Günümüzün ekonomik sistemleri, inanılmaz bir hızla büyümekte ve bütün dünya pazarlarına açılmaktadır. Bu sistemlerde faaliyet gösteren firmalar da, gün geçtikçe büyümekte ürün ve hizmetleri ise çeşitlenmektedir. Aynı ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler, oldukça fazla bulunabilmektedir. Örneğin bir tekstil firması pazara girdiğinde, onunla aynı mal ve hizmeti üreten, yüzlerce firma ile rekabet etmek zorundadır. Veya hizmet sunan bir emlak firmasının veya meşrubat üretimi yapan bir firmanın durumları da hep aynıdır. Artık, mal veya hizmet üretip, pazarda rekabet edebilmeyi bırakalım bir tarafa, yer bulmak oldukça güç bir hal almıştır. Pazarların dünya çapında olması, birbirinden farklı kökene sahip, yerli ve yabancı, birbirinden farklı ürün ve hizmetlerin de kat kat çoğalmasını getirmiştir. Bir firmanın herhangi bir şey yapmadan, böylesi bir ortamda, pazarda yer bulması, ayakta kalması imkânsız olmaktadır. Reklam, böylesi bir gelişim içindeki firmaların kurtarıcısı olmuş ve günümüz toplumlarını derinden etkileyen, pazarı hareketlendiren, firmalarla insanların arasında köprü görevi görerek, aralarında ki iletişimi sağlayan tanıtımlar bütününü oluşturmuştur. Kendisi de dev bir sektör haline gelmiştir. Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, belli bir tema ile çerçevesi belli, düzeni belli bir bütünlükle insanlara aktarılmasıdır. Ürün ve hizmet özelliklerinin tek başına aktarımı, günümüzde yeterli olmamaktadır. Reklamın, insanların dikkatlerini çekmesi, etkilenmelerini, güven duymalarını ve ürünleri beğenmelerini sağlaması gerekmektedir. Başka türlü başarılı olması imkânsız hale gelmiştir. Reklam ise, bu işi olması gerektiği gibi yapabilmek için, insana dair, pek çok gelişmeden yararlanmak durumunda kalmıştır. Toplumların ekonomik yapısı, sosyolojik yapısı, kültürel yani gelenek ve görenekleri, psikolojik gelişimlerini hesaba katarak ,onları etkileme, dikkatlerine çekmeye çalışır hale gelmiştir. Ürün ve hizmeti sattırabilmek için, reklam yukarıda sözünü ettiğimiz bilimsel analiz sonuçlarını kullanır ve insanları etkilemeye çalışır. Reklam, bütün bu etkileme, dikkat çekme, ürünü sattırma işini, kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. Yani televizyon, sinema, radyo reklamları veya baskılı araçlar olan; Gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı gibi kitle iletişim araçlarında, kendini insanlara gösterir. Bunların dışında da, açık hava reklam alanında kullanılan, bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları, afişler, duvar reklamlarını kullanarak, insan gözünün iliştiği her yerden, kendini insanlara göstermeye gayret eder. Elbette ki reklamın, bütün reklam uygulama konuları, rastgele yapılmamaktadır. Hem reklamını yapacağı ürünle ilgili tasarım, hem de bu reklamı insanlara göstermek için kullanacağı kitle iletişim araçlarının özelliklerine uygun yapmak durumundadır. Üstelik her bölgenin, her ülkenin reklam uygulama esaslarına uymak zorunda kalırken, dünyaca kabul edilen, reklam uygulama esasları ve yönetmeliklerine uygun davranmak zorunda kalmaktadır. Reklam ilgili ürün ve hizmeti sattırmak, diğer firmalarla rekabet edebilmek, firmanın markalaşmasını sağlamak için kullanılır. Güzel bir görüntü, dikkat çeken bir slogan, etkileyici bir metin, farklı bir reklam çalışmasıyla insanlara ulaşır, ilgili ürün ve hizmeti satın almalarını, kullanmalarını sağlar. Reklam tasarımlarında, insanların özlemlerini, istedikleri ve sahip olmadıkları yaşam standartlarını, gelecek beklentilerini, reklamını yaptığı ürün ve hizmetle özdeşleştirir ve sattırır. Böylece firmanın satış miktarını arttırır, marka olmasını sağlar.

Arşiv

Etiketler