Reklam, firmaların ürün ve hizmetlerinin satış miktarını arttırmak için yapılır; firmaların ürettikleri ürün ve hizmet satışları, bazen, hedeflenen noktaya gelmesi için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, firmanın ayakta kalmasını sağlayacak miktarda satış yapılamamaktadır. Bu iki neden firmanın reklama yönelmesini sağlamaktadır. Reklam, kampanyalar yaparak, ürün ve hizmetlerin özelliklerini, hedef kitleye tanıtır, tanıtırken sevdirir ve güven duymalarını sağlar. Ürün ve hizmetlerin alınması için, promosyon ürün dağıtır ve bunların hedef kitle tarafından bilinmesini sağlar. Reklam, çarpıcı, etkileyici, farklı reklam tasarımları yaparak, insanlar için, ilgili firmanın ürün ve hizmetlerini cazip hale getirir, satış miktarını arttırmasını sağlar. Reklam, ürün ve hizmetlere insanların sahip olmak istedikleri standartları yükleyerek, ürüne sahip olmaları halinde, bu standartlara sahip olacakları hissini vererek alınmasını kolaylaştırır. Reklam, ihtiyaç olmasa bile, ihtiyacı yaratacak reklam tasarımlarıyla hedef kitlenin karşısına çıkar ve ihtiyaç olduğunu düşündürür.

Reklam, firmaların rekabet gücünü arttırmak için yapılır; serbest piyasa ekonomilerinde, binlerce benzer ürün ve hizmet üreten firma bulunmaktadır. Genellikle hepsinin hedefleri arasında, satış miktarının arttırılması, markalaşma bulunmaktadır. Reklam, bu ortam içerisinde, reklam veren firmanın ürünlerinin, insanlar tarafından, diğer ürünlerden ayrı tutulmasını ve kabul görmesini sağlar. Bunu reklam tasarımlarında, çarpıcı bir biçimde kullandığı ayrıt edici özellikleri kullanarak yapar. Reklam veren firmanın üretim farklılıklarını vurgular, insanların zihinlerine ürün ve hizmet isimlerini kazımaya çalışarak, hatırlamalarını ve ürünü satın almalarını sağlar. Reklam rekabet ederken, benzer ürün ve hizmetlerle, reklam verenin ürün ve hizmetlerini karşılaştırır ve kendisininkini öne çıkararak tercih edilmesini kolaylaştırır.

Reklam firmaların marka bilinirliğini arttırmak için yapılır; Bütün firmalar, dünya çapında bir marka olmak ister. Marka; bilinen, hatırlanan, tercih edilen, sevilen, güvenilendir. Bu nedenle, insanların marka ürününü terci etmeleri ve satın almaları en kolay olanıdır. Reklam, firmaların bunu gerçekleştirmelerini sağlar. İnsanların zihinlerinde yer edinmesi için, etkileyici sloganlar, çarpıcı reklam tasarımları, görüntüler, ifadeler, spotlar kullanarak markaya yer açar. Hedef kitlesini markaya bağımlı hale getirir. Ürün ve hizmet özelliklerini insanların bilincine taşır. Reklam, firmayı çağrıştıracak logo, ibare, işaretleri insanların fark etmesini ve markayı tanımalarını sağlar.

Pazar hayatına yeni başlamış bir firma da, reklama ihtiyaç duyar. Kendi varlığını hedef kitlesine anlatır. Reklamı kullanarak, ürün ve hizmetlerinin neler olduğunu, nereden temin edebileceklerinin bilgisini aktarır. Ürün ve hizmetlerinin özelliklerinde nelerin olduğunu, bu özelliklerin ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğinin bilgisini reklam vasıtasıyla hedef kitlesine aktarır.

Ayrıca, reklam yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamanın yanında, hedef kitlenin beklentilerini, özlemlerini, ihtiyaçlarını firmalara taşıyan bir özellik taşır. Çünkü reklam tanıtımlarına başlamadan önce, reklam için toplum analizini yapar ve buradan çıkan sonuçları firmalara bildirir. Firmalar bu verileri kullanarak, hedef kitlesinin beklentilerine göre kendine şekil verir.