında kullanılmaktadır. Daha doğrusu en çok oralardan bilinmektedir. İnternet ortamlarına göre tasarlanmış olanlar, firmanın cıngıllarını yayınlamakta veya spotlarını iletmektedir.

Dikkat çekici özellikler, insanların merak duygusunu uyandırmaktadır. İnsanlar merak ettikleri şeylere karşı ilgi göstermekte ve onu anlamaya çalışmaktadırlar. İnsanların, bir şeyleri öğrenmek için veya meraklarını gidermek için harcadıkları çaba, tanıtımı unutmamalarını sağlamaktadır. İnsanlar farklı olanı, yeni olanı, dikkat çekici olanı da unutmamakta ve onlara ilgi göstermektedirler. İnsanların bu çalışmalara ilgi göstermeleri halinde de, mesajları etkin bir şekilde almalarını sağlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler