Reklam, firmaların ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, tüketicilere anlattığı tanıtımlar bütününü oluşturmaktadır. Reklam bu tanıtımları yapabilmek için medya’yı kullanır. Medya ise; her çeşit bilgiyi bireylere, topluluklara, toplumlara aktaran görsel-işitsel-algısal kitle iletişim mecralarıdır. İnsanoğlunun yaşadığı her alandaki, müzik, sanat, olay, haber, eğlence, eğitim v.b. pek çok konuyu geniş halk kitlelerine ulaştıran yayınlar olmaktadır. Reklam sektörü de bu alanları tüketicilerine ulaşmak için kullanmaktadır. Televizyon, radyo, gazete ve dergiler bu alanda kullanılan en yaygın kitle iletişim araçlarıdır. Günümüz teknolojisinde gelişen, gene en yaygın kullanım alanlarına sahip, bu noktada televizyonu da geçmiş olan internet te kitle iletişim araçları arasına katılmıştır. Reklam bu alanların hepsini, kendi sektörünün özellikleri ve uygulama esasları çerçevesinde, markaları, ürünleri, hizmetleri, fikirleri, projeleri duyurmak ve kendilerini tüketicilerine anlatmak için kullanmaktadır. Tabi reklam bu alanları sadece duyuru veya bilgi aktarımı için kullanmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda, pazardaki yerini güçlendirmek, büyümek, satış miktarını arttırmak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek için de kullanmaktadır. Reklam, medyanın sahip olduğu bütün özellikleri, kendi amaçları doğrultusunda ustalıkla kullanmaktadır. Bu noktada uzmanlaşmış firmalar piyasa da faaliyet göstermektedir. Film yapım firmaları, reklam ajansları v.b. Televizyonun reklam filmi yayınlama özelliğini kullanarak, reklam filmleri hazırlamaktadır. Bu filmleri hazırlarken, insana dair tüm duygu ve düşünce sisteminin gelişimini hesaba katarak, işine yarayacak, reklam filmine farklılık, etkileyicilik, çarpıcılık katacak resimleri, oyuncuları, sesleri, ifadeleri, işaretleri, etkileyici slogan ve spotları kullanmaktadır. Gene aynı şekilde gazete ve dergilerde de belirledikleri hedeflere ulaşma noktasında, resim, fotoğraf, etkileyici reklam metinlerini harmanlayarak, reklam ilanlarını yapmaktadır. Radyolarda sesleri ve reklam metinlerini gene aynı hedefler doğrultusunda, dikkat çekmek ve dinlenmek, insanların zihinlerinde yer edinmek için kullanmaktadır. İnternet ise; televizyon, radyo, gazete ve dergilerde yayınlanan, bu mecraların her birinde bulunan bütün özellikleri içinde barındırmaktadır. Yani hem reklam filmlerini, klipleri, cıngılları, sesleri, hareketsiz metin ve tasarımları yayınlamaktadır. Üstelik insanların yaşamlarının her alanını kaplamış durumdadır. Bu alanları da aynı amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Üstelik bu alanda yeni yeni reklam biçimleri keşfedilerek, yaygılık kazanmaya başlamıştır. Kısaca reklam amaçlarını gerçekleştirmek için, medyayı kullanmaktadır. Medya toplum ile firmalar arasında kullanılan en etkili, kitle iletişim araçlarının toplamını oluşturmaktadır.

Arşiv

Etiketler