Reklam firmaların, marka, ürün ve hizmet özelliklerini, geniş halk kitlelerine aktardıkları tanıtımlar bütünüdür. Günümüzde reklam, sadece aktarım amaçlı kullanılmamaktadır. Artık tanıtım olmanın ötesinde ve birbirinden çok farklı misyonlar edinen reklam, toplumu yönlendirip biçim veren özellikleri taşımaktadır. Firmalar, serbest ekonomik sistemlerde, yerlerini sağlamlaştırmak, büyümek, satış miktarını arttırmak, rekabet edebilmek amacıyla reklama ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada insana dair bütün özellikleri kullanabilmektedir. Hedef kitlenin sosyolojik, psikolojik yönlerini, firmaların ürün ve hizmetleriyle veya markaların kullanımıyla özdeşleştirip amaçlarını gerçekleştirebilmektedir. Reklam sektörünün ve reklamcılığın gelişerek geldiği bugünkü nokta itibariyle, artık reklam sadece tanıtım ve aktarım olmaktan çıkmıştır. Piyasadaki benzer ürün ve hizmetlerin çok fazla artmış olmasından kaynaklı, hedef kitlenin dikkatini, o ürüne çekmek ve ürünü sattırmak durumdadır. Demek ki, reklam tasarımı yapılırken, insanların dikkatini çekebilecek yaratıcılığa sahip olması gerektiğini düşünebiliriz. Reklam tasarımlarının, insanların yaşamlarının her tarafını kaplamış durumda olması, onlarca slogan, onlarca ürün özelliği, birbirinden farklı reklam tasarımlarının her mecradan insanların üzerine doğru akması, reklamın tasarımını oldukça güç haline getirmiştir. Bu noktada reklam yaratıcılık gerektirir hale gelmiştir. Yaratıcılık ise; hitap edilen toplumun veya hedef kitlenin en küçük ayrıntısına kadar tanınmasını, tanıtılacak ürün veya hizmet özelliklerinin, bilinen toplumun hangi yönüyle örtüştüğünü bilmekle alakalı hale gelmiştir. Tek başına uç bir fikir, dikkat çeken bir slogan veya insanların bakmaktan kendilerini alıkoyamayacağı bir görüntü işe yaramamaktadır. Reklam tasarımı, firmanın misyonunu ve vizyonunu göstermelidir. Net, anlaşılabilir, okunabilir görsel güzellik ve ifadeyle anlatılmalıdır. Reklam sloganları veya spotları direkt verilmek isteneni vermeli ve kısa olmalıdır. Reklam tasarımı, hedef kitlesinin gelenek ve görenekleri çerçevesinde kendine yer bulacak şekilde yapılmalıdır. Reklam filminde kullanılan tema, farklı mesajları da beraberinde vermemelidir. Her düzeyden insana, aynı mesajı iletmelidir. Reklam hata kaldırmayan bir mecradır. Burada yapılan reklam hataları, hem firmaya, hem yapım firmalarına, hem de ajanslara güveni sarsarken, vizyonlarını ve misyonlarını yerle bir etmektedir. Ayrıca topluma verilen mesajlar niteliklerine göre, farklı kesimlere zarar veren yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bu noktada, tema-slogan-bilgilendirici metin-görüntülerdeki ifadeler-kullanılan malzemelerin ürün ve temayla uygunluğu bir bütün olmalı ve hedef mesajı iletmelidir. Aynı zamanda bunların fontları, resimleri, görüntüleri, fotoğrafları veya imajları v.s. etkileyici, çarpıcı olmak durumundadır. Reklam tasarımını insanlar, binlerce reklam tasarımından ayırmalıdır. Onu diğerlerinden ayıracak, farklı bir noktasının olması gerekmektedir.

Arşiv

Etiketler