Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini, satış, rekabet, firmanın büyüme amaçları doğrultusunda hedef kitleye tanıtılmasıdır. Satış-rekabet-büyüme amacı taşıyan firmalar reklama ihtiyaç duyar. Firma reklam yapmaya karar verdiğinde, reklam ajansları ile görüşmeye başlar. Reklam ajansına gerekli bilgi verildikten sonra, reklam ajansı çalışmalarını, buna yönelik olarak başlatır. Reklam ajansı bilgi toplantısı esnasında, firmanın daha önceki reklam çalışmaları, piyasadaki konumu, hedefleri, yönelimlerini öğrenmiştir. Yapılan toplantıda, firmanın, reklama ayıracağı bütçeyi de aşağı yukarı ortaya çıkarmıştır. Bu esnada firma, reklam ajansına hangi reklam tasarımlarını istediğini de belirtmiştir. Yani televizyon reklam, radyo reklam, gazete veya dergi reklamı mı, olduğunu belirtmiştir. Bazı firmalar, herhangi bir reklam türünü seçmeden, tüm reklam çalışmalarının kararlarını, reklam ajansına bırakmaktadır. Aslında olması gereken de budur. Reklam ajansı, nerede, ne şekilde, hangi reklam mecralarını kullanması gerektiğine karar veren merci olmalıdır. Çünkü reklam sektörünü tanıyan, nerede ne yapılması gerektiğine karar verebilecek altyapıya sahip olarak, bu sektörde faaliyet göstermektedir. Reklam yazımı, kullanılacak mecraya göre değişmektedir. Televizyon reklamı ile baskılı reklam yazımı farklı süreçlerden geçmektedir. Örneğin bir televizyon reklamı için; reklam ajansı yapım firması ile görüşmektedir. Reklam tasarımını, ya yapım firmasıyla beraber yapmakta veya tek başına reklam metnini hazırlayıp, yapım firmasına iletmektedir. Televizyon reklam filminde, yapım firması cast hizmeti sunmaktadır. Yani, oyuncu seçimi ve temini, yetenek seçimi ve temini, malzeme, araç-gereç teminini v.b. ihtiyaçları bulmakta ve kullandırmaktadır. Yapım firması, seçtiği oyuncuları, reklam filmine hazırlayabilmek için, eğitim de verebilmektedir. Bu noktada reklam senaryosu veya reklam metni iki ajans tarafından yapılmaktadır. Yazılacak reklam, baskılı medya için yapılacaksa, reklam ajansı kendi bünyesindeki reklam uzmanlarıyla çalışmakta ve reklam tasarımını yapmaktadır. Reklam yazımı, firmanın hedeflerine göre belirlenmektedir. Satış hedefi ile büyüme hedefi birbirine yakın reklam tasarımını getirebilmektedir. Fakat rekabet hedefi, daha farklı bir reklam çalışmasını gerektirmektedir. Biz burada her üçü için de olması gerekenlerden bahsedeceğiz. Reklam yaratıcı fikirlerle, hedef kitlenin dikkatini çeker; firmanın hem kendi, hem ürünü ile ilgili özellikler düşünülerek, toplumsal analiz sonuçlarında ortaya çıkan, halkın etkilendiği noktalarla bir araya getirilir ve dikkatin nasıl çekilebileceği üzerine, beyin fırtınası yapılır. İnsanlar nelere dikkat etmektedir, hangi reklamı izlemektedir, hangisini merak etmektedir. Onların nelere ihtiyacı var?, onların ihtiyacı ile ürün veya marka nasıl özdeşleştirilebilir?. İlgili ürün ve hizmetler nasıl kullanılırsa merak uyandırır?, hangi oyuncu izlettirir?, nasıl görseller kullanılmalı?, insanlar hangi renklere ilgi duyar?, hangi fontları rahatsız olmadan okur?, hangi müzik, hangi duyguyla verilmeli, hangi duygu insanın reklama dikkat etmesini sağlar?. Gibi soruların cevapları, reklam tasarımını ortaya çıkarmaktadır. Bunların dışında genel anlamda; reklam yazılırken, doğru ve dürüst ifadeler kullanılmalıdır. Belirtilen özellikler, kanıtlanabilir olmalıdır. Reklamda ürün veya firmanın kampanyaları, promosyonları, belirleyici ifadelerle verilmelidir. Ürün veya markanın avantajları net olarak gösterilmelidir. Zihinde hatırlanma adına, iz bırakacak sloganlar üretilmelidir. Bunların ürün veya firmanın vizyonuna ve misyonuna uygun olması, kısa, iki veya üç sözcükten oluşması insanların kolay hatırlamasını sağlar. Sözcüklerin uyumu ise, oldukça önemlidir. Hedef kitleyi yönlendirme cümleleri, karşılık bulmalıdır. Yani söylenen yerlere yönlendirmeli, dolaylı yerlere veya uğraş gerektiren durumlara yönlendirmemelidir.

Arşiv

Etiketler