Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini tüketicilere aktardığı bir mecradır. Günümüzde ekonomik sistemler, hem teknolojinin getirdiği kolaylıklar, hem de yeryüzünde ulaşım sorunlarının çözülmesiyle, dünyanın her tarafına ulaşmaktadır. Firmalar, ürettikleri ürün ve hizmetleri dünyanın bütün pazarlarında satışa sunabilmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazede çalışan firmalar, insanlara ürün ve hizmetlerini satabilmek için, reklamın bütün mecralarını kullanmaktadır. Reklam, günümüzde insanın bulunduğu her alanda, karşısına çıkabilmektedir. Hem kitle iletişim araçları vasıtasıyla, hem de açık hava reklamları vasıtasıyla ulaşabilmekte ve tanıtımlarını yapabilmektedir. Bunların dışında, reklamın kendi tanıtım biçimlerini belirlemek üzere kullandığı piyasa analizlerinde bile, tanıtımlarına devam etmektedir. Hem araştırma hem de reklam yapabilmektedir. Günümüzün en yaygın kullanılan, teknolojik gelişim olan internet ise, son zamanlarda reklamın en çok kullandığı mecralardan biridir. Reklamın, internet üzerinde yaptığı reklam çeşitleri; Banner Reklamları, Arama Motoru Pazarlama, Akıllı Linkler, Sosyal Medya Pazarlama, Online PR, E-Posta ile Pazarlama, Satış Ortaklıkları olmaktadır. Bunlardan online PR, ve e-posta ile pazarlama reklam çeşitleri, insanların ilgisini çekmek ve etkileyebilmek için, okuyucularına para kazandıran reklam çeşitleri olmaktadır. İnternet üzerinden yapılan bu tür reklam tanıtımları, yazılan reklam metnini okuyan ve kendi çevresine yayan insanlara cüzi miktarda para veya puan veya alışveriş yaptırmaktadır. Online PR. Aslında, tanıtılan ürün veya hizmetin insanlar tarafından nasıl karşılandığına yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Online PR, bu araştırmayla, içinde bulunduğu toplumu analiz etmektedir. Eğilimlerini, isteklerini, özlemlerini davranış biçimlerini, (ör; paralarını nelere yatırdıkları, hangi alışveriş tarzını gerçekleştirdikleri v.b.) tanıtılan firma ile ilgili düşüncelerini, markaları hatırlama seviyelerini, hangi reklamı daha çok akıllarında tuttuklarını öğrenmek adına yapmaktadır. Online PR, toplum analiz sonuçlarını ilgili firmaya iletmekte ve firma ona göre pazarlama yöntemlerini geliştirmekte veya kendini tüketicilerin özlemleri, eğilimleri çerçevesinde yeniden yapılandırmaktadır. Online PR, anket sistemini kullanırken, insanların cevaplandırmalarını istemektedir. Daha çok insana ulaşabilmek için, ilgilerini çekmeye çalışmakta ve para ödeme sistemini kullanmaktadır. e-posta ile reklam da, online PR’ın yöntemini kullanmaktadır. Reklam tasarımı yapıldıktan sonra e-mail yoluyla kişilerin adreslerine gönderilmektedir. Bu reklamı tıklayıp, okumaları veya görmeleri halinde de gene, para, puan veya mal ile karşılık verilmektedir. İnternet üzerinde, buna benzer binlerce site bulunmaktadır. e-posta ile pazarlama yönteminin kullanıldığı siteler, tıkla kazan, oku kazan sloganlarıyla tanıtım yapmakta ve insanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Arşiv

Etiketler